Att vörda Herren är början till vishet, att känna den Helige är förstånd.
Ordspråksboken 9:10

Världen idag

Blå sjalar ska ena svensk kristenhet i abortfrågan

En ljusblå sjal med texten ”Rädda båda liven” har blivit symbolen för den enorma pro-life-rörelsen i Argentina. Nu har sjalen kommit till Sverige. – Vi måste våga stå upp för det vi tror på, säger Anders Carlsson från UMU som introducerat sjalen här.

Nyheter · Publicerad 08:41, 9 maj 2019

I augusti 2018 berättade Världen idag att protestanter och katoliker i Argentina stod enade i kampen att stoppa ett lagförslag som skulle göra abort fram till graviditetsvecka 14 lagligt i landet, ett lagförslag som sedan inte gick igenom. Tidningen intervjuade Rosana Escobar från Ungdom med uppgift (UMU) som hade tagit initiativ till att använda en ljusblå sjal i kampen för de ofödda.

Bilder från abortdemonstrationer i Argentina visar hur tusentals människor bar det ljusblå tygstycket med texten ”Rädda båda liven”.

Nu har sjalen även kommit till Sverige. Det är UMU i Linköping som sydde upp sjalar inför Livets marsch, som ägde rum i Stockholm den 24 mars, och delade ut till demonstranterna. Tanken är att symbolen ska bli starten på ett nytt engagemang i frågan inom svensk kristenhet.

– Sjalen är en symbol för medlidande och rättvisa. Kritiken mot abortmotståndare är ofta att de är kvinnofientliga. Vi vill visa att vi bryr oss om både kvinnan och barnet, säger Sara Carlsson, som tillsammans med sin man Anders, är ledare för UMU-basen.

Exakt vilka initiativ som kommer att tas i projektet är i dagsläget inte klart – första fokus kommer vara att mobilisera kristenheten.

– Vi måste våga stå upp för det vi tror på. Gör vi inte det, kommer Sverige fortsätta i den riktning som vi sett de senaste åren, säger Anders Carlsson.

Målet med initiativet är att få fler i Sverige att stå upp för livets okränkbara värde och detta, i sin tur, skulle leda till färre aborter.

– Om man förstår vilken smärta det är för Gud att ett barn berövas livet så kan man inte vara tyst. Vi måste ha mer gudsfruktan än människofruktan, säger Sara Carlsson.

Både hon och Anders betonar att deras engagemang inte handlar om att fördöma kvinnor som har gjort abort eller att föra en hård strid, utan om att medvetandegöra att det handlar om små individer, och inte cellklumpar, som man tar bort vid en abort.

– En del som gör abort har inte rätt information, säger Sara Carlsson.

I Argentina enades kyrkorna i den här frågan. Hur ser ni på förutsättningarna att lyckas med det i Sverige?

– Situationen i Argentina, där det finns en bred samsyn hos katoliker och protestanter i frågan, är väsensskild från situationen i Sverige, säger Anders Carlsson.

– Tyvärr har vi inte någon enhet i detta – vissa blir aggressiva så fort man tar upp frågan, andra har redan ett engagemang, säger Sara Carlsson.

Hon och Anders betonar att enhet är en jättekraft, men menar att den inte får ske till kostnaden av kompromiss.

– Det är viktigt att inte blanda ihop enhet med ekumenik, säger Anders Carlsson.

Han påpekar vidare att man inte ska ge upp även om man inte har enhet.

– Vi måste ändå stå upp för det vi tror är sant, säger han.

Den som vill vara med i initiativet eller beställa en blå sjal kan kontakta UMU Linköping.

Om man förstår vilken smärta det är för Gud att ett barn berövas livet så kan man inte vara tyst. Vi måste ha mer gudsfruktan än människofruktan.

Gudstron är grunden för Nobelpristagaren

Forskning. En av årets tre Nobelpristagare i kemi, John B Goodenough, är med sina 97 år den äldsta Nobelpristagaren någonsin. Men han är också kristen och... söndag 20/10 09:00

Lauren Daigle vann stort på Dove Awards

Musik. Lauren Daigle blev en av de stora vinnarna under tisdagen med vinster i tre tunga kategorier när det kristna musikpriset Dove Awards delades ut i USA... lördag 19/10 18:59

Allt handlar om mötet med personen Jesus

Ledare Kristendomen handlar inte i första hand om en uppsättning värderingar. Kristendomen handlar inte i första hand om ett lärosystem. Kristendomen... lördag 19/10 00:00