Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och skall uppenbaras i den sista tiden
1 Petrusbrevet 1:5

Världen idag

Biskop: Präster som inte viger samkönade par ”arbetsvägrar”

Mikael Mogren, Svenska kyrkans biskop i Västerås, har betonat vikten av att tolerera olika syn i äktenskapsfrågan. Men nyligen gick han ut med att han vägrar prästviga personer som inte bejakar samkönade relationer. När Världen idag ställer frågor om saken beskriver han dessa präster som arbetsvägrare.

Nyheter · Publicerad 09:00, 20 jan 2023

Världen idag rapporterade nyligen om att tre biskopar inom Svenska kyrkan nu kungjort att de inte prästviger den som inte bejakar samkönade relationer, något tidningen Syre först rapporterat. Det handlar om Sören Dalevi biskop i Karlstad stift, Andreas Holmberg, biskop i Stockholms stift och Mikael Mogren, biskop i Västerås stift.

När frågan var uppe i kyrkomötet i höstas var flera biskopar uppe i talarstolen och talade varmt om tolerans och teologisk mångfald inom samfundet. Biskoparna har dessutom gjort gemensamma uttalanden där de tar avstånd från vigselplikt.

Västeråsbiskopen Mikael Mogren sade i samband med kyrkomötesdebatten i höstas, enligt tidningen Dagen, att man i kyrkan måste kunna tolerera ”att människor är olika”.

”För mig luktar det renhet i åsikterna. Det väcker för mig en djup rädsla”, sade han.

Ändå har Mogren nu alltså stängt dörren för präster med samma äktenskapssyn som Svenska kyrkan hade fram till 2009.

Världen idag har ställt frågor till biskopen om hur dessa två hållningar går ihop och om det inte i praktiken är samma sak att kräva att präster ska viga samkönade par, och att som biskop sluta prästviga de som inte viger samkönade par?

”Precis som jag sa i kyrkomötet, är detta en fråga som inte ska styras av regler bestämda av kyrkomötet. Det är biskoparna som ansvarar för vilka som antas som präster”, menar Mogren i ett skriftligt svar.

”Stiften har olika förutsättningar. I det stift jag företräder är det här inte en komplicerad fråga. I vår antagning har jag aldrig mött någon prästkandidat som inte bejakar samkönade vigslar. Skulle den situationen uppstå måste jag som biskop ta ansvar för mitt stift”, säger Mogren som avslutar sitt svar med att likna präster som vill avstå från att viga homosexuella par, med arbetsvägrare.

”Jag kan inte viga och sända ut präster som arbetsvägrar”.

Arbetsvägran är ett juridiskt begrepp som innefattar att inte utföra uppgifter som finns med i anställningsavtalet. Om det betraktas som ett brott mot avtalet kan det leda till avsked.

Jag kan inte viga och sända ut präster som arbetsvägrar.

Organisationer larmar: Tufft ekonomiskt läge för barnfamiljer

Ekonomi. Ökade kostnader för mat, el och räntor gör det svårt för familjer att få ihop vardagen och barnen... måndag 20/3 13:00

Veckans KD-affär vittnar om en partikultur på glid

Ledare För ett halvår sedan fick Kristdemokraterna gå in i regering som näst starkaste parti. Det var en... lördag 18/3 00:10