Herrenavskyr falsk våg, full vikt behagar honom. När högfärd kommer följer förakt, men vishet finns hos de ödmjuka.
Ordspråksboken 11:1–2

Världen idag

Präster som anser att äktenskapet är något mellan en man och en kvinna blir allt mer ovanliga i Sverige. (Illustrationsbild.) Foto: Bertil Ericson/TT

Biskopar vägrar viga präster med biblisk äktenskapssyn

När tvång för präster i Svenska kyrkan att viga homosexuella par debatterades i kyrkomötet i höstas tog flera biskopar till orda och försvarade rätten att ha en biblisk äktenskapssyn. Men nu uppger tre biskopar att de vägrar prästviga personer som inte viger samkönade par.

Nyheter · Publicerad 15:00, 4 jan 2023

Det är när tidningen Syre frågar Svenska kyrkans biskopar hur de ställer sig till präster som inte vill viga samkönade par som tre av dem – Mikael Mogren i Västerås, Andreas Holmberg i Stockholm och Sören Dalevi i Karlstad – svarar att de inte längre accepterar att personer som inte viger samkönade par blir präster.

”Jag skulle inte viga den till präst som står fast vid att hen inte skulle viga samkönade par. Detta eftersom hen i praktiken skulle få mycket svårt att få en prästtjänst i Stockholms stift. Som biskop behöver jag ta ansvar för anställningsbarheten för de som vigs till präster”, skriver Andreas Holmberg i ett mejl till tidningen.

Om en person som är aktuell för prästvigning efter diskussion ändå står fast vid att denne inte kommer att viga samkönade par säger Mikael Mogren till Syre att han inte skulle prästviga personen.

Sedan tidigare har också Sören Dalevi slagit fast att man i Karlstad stift inte accepterar en biblisk äktenskapssyn hos sina präster.

– Vi har en del präster från andra länder och då är jag glasklar med att i det här stiftet så viger vi homosexuella, har han sagt till Sveriges Radio.

I ett uttalande från samtliga Svenska kyrkans biskopar för mindre än ett år sedan deklarerades tydligt att kyrkan måste klara av att härbärgera präster med olika teologisk syn på äktenskapet. Och efter en lång och het debatt i kyrkomötet i höstas togs beslutet att det fortsatt ska finnas rätt att som enskild präst avstå från att viga homosexuella par.

I debatten deltog flera av biskoparna, bland andra Mikael Mogren, som framhöll att man måste kunna tolerera att människor och präster är olika och att man inte kan kräva ”renhet i åsikterna”.

Fler av de andra biskoparna hänvisar i sina svar, i Syre-artikeln, till det gemensamma biskopsuttalandet.

Åke Bonnier, biskop i Skara stift, uppger att man alltid frågar om kandidaten kan tänka sig att viga samkönade par och att svaret på detta vägs in i en helhetsbedömning av kandidaten. Och Johan Tyrberg, biskop i Lunds stift, svarar att en enda fråga aldrig är avgörande.

Världen idag har sökt Mikael Mogren för att få svar på hur de två olika hållningar han gett uttryck för går ihop, men hade vid denna tidnings pressläggning inte fått svar. Svenska kyrkans centrala presstjänst hänvisar till respektive biskop för svar på hur deras ställningstaganden kan vara förenliga med förra årets biskopsuttalande.

Regeringen ger uppdrag om ny svensk folkräkning

Samhälle. För första gången på flera decennier ska en ny svensk folkräkning genomföras. – Vi har tappat... fredag 31/3 18:00

Hbtq-frågan kommer att splittra många frikyrkor

Ledare Det råder religionsfrihet i Sverige. Det gäller även enskilda pastorers syn på hur Skriftens texter... fredag 31/3 00:10

S-förbund i Instagram-inlägg: Förbjud koranbränningar

Politik. Det socialdemokratiska sidoförbundet Tro och Solidaritet uppmanar till förbud mot koranbränningar.... fredag 31/3 15:00

Hockeyn borde ta lärdom av fotbollen

Nyhetskommentar Hällevik, ett gammalt fiskeläge som förvandlats till badort, är en tätort på Listerlandet i... fredag 31/3 00:00