Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner, om ni gör vad jag befaller er.
Johannesevangeliet 15:13–14

Världen idag

Ansgarskolorna tog fram nya skolböcker om kristen tro

Under sin tid som lärare på de kristna Ansgarskolorna i Uppsala insåg teologen Jens Wallin behovet av nya läromedel i ämnet kristendomskunskap. I samarbete med Ansgarskolorna författade han därför nytt läromedel.

– Böckerna är icke-konfessionella, så de kan användas av vilken skola som helst, säger han till Världen idag.

Nyheter · Publicerad 13:00, 24 okt 2021

Jens Wallin, som numera undervisar vid Strandhems bibel- och lärjungaskola i Örkelljunga, arbetade under åren 2016 till 2018 som mellanstadielärare på Ansgarskolorna i Uppsala.

– Jag undervisade i kristendomskunskap och lade märke till ett uppdämt behov av nya läromedel i ämnet, säger han.

– Jag har gjort en del efterforskningar på Kungliga biblioteket, och den senast utgivna boken jag funnit i ämnet gavs ut 1970.

Jens Wallin och Ansgar­skolornas skolchef, Magnus Westergård, kom därför överens om att ta fram ett helt nytt läromedel i kristendomskunskap, som ingår i ämnet religionskunskap, och Jens anställdes som författare.

– Jag har läst teologi på heltid under sammanlagt sju år och det är mitt stora intresse. Jag kände att uppdraget skulle passa mig bra, säger han.

Under arbetets gång har en styrgrupp bestående av Magnus Westergård, rektor Angelica Christiansson samt skolutvecklare Hans Gabre, som också är styrelseledamot i Kristna friskolerådet, fungerat som regelbunden referenspunkt. Daniel Jernberg har bidragit med grafisk formgivning och Ansgarskolorna har producerat materialet.

Den första läroboken, för målgruppen elever i årskurs 4, fokuserar främst på Gamla testamentet. Den andra boken, för femte klass, tar upp Nya testamentet, medan sjätteklassarnas kristendomslitteratur innehåller en större bredd kring frågor som troslära och olika samfund.

– Kyrkohistoria och kristna högtider går som en röd tråd genom alla böcker, berättar Jens Wallin.

I Skolverkets läroplan för religionskunskap i grundskolan anges att ”undervisningen ska ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar”.

– Kristendomen har fortsatt en viss särställning i religionsundervisningen, påpekar Jens Wallin.

Författaren poängterar att läroböckerna håller sig innanför Skolverkets icke-konfessionella ramar och utgår helt från läroplanen, därtill att de speglar bredden inom den kristna kyrkan.

Böckerna kan även användas av vuxna som önskar skaffa sig större kunskap om kristen tro, tillägger han.

Enligt Magnus Westergård har andra kristna skolor visat intresse för att införskaffa materialet.

– Många uttrycker glädje över nyheten, eftersom behovet av ett läromedel i ämnet har varit stort på många skolor i landet, säger han.

Kristendomen har fortsatt en viss särställning i religionsundervisningen.

En nystart för Sverige – eller en smart uppstart på valrörelsen?

Ledare Så fick Sverige en ny regering och det politiska kaoset är för tillfället avvärjt. En... torsdag 2/12 00:10

Folkmord i Xinjiang bäddar för hård dom

Ledare Att Kinas president, Xi Jinping, nu formellt kan knytas till interneringslägren för uigurer kom... torsdag 2/12 00:10

Varje cell kommer att fortsätta hävda att vi är antingen man eller kvinna.

Ledarkrönika Man kan säga mycket om den nyliga debattartikeln i Expressen där företrädare för Liberala... torsdag 2/12 00:09

Gud är inte längre bort än att han sträcker ut sin hand till dig när du ropar.

Inför söndag Den här söndagen har kyrkoårstemat ”Guds rike är nära”. Tänker vi i tid, eller rum? Tänk, vad det... torsdag 2/12 00:00

Levande ljus är inte den största brandrisken

Säkerhet. Advent är här, en hektisk tid för brandkår och räddningstjänst. Men tvärtemot vad många tror är det... torsdag 2/12 05:00

Finns lösningen på dagens politiska kaos på Sinai berg?

Israelkommentar Dagens samhällskris och ökade polarisering har gett det mosaiska förbundet på berget Sinai ny...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier