När stormen kommer är det slut med den gudlöse, men den rättfärdige har en evig grund.
Ordspråksboken 10:25

Världen idag

Ångesten har ökat i världens länder under coronapandemin, enligt en studie. De röda områdena har sett den största ökningen. De blå länderna har sett den minsta. Foto: The Lancet

Ångest och svår depression ökade i Sverige under 2020

I september meddelade Folkhälsomyndigheten att man inte kunde se någon tydlig ökning av psykisk ohälsa i landet under pandemin. En ny internationell studie pekar dock på en ökning av både svår depression och ångest i Sverige.

Nyheter · Publicerad 10:00, 22 okt 2021

Enligt Folkhälsomyndighetens tidigare uppgifter sjönk antalet vårdade patienter inom psykiatrin något under mars till augusti 2020 jämfört med året innan. Och även om samtalen till SOS alarm där hot om självmord uttrycktes ökade något under 2020 jämfört med 2019, så minskade antalet utförda självmord med ungefär 8 procent, enligt myndighetens data.

– Vi har självklart sett tendenser till att det finns grupper som farit betydligt mer illa, både av pandemin men också av dess konsekvenser, kommenterade dock utredaren Hillevi Busch.

En internationell studie som publicerades i den vetenskapliga tidskriften The Lancet den 8 oktober ger också en annan bild, enligt vilken såväl svår depression som ångestdiagnoser ökade i Sverige med över 20 procent jämfört med före pandemin. De andra nordiska länderna drabbades inte lika hårt, men vissa europeiska länder på kontinenten drabbades däremot värre.

Forskarna har gått igenom data över förekomsten av svår depression och ångest som publicerats i andra studier under en period från 1 januari 2020 till 29 januari 2021. Utifrån dessa data gjorde de sedan en uppskattning av förändringen mellan läget före pandemin och läget mitt under pandemin. När det gäller depression har forskarna tittat på just svår depression, och inte ökningen av lindrigare depressioner.

Resultatet i världen överlag är, enligt forskarnas artikel, att både svår depression och ångest tycks ha ökat på grund av pandemin, där kvinnor drabbats mer av pandemin än män och yngre grupper mer än äldre.

Deras uppskattning visar dessutom på att de platser som drabbades hårdast av pandemin under 2020, enligt mått på minskad rörlighet och den dagliga infektionstakten, också hade de största ökningarna av den psykiska ohälsan i fråga.

Utifrån det de funnit menar forskarna att det blivit än viktigare att stärka systemen för vård av psykisk ohälsa i de flesta länder i världen.

Som motåtgärder föreslår de dels sätt för att främja mental hälsa, dels sätt för att rikta in sig på personer med psykisk ohälsa och ge dem behandling.

Det ryska krigshotet är värt att ta på allvar

Ledare Europa står för första gången på länge inför omedelbart krigshot. De senaste dagarna har Sverige... tisdag 18/1 00:10

Bön är en andlig disciplin

Bönekrönika All disciplin kostar något och kräver vår medvetenhet. Nu närmar sig vinter-OS i Kina och de... tisdag 18/1 00:00

Barnmorska efter varje abort: ”Du fick inte leva”

Vården. Hon är för abort och brinner för kvinnovård, men varje gång barnmorskan Shirin* står i sköljrummet...

Sångerna om landet Israel som formar generationer

Israelkrönika Alla som tillbringar en längre period i Israel och rör sig i olika miljöer upptäcker ganska fort...
Följ Världen idag i sociala medier