Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Johannesevangeliet 13:34

Världen idag

Algeriska kristna vädjar om stöd från Sverige

Han kom själv till tro på Jesus när han bodde i Sverige. Nu vill den algeriske kristne ledaren uppmana svenska kristna att hjälpa sina förföljda algeriska trossyskon och än mer dela Jesus med Sveriges invandrare. För Världen idag berättar han att antalet kristna i Algeriet ökat dramatiskt sedan 80-talet.

Nyheter · Publicerad 06:00, 28 nov 2019

Youssef Ourahmane är vice ordförande i Algeriets i särklass största kristna samfund, det protestantiska Église Protestante d'Algérie (EPA), och var nyligen på besök i Sverige. Världen idag fick träffa den kristne ledaren och hans fru genom missionsorganisationen OM, som samarbetar med paret och EPA.

När vi träffas har Youssef och hans fru, Hee Tee, redan medverkat på nio möten runt om i Sverige. Där har de bland annat berättat om hur antalet kristna i Algeriet har ökat dramatiskt under de senaste fyrtio åren och fortsätter att öka.  

– Vi besöker församlingar för att dela vad Gud har gjort i Algeriet. Jag tror det har varit en uppmuntran för många människor, konstaterar Youssef.

Samtidigt har det varit viktigt för honom att dela sitt eget vittnesbörd, om hur han gick från att vara muslim till att följa Jesus när han bodde i Sverige. Framför allt vill Youssef uppmuntra och motivera svenskarna att nå ut till de invandrare som bor här, och då muslimerna i synnerhet.

– Väldigt få har muslimska vänner, så jag försöker hjälpa dem att övervinna den här rädslan och fördomarna och att förändra sin attityd mot muslimerna och invandrarna här, förklarar han.

I det sedan länge muslimskt dominerade Algeriet fanns det vid 1980-talets början inte ens hundra kristna, enligt Youssef. I dag uppskattas dock antalet kristna i landet till över hundra tusen.

Youssef berättar hur väckelsen tog sin början 1981 i området Kabylien, ett bergigt kustlandskap i norra Algeriet, som främst bebos av den berbiska befolkningen kabyler, och alltså inte av araber.

Det är framför allt bland kabylerna som de flesta av de algeriska kristna finns i dag. Paret Ourahmane bor också just i Kabylien, i en mindre stad där de driver olika skolor för kristna arbetare.

Länge åtnjöt Algeriets kristna en relativt stor frihet, men i en religionslag som stiftades 2006 blev det bland annat förbjudet för kristna att evangelisera bland muslimer. Det infördes också krav på att kristna församlingar skulle skaffa sig juridiskt tillstånd, vilket vållade mycket besvär för det protestantiska samfundet EPA.

Bland annat bildades aldrig den kommitté som de enligt lagen skulle ansöka om tillstånd hos, förr­än nu i slutet av oktober, samtidigt som paret Ourahmane befann sig i Sverige.

– Jag blev förvånad när jag läste i tidningen att religionsministern nu har satt i gång kommittén, och det efter 13 år! utbrister Youssef, och skrattar åt absurditeten.

Sedan 2017 har de algeriska myndigheterna stängt flera av EPA:s kyrkor genom att hänvisa till avsaknad av giltigt tillstånd. Paret Ourahmane berättar hur deras egen lokala församling drabbades, och att myndigheterna då även hänvisade till något mer otippat som skäl till stängningen av kyrkan:

– De sade till oss, att eftersom byggnaden är på en kulle, så klarar inte brandbilen av att ta sig upp om något skulle hända ... Vad är det för något? utbrister Youssef, och skrattar igen.

Youssef och Hee Tee fick dessutom sin lägenhet förseglad av myndigheterna vid ett tillfälle i somras när de inte var där.

– Det har aldrig hänt tidigare. Vi har haft ett väldigt tufft år. Nu försöker de fortsätta med sina planer att stänga alla kyrkor, konstaterar Youssef.

Även offentliganställda konvertiter är en utsatt grupp, eftersom de riskerar att förlora sina jobb när det kommer fram att de har blivit kristna.

– En bror i vår arbetsgrupp var polis i nio år. Direkt när de fick reda på att han var kristen fick han sparken, han förlorade allt, berättar pastorn.

Samtidigt vittnar Ourahmanes om hur de algeriska kristna inte låter sig skrämmas till tystnad, utan tvärtom är ovanligt frispråkiga, jämfört med kristna som har konverterat från islam i andra muslimskt dominerade länder.

– Nyligen hade vi presskonferenser om förföljelsen. Vi yttrar oss på sociala medier och pratar med regeringen. Vi demonstrerar. Vi är inte rädda. Det är ganska unikt, menar Youssef.

Även om en av deras evangelister, som har rest utanför Kabylien, har blivit arresterad hela fjorton gånger, är det relativt riskfritt att vittna om Jesus i Kabylien, eftersom befolkningen där inte brukar ange kristna som vittnar. Algeriets kabylier, som är ungefär 7–8 miljoner till antalet, är nämligen generellt sett både öppna och toleranta, samtidigt som de är anti-arabiska, förklarar pastorn.

– Det är det som gör den algeriska regeringen väldigt rädd. I varje stad och by i Kabylien har vi kristna i dag, konstaterar han.  

Han tror också att press från andra arabländer, där algeriska officerare har mycket tillgångar, kan vara en faktor som bidrar till att regeringen går hårt fram mot de kristna. Kanske vill politikerna också vinna de algeriska muslimernas gunst inför det förestående valet i december, resonerar han.

– Det är en stor skam för dem att se dessa muslimska konvertiter vara aktiva och växa, förklarar pastorn.

Med anledning av förföljelsen startades det inom EPA en faste- och bönekedja för ungefär ett halvår sedan, och sedan dess finns det algeriska kristna som fastar och ber dygnet runt. Samtidigt har de sett hur västländers press på regeringen har haft en viss positiv effekt.

Youssef vädjar nu till Sveriges kristna att engagera sig för att hjälpa sina algeriska trossyskon genom att mobilisera Sveriges riksdagspolitiker och regering till att sätta ytterligare press på den algeriska regeringen.

– Det betyder mycket, för i vår kultur är anseendet mycket viktigt. Den algeriska regeringen gillar inte att människor säger att de har fel. Det är det enda sättet att få regeringen att lyssna, förklarar Youssef.

Ekonomiskt bistånd är också något som de algeriska kristna önskar från Sverige, dels för att hjälpa trossyskon som har förlorat sina jobb, dels för att skapa nya mötesplatser för de tusentals kristna som har fått sina kyrkor stängda.

Paret Ourahmane betonar också behovet av understöd till algeriska kristna som vill åka utomlands för att sprida Guds rike, både i arabvärlden och i Europa.  

– De är djärva. De är inte rädda för att förlora vad det än är för evangeliets skull. Jag tror, utan tvekan, att den algeriska församlingen kommer att bli en av de huvudsakliga missionärskrafterna till muslimerna, säger Youssef.

Nyligen hade vi presskonferenser om förföljelsen. Vi yttrar oss på sociala medier och pratar med regeringen. Vi demonstrerar. Vi är inte rädda. Det är ganska unikt.
Jag tror, utan tvekan, att den algeriska församlingen kommer att bli en av de huvudsakliga missionärskrafterna till muslimerna.

Oklara spelregler i tyska striden när Laschet betvingade Söder

Nyhetskommentar De västerländska stormakterna Tyskland och USA visar – i år respektive i fjol – på två vitt skilda... onsdag 21/4 15:09

Sverige skakas av kvinnomorden

Våld. Inom loppet av tre veckor har fem kvinnor mördats i Sverige. I alla fem fall har män häktats... onsdag 21/4 17:00

Ingen väg tillbaka i migrationspolitiken

Ledare Även denna vår har Sveriges migrationspolitik varit en het fråga, och mycket tyder på att den... onsdag 21/4 00:10

Minister: Vi lutade oss på FHM:s bedömningar

Corona. Bristen på skyddsutrustning, den svenska strategin och beslut om restriktioner stod i fokus när... onsdag 21/4 13:30

Israel allt populärare i Europa – men håller trenden?

Israelkommentar Den framgångsrika vaccinerings­kampanjen i Israel och de förbättrade relationerna till arab­världen...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier