Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl.
Matteus 6:20

Världen idag

Adaktussons utspel möts av både mothugg och tystnad

Lars Adaktussons oro för Kristdemokraternas debattklimat och konsekvenserna av förtalsdomen mot partiledaren, delas inte av åtta av hans 21 riksdagsgruppskollegor, enligt svar på frågor från Världen idag. Vad de övriga tycker är oklart, då de inte svarat på enkäten.

Nyheter · Publicerad 14:49, 20 jul 2021

Det var i en artikel i tidningen Dagen tidigare i juli, som Adaktusson uttryckte kritik mot partiledaren Ebba Buschs hantering av förtalsmålet, och förklarade att han är bekymrad över hur den kan påverka förtroendet för Kristdemokraterna framöver. Därtill menade han att partiet ”saknar en levande och modig debatt” och nämnde specifikt hur han upplevt mötena med partikamraterna i riksdagen.

– Vid riksdagsgruppens möten blir det påfallande ofta tyst när ordet är fritt, sade Adaktusson.

Med anledning av dessa uppgifter, kontaktade Världen idag Torsten Larsson, som är ordförande för Kristdemokraterna i Dalarna, det valdistrikt genom vilket Adaktusson fick sitt riksdagsmandat.

Larsson konstaterar att Adaktusson placerades högst på KD Dalarnas valsedel eftersom han var så populär inom deras partidistrikt, men att Adaktusson annars inte har så stark anknytning dit och att de inte haft så mycket kontakt. Adaktussons oro kring konsekvenserna av partiledarens strafföreläggande kan Larsson inte stämma in i.

– Jag tycker att när Ebba har erkänt så ska man inte älta det. Jag menar att det kommer att lägga sig, säger han.  

Larsson konstaterar att han inte har några andra indikationer än att det är högt i tak i den interna partidebatten, men tillägger också:

– Sedan är jag inte insatt i riksdagsgruppen.

För att pejla läget vad gäller just de 22 kristdemokratiska riksdagsledamöternas upplevelse av riksdagsgruppens debattklimat och hur de känner kring en eventuell risk för ett skadat förtroende med anledning av partiledarens förtalsdom, skickade Världen idag ut en mejlenkät.

I enkäten fick ledamöterna frågor om hur levande de upplever debatten i gruppen, hur accepterat det är att uttrycka åsikter som skiljer sig från partilinjen och i vilken mån de är bekymrade över hur KD:s förtroende kommer att påverkas av förtalsdomen mot Ebba Busch.

Snabbast att svara, redan efter tio minuter, var Acko Ankarberg Johansson:

”Riksdagsgruppen har högt i tak och gruppmötena innehåller goda samtal om politiska vägval. Det uttrycks både invändningar och medhåll i god anda. Det var ett klokt beslut av Ebba Busch att frivilligt ta strafföreläggandet men givetvis önskar jag att hon inte hamnat i hela situationen, ” skriver hon.

Partiveteranen Tuve Skånberg svarar, i direkt kontrast till Adaktussons uttalande, att han inte alls är bekymrad över förtalsdomens konsekvenser för förtroendet, och att han tycker att riksdagsgruppens möten är levande.

”Utrymmet att ge uttryck för åsikter som avviker från partilinjen när det gäller sakpolitiska frågor där partilinjen har förändrats är – och har alltid sedan 1991 varit – helt obegränsat. Ingen hämsko läggs på debatten ”, skriver Skånberg vidare.

Christian Carlsson, Mikael Oscarsson, Kjell-Arne Ottosson, Camilla Brodin och Larry Söder uttrycker sig på liknande sätt som Skånberg.

Gudrun Brunegård menar å sin sida att det råder ”god stämning och ömsesidig respekt” under gruppens diskussioner, men uttrycker sig mer försiktigt kring acceptansen för torgförande av avvikande åsikter.

”Jag uppfattar att det är ok. Samtidigt behöver vi förhålla oss till de ställningstaganden som gjorts av rikstinget, partiets högsta beslutande organ, och däremellan partifullmäktige. Det är partiets politik som vi är skyldiga att följa i partipolitiska ageranden”, skriver Brunegård.

Lars Adaktusson uppger för Världen idag att han inte har något att tillägga till debatten och riksdagsledamoten Magnus Jacobsson att han ”inte kommenterar interna grejer externt”.  

Resterande 13 kristdemokratiska riksdagsledamöter har ännu inte gett någon respons, fem dygn efter att Världen idag skickade dem enkäten till både partimejl och riksdagsmejl.

Ingen hämsko läggs på debatten.

De hätska angreppen på demokratin måste upphöra

Ledare Nu måste det vara slut med smutskastningen av demokratin! Ett val har genomförts där flertalet... tisdag 27/9 00:10

Första kvinnan att leda Italien

Ledare Nyckfullheten i italiensk politik gör att högerblockets framgångar i söndagens val inte... tisdag 27/9 00:00

Nya rön krävde ett alternativt sätt att förklara evolutionen

Skapelsetro (del 4/8) De flesta sekulariserade nutidsmänniskor anser att evolutionen är någonting fullständigt... tisdag 27/9 00:00

Tillbedjan ändrar atmosfär och förväntan

Bönekrönika ”Men det kommer en tid, och den är redan här, när sanna tillbedjare ska tillbe Fadern i ande och... tisdag 27/9 00:00

Både möjligheter och faror med ett mediedominerat samhälle

Ledare Drottning Elizabeth II symboliserar på flera områden de stora förändringar som skett i västvärlden... lördag 24/9 00:10

Därför backar Kyrkornas världsråd i Israelkritiken

Israelkommentar I efterdyningarna av det svenska riksdagsvalet har det noterats att de unga väljarna skiljer sig...

Nya rön krävde ett alternativt sätt att förklara evolutionen

Skapelsetro (del 4/8) De flesta sekulariserade nutidsmänniskor anser att evolutionen är någonting fullständigt...
Följ Världen idag i sociala medier