Enkät

15 förkunnare: Det säger Anden till Sveriges kristenhet inför 2024

Ett år av gallring mellan äkta och oäkta, men också ett år då Guds kraft och kärlek ska uppenbaras i ett Sverige där hungern efter Gud bara växer. Så lyder några av svaren Världen idag fått från en rad kristna förkunnare om vad de upplever att Guds Ande säger inför 2024.  

Publicerad Uppdaterad

Världen idag har talat med flera andliga förkunnare om vad de upplever att Guds Ande säger inför 2024. Många menar att vi kan väntas oss en skakig tid och att inställningen till Guds ord kommer att bli en allt tydligare vattendelare inom kristenheten. Mitt i detta allvar råder en stor förväntan på att det ska komma en tid då många människor i Sverige ska möta Jesus och bli frälsta.

Merzek Botros.

Merzek Botros, pastor i Centrumkyrkan, Sundbyberg

– Det ser tufft ut i världen. Församlingen är i stort behov av att gå till nådens tron så att vi kan ta emot ord till oss och till sårade och rädda människor. Att sitta vid Kristi fötter är viktigt och har lösningar på många saker. Jag tror att människor i den här tiden längtar efter något. Vi som församling behöver våga proklamera Jesus i vårt land, på jobbet, i tunnelbanan och på andra platser.

Eva Barck.

Eva Barck, Gotland, samordnare inom Sverigebönen

– Jag tror att vi går in i en tid då allvaret kommer att öka. Men om Guds församling verkligen vandrar nära Herren kan vi vara den lysande staden uppe på berget som visar vägen till Jesus, som är sanningen. Det är tid att ta sin kristna tro på allvar. Jag tror att vi går mot tider där det inte kommer att fungera om vi inte är starkt grundade i Guds ord. Vi behöver stå stadigt på klippan för att inte dras med i tidsandan när den går på tvärs gentemot Guds ord.

Maria Smeds

Maria Smeds, EFS-präst i Kirunaregionen/Nord Sápmi

– Trohet till vår Herre (Johannes 15:4). Det innebär ställningstaganden som inte alltid applåderas, till exempel att välsigna Israel och att be för fred över Jerusalem enligt Guds ord. Bönen och lovsången är eldstaden i Guds hus och Herren kallar sitt folk till elden i hans närhet och vill att alla kyrkor är bönehus för alla folk primärt. Vi i norr har sedan ett halvår upplevt kallelse att ha ekumeniska lovsångsdygn runt om i landet, nästa på Jokkmokks marknad.

Rune Borgsö.

Rune Borgsö, pastor Livets ord, Uppsala

– Det är en kyla i samhället som jag tror att svensken märker. Gud kallar människor i utanförskap ut ur mörker och han petar på svenskens hjärta. Vägen till Sverige är inte främst svar på alla frågor och ett pekfinger, utan kärlek, barmhärtighet och en tydlig kristen tro, inte vag och kompromissaktig. Vi skäms inte för vår Jesus. Jag tror att det är en tid av allvar som kallar till seriösa svar och inte förenklade floskler och principer från predikostolen.

Marcus Bloom.

Marcus Bloom, evangelist och ledare för missionsorganisationen Good News to all people

– Jag upplever profetiskt hur svärdet går igenom Guds folk i Sverige mer och mer. 2024 kommer bli ett år av ännu tydligare gallring mellan det rena och orena, det äkta och falska samt mellan det religiösa och det som är Guds Andes sanna verk. Jag upplever att många församlingar som byggt på mänskliga traditioner och religiös slentrian kommer att dö ut, men där det finns ödmjukhet, förkrosselse och hunger kommer Guds Ande kunna blåsa nytt liv. Ledare som inte står för hela Guds ord kommer antingen behöva omvända sig eller så kommer Gud att flytta på dem. Det kommer att bildas en hel del nya grupper, husförsamlingar och bönesamlingar runt om i Sverige. Gud vill föra oss tillbaka till Apostlagärningarna, där vi blir sanna Jesu lärjungar och där de femfaldiga tjänstegåvorna verkar i Andens enhet och kärlek till varandra.

David Ekerbring.

David Ekerbring, föreståndare och pastor i församlingen Agape samt ordförande i Trosrörelsen

– Jag tror att vi kommer att se att ogräset och skörden stå i full blom samtidigt. Låt oss våga vara salt och ljus, i Andens kraft, och låt våra liv peka på nåd och sanning, och möjligheten att bli försonad med Gud. Kärleken är det centrala, att älska Gud mer än bekvämligheten, mer än kompromissens alla alternativ. Umgås med Ordet och Anden, Frälsaren och Hjälparen, enskilt och tillsammans med andra (Romarbrevet 5:5).

Morgan Carlsson.

Morgan Carlsson, förkunnare Mission of Hope

– Jag upplever att vi allt mer kommer få se hur evangeliet blir en vattendelare. Gudsbilden har förskjutits, från objektiv till subjektiv. Den helige Ande söker dra oss tillbaka till den första kärleken till Jesus. Vi kommer få se hur Guds rike inte bara är ord, utan kraft. Jag tror att nya olika initiativ kommer tas i landet som en konsekvens av hunger och törst efter den helige Andes beröring. De som vill fortsätta ”bära sitt kors” kommer att få uppleva glädje mitt i de svårigheter som kommer.

Wilberforce Bezudde.

Wilberforce Bezudde, pastor i Citykyrkan, Stockholm

– Alla människor har under de senaste åren gått igenom utmanande tider, som individer, familjer, företag, kyrkor, städer och nationer.  Jag tror att 2024 blir ett år av återställande av liv, identiteter, hälsa, visioner och drömmar. Gud gör något nytt, det här är början på en ny tid. Jesaja 43:18-19: Men glöm det som förut var, tänk inte på det förgångna. Nu gör jag något nytt. Det spirar redan, märker ni det inte? Jag gör en väg genom öknen, stigar i ödemarken.

Jonas Andersson.

Jonas Andersson, missionsdirektor Gå ut mission

– Gör er beredda. Det uppfattar jag som Andens allmänna tilltal till svensk kristenhet. Jag tror att 2024 kommer bli ett spännande år. Mer extremt av allt. Kristenheten i Sverige har ett allmänt problem och det är vår likgiltighet. Men hur Gud kommer tillrätta med det tror jag kommer se olika ut i olika delar av Guds församling. Och där uppfattar jag att Anden manar oss att hålla fokus på vår egen vandring med Herren – att inte så lätt oroas och ängslas över hur saker kommer att bli med ”den eller den”. Gör dig beredd och se till att du har olja i lampan och lita på att Gud har kontroll. Jag tror att vi är inne i både en sållningstid, nådatid och skördetid som sker parallellt. Det kommer bli både smärtsamt, underbart och stökigt på en gång. Gör dig beredd.

Birger Skoglund.

Birger Skoglund, förkunnare

– Jag lever i en förväntan om ett genombrott för hela Norden. Om vi är villiga att lyda Herren i det han säger till oss så tror jag att vi kommer att få uppleva en tid av nåd. När det gäller vårt land har jag en känsla av att änglarna väntar på att få vända böneskålarna så att välsignelser kan flöda ner över landet. Nu är tiden inne för oss att börja söka Gud som aldrig förr. När vi söker Gud, då har han redan sökt oss. Med tanke på den oro som finns i och runt vårt land så tror jag att folk kommer att söka det som är av evighet och värden som vi tidigare inte har brytt oss så mycket om. Att Gud ska uppenbara sig med sin härlighet och sin nåd, den förväntan har jag inför det här året. Det kan komma att betyda tårar och eftertanke, men också jubel utöver det vanliga. Jag väntar på dagarna då tidningarna ska få nåden att skriva om att folk överallt omvänder sig.

Roul Åkesson.

Roul Åkesson, ledare Brevlådemissionen

– Det är en ny tid för Sverige, känner jag. Hungern är stor, människor längtar efter Jesus. Jag ser det inte bara i Anden, utan märker det även när jag är ute och möter människor. Kändisar träder fram i medier och berättar att de läser Bibeln varje dag. Vi inom Brevlådemissionen får rapporter från människor som blivit frälsta, det är starkt att se vad Gud gör med biblarna vi delar ut.

Jan Sturesson.

Jan Sturesson, ordförande ICCC

– Gestalta Andens enhet inom Kristi sargade kropp. Andens gemenskap är inte åsikternas eller organiserandets gemenskap. Det är en ”Gudsrikeshållning” i kärlek till allt Guds folk, med Kristus som huvud. Ta ansvar i bön för Sveriges situation och att vi som kristenhet och land får komma i linje med Guds syften och profetiska kallelse. Fokusera på Jesus och Guds rike, inte på omständigheter. Vi behöver lära oss av Jesus och Petrus vandring på vattnet. Genom tron finns en väg på vattnet oavsett höjden på vågorna. Söka andlig urskiljning utifrån Guds ord och Ande. Vi behöver förstå tidens tecken för att både profetiskt och praktiskt kunna navigera i en förvirrad tid. Stå tydligt upp för det judiska folket och för Israel som land samt bedja att såväl judar som muslimer får möta Jesus.

Cornelia Forsberg.

Cornelia Forsberg, ledare Hope for this nation

– Jag upplever att Gud bjuder in oss nära honom. Nära för att lära känna honom djupare, söka Guds ansikte och höra hans röst. Några ord som jag sett återkommit från flera och som jag anar att Gud bjuder in oss till är att ”komma upp högre”. Guds ord förmår att åstadkomma det som vi inte kan. Låt oss lyssna efter vad Anden säger till sin församling.

Owe Lindeskär.

Owe Lindeskär, förkunnare och författare

– Människor präglas av en existensiell oro. Nu kan inte kyrkan längre lita på sin egen speciella kultur. Nu är det tid att lita på den helige Ande. I spåren av den tilliten kommer vi att omvända oss till ett djupare liv med Gud. Andliga ledare som vågar omvändelsens liv kommer att väcka folket, likt Johannes döparen som ropade ut budskapet: ”Omvänd er, ty himmelriket är nära”. Det är vad jag tror kommer att ske under detta år.

Jan Blom.

Jan Blom, pastor Livets ord, Uppsala

– Jag har under en tid burit på tre punkter som är viktiga för den svenska kristenheten att förstå. Dels att inse hur mörkt det är i samhället och att vi som kristna har ett ansvar. Den andra punkten handlar om att kliva in i bönen. Bönen är mycket viktigare än att uttrycka en massa åsikter. Slutligen är det viktigt att inte ifrågasätta Guds ords sanning och verklighet i den moderna tiden.

Powered by Labrador CMS