Närbild

Tv-chef vill se andligt hemvärn för Sverige

Daniela Persin, Sverigechef på Himlen TV7, vill se ett andligt hemvärn resas upp i Sverige. Foto: Rodney Mollberg/Himlen TV7
Daniela Persin, Sverigechef på Himlen TV7, vill se ett andligt hemvärn resas upp i Sverige. Foto: Rodney Mollberg/Himlen TV7
Daniela Persin, Sverigechef på Himlen TV7, vill se ett andligt hemvärn resas upp i Sverige. Foto: Rodney Mollberg/Himlen TV7
Daniela Persin, Sverigechef på Himlen TV7, vill se ett andligt hemvärn resas upp i Sverige. Foto: Rodney Mollberg/Himlen TV7
Daniela Persin, Johnny Foglander, Fredrik Crona, Claes-Göran Bergstrand, Patrik Sandberg, Celebre Binua och Sven Almkvist i Himlen TV7:s studio i samband med ett avsnitt av Det andliga hemvärnet. Foto: Rodney Mollberg/Himlen TV7
Daniela Persin, Johnny Foglander, Fredrik Crona, Claes-Göran Bergstrand, Patrik Sandberg, Celebre Binua och Sven Almkvist i Himlen TV7:s studio i samband med ett avsnitt av Det andliga hemvärnet. Foto: Rodney Mollberg/Himlen TV7
Logotypen för Himlen TV7:s satsing Det andliga hemvärnet. Foto: Himlen TV7
Logotypen för Himlen TV7:s satsing Det andliga hemvärnet. Foto: Himlen TV7
Daniela Persin, Sverigechef på Himlen TV7, vill se ett andligt hemvärn resas upp i Sverige. Foto: Rodney Mollberg/Himlen TV7
Daniela Persin, Sverigechef på Himlen TV7, vill se ett andligt hemvärn resas upp i Sverige. Foto: Rodney Mollberg/Himlen TV7

Bilda ett lokalt andligt hemvärnsförband – vare sig ni är två, tre eller fler. Det uppmanar Daniela Persin, Sverigechef på Himlen TV7, som genom strategisk bön för landet vill underminera och avslöja fiendens strategier.– Försvaret finns i Guds ord, säger hon.

Publicerad Uppdaterad

Att Gud gav mig den här visionen ger för mig personligen hopp om att han ännu vill beskydda oss.

Daniela Persin

I våras upplevde Daniela Persin, Sverigechef på Himlen TV7, ett tilltal från den helige Ande om att hon skulle starta ett andligt hemvärn. Snart förstod hon att det handlade om att hon skulle skapa ett böneprogram på nationell strategisk nivå för att höja den andliga beredskapen i Norden.

– Det här är saker som man ofta inte ber om offentligt utan kanske i mindre grupper. Men jag kände att det är dags att be för det offentligt och samtidigt hjälpa fler att upptäcka olika nivåer av strategisk bön.

Det andliga hemvärnet verkar utifrån ledorden avslöja, skydda, stödja och bevaka.

– Det handlar om att landet och våra församlingar står inför både inre och yttre hot, men försvaret finns i Guds ord.

Satsningen på ett andligt hemvärn är nu i gång och har redan lett till flera bönetillfällen. I Himlen TV7:s studio samlas sju personer från olika bönenätverk återkommande till bön i det andliga hemvärnet, som ska ge inriktning och inspiration till bedjare ute i landet.

Men till stor del bygger det andliga hemvärnet också på lokala initiativ.

– På samma sätt som det fysiska hemvärnet är stöd för landets beskydd att bevaka på både lokal och strategisk nationell nivå, på samma sätt ska vi verka lokalt i små trupper och förband på två till tre personer eller fler, menar Daniela Persin.

Daniela Persin menar att både församlingar och nationen i mycket har lämnat Guds ord, och att Gud därför till stor del har dragit bort sitt beskydd över landet. Något hon menar syns på våra gator i dag.

– Om man över huvud taget ber för landet i sin församling, vilket tyvärr görs alltför sällan, så ber man ofta bara för de synliga effekterna. Man förstår inte att de bara är symptom som har djupare orsaker, menar hon.

– Vi vill se att hela församlingen vaknar upp. Vi behöver ha ödmjukhet och gudsfruktan så att vi inte blir bedragna, fortsätter hon.

Svenskarna har i dag vänt sig till andra gudar, till exempel genom humanism och nyandlighet, vilket lett till mycket av problemen som Sverige i dag brottas med. Det menar Daniela.

– Orsaken till att striderna kommit hit är att församlingen och landets befolkning har vänt sig bort från Gud och i stället tagit till sig andra gudar som Domarboken 5:8 belyser, säger hon, och framhåller varnande exempel i Jesaja 5:20 och framåt om hur Gud tar bort sitt beskydd och kallar in fienden för att förmå ett folk att omvända sig.

Fiendens försök att överta landet har pågått under lång tid, systematiskt och steg för steg, säger Daniela. Hon jämför med rörelser som, socialism, islamism och new age, där hon menar att deras försök att förändra samhället i grunden inte är något som de avser lyckas med under en generation.

Nu vill hon se ett rest andligt hemvärn som motvärn till destruktiva krafter.

– Vi ser att fienden har långsiktiga strategier för att ta över, och det behöver vi avslöja och underminera.

Hon menar också att det andliga hemvärnet kräver en församling som kollektivt vänder tillbaka till Gud. Daniela Persin framhåller att fienden kopierat Guds strategi för hur Israels folk under generationer skulle inta landet, men fienden gör det genom att bli vän med folket i landet och sluta förbund.

– Församlingen har gett upp landet frivilligt. Det här behöver man se. Då är det en annan typ av bön som behövs. Vi måste bryta och avsäga oss de här förbunden och vänskaperna.

I evolutionsteorin tas skaparen bort, något som till och med är inne i våra församlingar i dag, menar Daniela Persin. Likaså avser förvillelsen kring kön att förstöra familjen.

– Det här kommer på många olika sätt och blir som ideologier, menar hon och framhåller att det också handlar om att få en ökad medvetenhet.

– Vi ser att det andliga hemvärnet handlar om att på en djupare nivå förstå vad som håller på att hända i landet.

Samtidigt vägrar hon att tro att det är för sent att se en omvänd församling i Sverige.

– Ännu finns nådens tid. Att Gud gav mig den här visionen ger för mig personligen hopp om att han ännu vill beskydda oss. Han vill kalla oss till omvändelse.

Det andliga hemvärnet handlar också om att skapa en förberedelse för vad Daniela Persin tror kommer bli svåra tider framöver.

– Det är ju vad Bibeln talar om. Jag är övertygad om att det i sista tiden är dags för oss att ta det här på allvar och börja förbereda oss för att stå fasta i de svåra tiderna som väntar, så att vi kan hålla blicken fäst på Jesus.

Hon vill därför se hur det andliga hemvärnet reser sig för att vara förberett i svårare tider.

– Vi behöver nu ledare och människor som villigt offrar sig och som går in i en andlig kamp, säger Daniela.

Men hon ser inte bara svåra tider framöver: hon tror även på en skördetid där många människor kommer att ta emot Jesus.

– Vi ska be för att Guds folk blir utrustade till tjänst, att vi får kraft från ovan för att kunna bärga in den kommande stora skörden så att vi kan göra människor till lärjungar och inte bara till bänkvärmare.

Fotnot: Läs om visionen bakom det andliga hemvärnet på himlentv7.se/det-andliga-hemvarnet-live

Powered by Labrador CMS