Salig är den som håller ut i prövningen, för när han har bestått provet ska han få livets krona.
Jakobs brev 1:12

Världen idag

Vision svarar på ”vad” medan kultur svarar på ”hur”.

Ledarkrönika · Publicerad 00:00, 11 jun 2020

Vision och kultur går alltid hand i hand, i såväl liv och äktenskap som familj och församling. Så hur kan vi definiera de båda?

Kortfattat kan man säga: vision svarar på ”vad” medan kultur svarar på ”hur”. Vision är Guds svar på frågan, ”vad ska vi göra, vad är uppgiften och uppdraget?”. Den är hans arbets- och inriktningsbeskrivning till oss. Kultur är svaret på frågan ”hur?”. Den definierar i vilken attityd, med vilken inställning och i vilken atmosfär visionen ska utföras.

Gud är alltid intresserad av att definiera både vision och kultur!

I slutet av sin tjänst på jorden ger Jesus sina lärjungar en tydlig vision, en gudomlig arbetsbeskrivning: ”Gå ut och predika evangeliet” (Mark 16:15). Men också en kulturell kontext, en anda som skulle prägla dem och hela deras utförande av visionen: ”Älska varandra” (Joh 15:17).

Efter mötet och försoningen med sina bröder sänder Josef dem tillbaka till sitt hemland med en vision, ett uppdrag: att föra deras far till honom i Egypten (1 Mos 45:13) – och lägger till en kultur till deras uppdrag: ”Gräla inte på vägen” (v 24). Det kan tyckas som en helt oviktig, nästan lite humoristisk kommentar, men stryker under att vision och kultur måste gå hand i hand.

Vad vi gör i livet och hur vi gör det hör alltid ihop och skapar helhet.

Vi kommer visserligen inte alltid att lyckas perfekt varken i utförandet av vision eller utlevandet av kultur, men den tydliga definitionen av dem ger oss en målbild, något att sträcka oss efter, kämpa för och växa emot.

Som exempel: Hela Livets Ords arbete – församlingen, missionsarbetet, bibelskolan, konferenserna, vårt sociala arbete med mera – har alltid haft en stark och tydlig visionär riktning. Till den visionära visionen lade vi härom året en tydligt definierad kultur, som vi vill sträva efter att utföra visionen i:

• En troskultur, där vi tror på Guds ord och löften och den fantastiska verklighet att Kristus har uppstått från det döda och vunnit en evig seger. Därför finns det alltid hopp, alltid möjligheter och aldrig några hopplösa fall.

• En utåtriktad kultur, där vi vill vända livet utåt, motverka den själviska gravitationslagen och leva för att de goda nyheterna om Jesus ska bli kända, för att de som lever i nöd ska få hjälp, och för att de som Jesus kallar ”mina minsta” ska få kärlek och omsorg.

• En Jesuscentrerad kultur, där Kristus står i centrum av våra liv och präglar oss mer och mer till hans avbild. En kultur där hans närhet får råda och där vi ständigt söker honom i bön, i nära gemenskap och i hans Kropp, som är församlingen.

• En generationskultur, där en ny generation får växa upp, uppmuntras och utrustas för att fullborda sitt lopp, inte för att ersätta eller konkurrera ut den tidigare, utan stå tillsammans med den för att bredda och stärka Guds rike på jorden.

• En generös kultur, där vi ger av våra liv, vårt engagemang, vår kärlek, våra pengar, vår tid och vår kraft för att hjälpa ytterligare någon att se och möta Jesus. En generös kultur ska också prägla hur vi ser på våra bröder och systrar i Kristi Kropp – vi strävar hellre efter att se Jesus i varandra än att peka på och betona det som skiljer.

Jesus har både vision och kultur för dig, ditt äktenskap och din familj! Lyssna in den, skriv ner den, definiera den och fortsätt framåt in i allt han har för dig, och allt han vill att du ska göra!

Vad vi gör i livet och hur vi gör det hör alltid ihop och skapar helhet.

Kristna i Dalsland sprider hopp med Jesuskampanj

Mellerud. Kampanjen ”Jesus till Dalsland” är inne på det tredje av sex planerade år. Just nu är Mellerud i... söndag 20/9 11:00

Infiltration mest effektivt mot religion

Ledare Mitt i högsommaren släpptes de nya resultaten från världens största undersökning av människors... lördag 19/9 00:00

Kampsport för att skada eller för självförsvar – det är frågan

Mot väggen Hur ska man som kristen förälder se på sitt barns önskan att börja någon våldsam kampsport såsom...