Herren ska bevara dig från allt ont, han ska bevara din själ. Herren ska bevara din utgång och din ingång, från nu och till evig tid.
Psaltaren 121:7-8

Världen idag

Som kristna skulle vi behöva tränas i enkel vardagsapologetik.

Ledarkrönika · Publicerad 00:00, 23 jul 2020

En intressant fördel med det rådande läget av hemester, det vill säga att många i dag semestrar hemma på grund av pandemin, är att man denna sommar får tillfälle att möta fler hemmavarande grannar än vanligt. På vår egen gata i Sigtuna är aktiviteten stor med det ena projektet efter det andra. Altaner byggs, trädgårdar omplanteras och många tycks renovera sina hem. Det sågas, målas, hamras och smattrar av trädgårdmaskiner. Och människor möts.

Det är en myt att tro att svenskar inte är sociala. Och det är en myt att tro att svensken inte är intresserad av andliga frågor. Längtan efter djupare relationer finns och det finns ett stort – närmast undertryckt – behov av att samtala om existentiella frågor. Men okunskapen är stor. Många har helt enkelt sagt nej till en karikatyr av kristen tro.

Som kristna skulle vi behöva tränas i enkel vardagsapologetik. Min erfarenhet är att många svenska ateister, eller snarare andligt sökande ”turister”, blir förvånade över hur relevant kristen tro faktiskt är. Det finns goda skäl att tro på evangeliet. Men när ärliga frågor väcks måste vi som kristna kunna svara relevant på dem.

Jag har ett tips och en utmaning. Läs Timothy Kellers bok Varför ska jag tro på Gud? (CredoAkademin). Läs den noga och lär dig att med egna ord återge svaren. Författaren har kokat ner argumenten mot den kristna tron till sju grundläggande frågeställningar som han sedan besvarar på ett suveränt sätt. Enkelt och begripligt. Om du greppar dessa sju områden har du relevanta svar att ge till minst 90 procent av dina grannars frågor.

Här kommer frågorna och svaren i koncentrat:

• Varför skulle just den kristna tron vara den sanna religionen? Allt är relativt och det finns inga absoluta sanningar. Svar: Är du absolut säker på det? Detta påstående är alltså i sig själv ett absolut sanningsanspråk. Relativismen relativiserar sig själv. Alla nycklar passar inte det specifika låset. Endast en gör det.

• Hur kan en god allsmäktig Gud tillåta lidande? Svar: Detta är kanske ateismens starkaste argument. Men, om det inte finns en personlig Gud utan bara slump och tid så finns ju inget som i sig är gott eller ont. Moraliska argument pekar mot ett moraliskt Högre väsen. I Jesu korsdöd har Gud visat att han bryr sig om människans lidande.

• Kristen tro är bara en massa förbud. Svar: Tvärtom, tron på Jesus ger kraft att besegra destruktiva krafter och sätter människan fri att leva i sitt rätta element. En fisk ska hålla sig i vattnet eftersom hon dör på land. Gränser är nödvändigt.

• Kyrkan har gjort så mycket ont. Svar: Det är Jesus, inte kyrkan, som är kristendomens kärna. Ju längre från Jesus kyrkan går desto mer problem skapar hon. Sanningen är också den att kyrkan gjort, och gör, oerhört mycket gott. 

• Hur kan Gud kasta människor till helvetet? Svar: Gud respekterar människans val. Den som vänder Gud ryggen vandrar själv bort till mörkret, mot Guds vilja.

• Har inte vetenskapen motbevisat Gud? Svar: Nej, tvärtom. Ju djupare forskningen kommer desto större blir förvåningen över alltings oerhörda finjustering. Intelligent design är kanske ett av ateismens största dilemman. 

Apolegetik i all ära – ingenting slår det personliga vittnesbördet.

Många har helt enkelt sagt nej till en karikatyr av kristen tro.

Migrationsfrågor kräver klokskap snarare än känsloreaktioner

Ledare All politik och myndighetsutövning innebär att försöka finna rätt balans mellan flera olika... lördag 30/9 00:10

USA behöver lyfta sig inför nytt presidentval

Ledare Så hänger då det offentliga USA återigen halvvägs ut över stupkanten efter politisk osämja. Och med... fredag 29/9 00:10