Herren ska bevara dig från allt ont, han ska bevara din själ. Herren ska bevara din utgång och din ingång, från nu och till evig tid.
Psaltaren 121:7-8

Världen idag

John Derneborg pastor Pingstkyrkan Värnesborg

I Guds närhet skapas en innerlig längtan efter att bli mer lik Jesus Kristus.

Ledarkrönika · Publicerad 00:10, 28 jan 2021

I församlingsgemenskapen sker tillväxt och fruktbärande i våra liv. För att detta ska ske är nyckeln att finna glädjen i tjänandet. När vi blir medlemmar i en församling ställer vi oss själva frågan vad vi kan göra för att vara med och bära upp det Gud kallat församlingen till. Vi skapar inte stridigheter genom att hela tiden hävda vår rätt, utan ber och välsignar det Gud gör, med tacksamhet. Vi säger till pastorn att han eller hon får tala in i våra liv.

Församlingar och ledare kan ha olika betoning, men Gud har lagt ett ansvar på ledarskapet i din församling att leda utifrån det Gud har lagt ner i dem. Din pastor ska kunna säga, liksom Paulus, att han eller hon inte har varit ”olydig mot den himmelska synen” (Apg 26:18).

Detta leder till att även du utvecklas i de gåvor och den tjänst som Gud har förberett för dig. Många är smorda för tjänst på olika områden av samhällslivet. Oavsett hur många du leder så gäller den andliga principen att det är nödvändigt att också kunna stå under ett andligt ledarskap.

När det gäller oss som ledare skulle jag vilja uppmuntra att inte kompromissa på tre områden i församlingslivet:

För det första, bibelundervisningen. Tappa inte tron på att Gud inspirerat varje ord i Skriften och att den är grundläggande för all lärjungaträning. Pingstprofilen Martin Tornell, nu hemma hos Herren, sade att det var bibelstudieveckorna som alla församlingar brukade ha som förlöste det andliga skeendet.

När jag besöker församlingar är det sällan för en enskild gudstjänst, utan för ett antal samlingar i följd. Det är intressant att se vad bibelordet gör med atmosfären. Det lokala församlingslivet vilar på Guds ord.

För det andra vill jag inte röra mig bort från ”kraften” och det ”oförutsägbara” när vi kommer samman. Det mänskliga hjärtat hungrar efter mötet med Guds kraft och vi behöver därför aldrig be om ursäkt för den helige Andes verk. Till exempel kan en ”profetisk hälsning” röra vid områden i människors hjärtan på ett sätt ingenting annat kan göra.

Jag går just nu en kurs som heter Kingdom Intensive på videolänk via New Wine i Wales. Vi är cirka 200 deltagare, men ikväll när jag skriver detta, delades vi in i smågrupper och en tjej bekräftade saker profetiskt (något hon sade sig vara ovan vid) som Gud levandegjort för mig tidigare samma dag!

För det tredje önskar jag se oss överlåtna till att leva heliga liv utifrån en helig bok, något som börjar i heliga hjärtan. Detta kan bara ske i den helige Andes kraft.

I Guds närhet skapas en innerlig längtan efter att bli mer lik Jesus Kristus. Lika lite som ett apelsinträd anstränger sig för att bära frukt, så kan vi inte nå dit genom egen ansträngning. Men Gud hjälper oss!

Nyligen fick vi lyssna till församlingens LP-föreståndare när denne berättade om hur han tidigare suttit fast i olika former av beroende. Han är nu är en fröjd att se, skillnaden är så påtaglig! Det var avgörande att människor på ett osjälviskt sätt tog honom till sig i en varm gemenskap, men i slutändan kan alla bara ge äran till Jesus.

Oavsett hur många du leder så gäller den andliga principen att det är nödvändigt att också kunna stå under ett andligt ledarskap.

Migrationsfrågor kräver klokskap snarare än känsloreaktioner

Ledare All politik och myndighetsutövning innebär att försöka finna rätt balans mellan flera olika... lördag 30/9 00:10

USA behöver lyfta sig inför nytt presidentval

Ledare Så hänger då det offentliga USA återigen halvvägs ut över stupkanten efter politisk osämja. Och med... fredag 29/9 00:10