Nej, liksom han som har kallat er är helig ska också ni vara heliga i allt ni gör. Det står ju skrivet: Ni ska vara heliga, för jag är helig.
1 Petrusbrevet 1:15-16

Världen idag

John Derneborg, pastor Pingstkyrkan Värnesborg

Församlingen är kallad att modigt stå upp för en radikal kärlek i denna tid.

Ledarkrönika · Publicerad 00:00, 14 okt 2021

När jag närmade mig slutet av predikan i söndags fick jag avsluta ganska snabbt. Några sekunder tidigare blev Guds närvaro så överväldigande att det blev svårt att fortsätta. Jag var långt ifrån den ende som upplevde det som hände. En vanligtvis ganska osentimental person brast nästan ut i gråt. Många kände vad som skedde i rummet.

Gudstjänsten mynnade sedan ut i en stund där många bad för varandra runt om i lokalen. Flera vittnade om helande, andra fick gudsmöten. Det är sådana stunder som gör församlingen till en dyrbar plats att vara på.

Ytterligare en händelse i gudstjänsten som bidrog till djup beröring var välkomnandet av en ny medlem, vars far och bror dödats av talibaner och som nu på grund av sin kristna tro själv befinner sig i en hotfull situation. Jag vet inte hur många sådana berättelser jag har hört de senaste åren, men en sak är säker: Man vänjer sig inte. Följande dag skulle kvinnans ärende upp i domstol.

Jag tror att mötet med det hot som våra kristna bröder och systrar, tidigare muslimer, erfar, gör att vi får känna av Jesu närvaro mitt i en allvarlig situation. För dessa personer är inte ordet jihad ett teoretiskt begrepp att diskutera, utan något som påverkar deras existens.

Det finns en liten minoritet av sufister som förstår jihad som en inre strävan efter fullkomning. Det finns även moderata muslimer som ser det som ”den sjätte pelaren” inom islam och ett uttryck för att övertyga icke-muslimer om islams förträfflighet. Men västvärlden snubblar över begreppen.

Moderata muslimer och sufismens mystiker betraktas som otrogna bland fundamentalister som tolkar jihad med innebörden att använda våld för den sanna religionen. Heligt krig förklaras mot kuffar – nationer och folk som inte erkänner Allah eller Muhammed. Det finns två typer av kuffar. Den första är icke-muslimer, den andra är muslimer som avfallit från tron. Det kallas takfir när en muslim förklarar en annan muslim för avfällig. En takfir kan sedan följas av en fatwa, och en fatwa är ett föreläggande om att jihadister har rätt att med straffrihet till och med ta någons liv.

Här finner vi inga proportioner i stil med ”öga för öga”, då penna inte bemöts med penna. Penna bemöts med död. Yttrandefriheten ställs på prov när konstnärer i Sverige och Danmark, samt politiker i Holland, måste skyddas så till den grad att de inte har ett normalt liv. En internationell konferens mot antisemitism i Malmö nödvändiggör det största polisuppbådet någonsin i södra Sverige.

Församlingen är kal­lad att modigt stå upp för en radikal kärlek i denna tid. Symbolen för jihad är ett svärd som ska vinna världen för Allah. Kristendomens symbol är ett kors, då det är större att offra sig själv med syftet att andra ska få leva. Jihad kallar på sina söner att döda för att uppnå frälsning, medan Bibelns Gud sände sin ende Son för att dö för vår frälsning. Jihad uppnår paradiset genom gärningar. Den Jesustroende visar på en rättfärdighet av nåd och en frälsning i tro på Kristi fullbordade verk.

Denna totala kontrast var uppenbart synlig hos kvinnan som i söndags strålade av Kristi kärlek inför oss andra.

Symbolen för jihad är ett svärd som ska vinna världen för Allah. Kristen-domens symbol är ett kors, då det är större att offra sig själv med syftet att andra ska få leva.

Många bär ansvar för Sveriges resa från Bullerby till barnsoldater

Ledare Våld, sprängningar, skjutningar och regelrätta avrättningar fortsätter att plåga Sverige. Det... fredag 22/9 00:10