Men var nu starka och låt inte modet falla, för ert arbete ska få sin lön.
2 Krönikeboken 15:7

Världen idag

Ett folk som bejakar kallelsen att både synas och höras.

Ledarkrönika · Publicerad 00:00, 26 nov 2020

”Vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört” (Apg 4:20).

De här orden – Petrus och Johannes gensvar när de konfronterades för att ha botat en lam man – säger så mycket. Det som hade fångat deras hjärtan var ett budskap, ett evangelium, i två delar. Ett som både hade synts och hörts.

De hade hört Jesus predika det frälsande evangeliet om frid mellan Gud och människa. Men de hade också sett samma evangelium i hans liv, kärlek, barmhärtighet, glädje, omsorg och medkänsla. Dessa två element blandades till att bli något de helt enkelt inte kunde hålla tillbaka.

På samma sätt är vi – församlingen – kallade att ge världen samma evangelium i två delar. En del som ska predikas och höras genom våra ord: Gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen” (Mark 16:15).

Och en del som ska levas ut och synas genom våra liv: ”På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Far i himlen” (Matt 5:16).

Ändå har vi, församlingen, många gånger misslyckats att ge detta dubbla evangelium vidare till vår värld. Till exempel genom att identifiera oss med det Gamla testamentets profettjänst, med främsta uppgift att peka finger mot och konfrontera världens orenhet. Den tendensen ser vi redan hos Jesu egna lärjungar:

”Han sände budbärare framför sig, och de gick i väg och kom in i en samarisk by för att förbereda hans ankomst. Men folket tog inte emot honom, eftersom han var på väg mot Jerusalem. När lärjungarna Jakob och Johannes såg det, sade de: 'Herre, vill du att vi ska kalla ner eld från himlen som förtär dem?'” (Luk 9:52–54).

Det var faktiskt en ganska rimlig fråga, utifrån lärjungarnas perspektiv. Det Gamla testamentet gav ju flera exempel på situationer när Guds dom över synden verkställdes omedelbart.

”Men Jesus vände sig om och tillrättavisade dem. Han sade: 'Ni vet inte av vilken ande ni är'” (v 55).

Jesu tillrättavisning visade lärjungarna att en ny tid nu var här, när konfrontation inte längre skulle vara Guds primära sätt att förändra världen.

En ny tid när människor skulle ges möjlighet att omvända sig, bli förlåtna från synd och upprättade. När gudsfolkets huvudbudskap inte skulle vara undergång och eld, utan kärlek, hopp och barmhärtighet. När dess uppgift inte i första hand skulle vara att påpeka vad som är fel, utan att visa världen vad som är rätt!

Och när vi läser Apostla­gärn­ingarna och kyrkohistoria ser vi hur den första tidens församling totalt revolutionerade världen med detta budskap i två delar, genom att både låta evangeliet höras i ord och bli synligt i gärningar som revolutionerade dess samtid.

Till exempel:

1. En radikal integration av människor från varje etnicitet, generation och klassbakgrund.

2. En radikal medkänsla med de fattiga, sjuka och mest behövande.

3. En radikal tro på livets okränkbara värde.

4. Ett radikalt nytt perspektiv på familj och sexualitet.

5. En radikal förlåtelse till och med gentemot sina motståndare.

Kraften som frigjordes från detta dubbla evangelium ledde både till andlig revolution och till samhällsreformation. Det vill säga, exakt vad Sverige behöver i dag. 

Och vägen dit är, fortfarande, ett folk som bejakar kallelsen att både synas och höras.

Kraften som frigjordes från detta dubbla evangelium ledde både till andlig revolution och till samhällsreformation.

Ekumenisk bönevecka för kristen enhet

Bön. Den årliga böneveckan för kristen enhet genomförs den 18-25 januari i mer än 120 länder. Även om vi... fredag 15/1 20:00

Joggande judinna mördad – ett offer för tystnadskultur

Israelkommentar Den 20 december 2020 är israeliska sexbarnsmamman Esther Horgan ute på sin vanliga joggingrunda.... torsdag 14/1 00:00