Han har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära.
Efesierbrevet 2:17

Världen idag

WHO:s riktlinjer leder rakt ut i ett moras, där Deklarationen om de mänskliga rättigheterna trampas ner i dyn. De saknar varje form av respekt för de mänskliga rättigheterna, skriver ledarskribenten. Foto: Jamey Keaten/AP/TT

WHO:s riktlinjer om abort trampar mänskliga rättigheter ned i dyn

Ledare · Publicerad 00:10, 6 apr 2022

WHO:s nya riktlinjer för abort är chockerande läsning (se Världen idags e-utgåva 2/1 2022). Världens tyngsta hälsoorganisation, WHO uppmanar världens länder att införa organisationens nya riktlinje, som innebär helt fri abort fram till födseln. Allt som på något sätt förhindrar abort under en graviditet, som tidsgränser och obligatorisk väntetid, riskerar, enligt Världshälsoorganisationen, att kränka rättigheterna hos ”kvinnor, flickor och andra gravida personer”.

I WHO:s riktlinjer kan man känna den iskalla vind som blåser över den mänskliga civilisationen. Under årtusenden har mänskliga regler skapats för att bevara och utveckla människors levnadsvillkor. Med kristendomens genombrott stärkes skydd för liv och hälsa, inte minst för barn. Barnamord förbjöds, samhällets ansvar för svaga och sjuka började ta form.

FN har under organisationens hela existens spelat en central roll för mänskliga rättigheter. Deklarationen om de mänskliga rättigheterna och Barnkonventionen kan ses som de stora humanitära milstolparna under förra århundradet, med stor och världsvid betydelse.

Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet, lyder en av de första paragraferna i Människorättsdeklarationen. I barnkonventionen heter det: Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

Med WHO:s nya abortriktlinjer slås dessa portalparagrafer sönder. Här öppnas för principer som inte värnar liv utan motsatsen: rätt att ta liv. Ett fullgånget barn ska kunna avlivas strax före födseln – varför då inte strax efter födseln, om det visar sig inte vara hundraprocentigt friskt eller har fel kön? Och om det är rätt att avliva ett litet barn – varför då inte äldre barn eller vuxna som upplevs som ett hot?

WHO:s riktlinjer leder rakt ut i ett moras, där Deklarationen om de mänskliga rättigheterna trampas ner i dyn. De saknar varje form av respekt för de mänskliga rättigheterna, varje känsla för barns behov av särskilt skydd och varje insikt om den mänskliga civilisationens grunder. Svenska SIDA har på sin hemsida prisat de nya riktlinjerna, trots att de går emot de regler som gäller i Sverige.

Alltfler länder inser att abort medför problem av olika slag. Försämrad kvinnohälsa och barnhälsa, försämrad kvinnorespekt och ökat kvinnovåld, livslånga psykiska trauman hos kvinnor som går igenom abort och hos dem, som utför aborterna. På olika sätt har man därför försökt begränsa tidsfönstret, så att ingreppet utförs innan fostret kan hävdas vara icke livsdugligt. Dessa begränsningar har tvingats fram av en verklighet som visade sig vara mer komplicerad än man räknat med.

Ett tillkommande stort problem, som inte existerade när den fria aborten fick ett globalt genomslag, är möjligheten att avgöra ett fosters kön, det vill säga kunna gripa in i naturens visa könsfördelning. Det har lett till en kraftig könsobalans i flera länder, framför allt i Kina, Indien och andra asiatiska länder. Men även i västerländska samhället är det ett problem, vars långsiktiga konsekvenser kan vara förödande, att det föds betydligt fler pojkar än flickor. WHO väljer att inte med ett ord beröra denna oförutsedda och allvarliga effekt.

Det framgår i presentationen att WHO tagit ”experthjälp” av de extrema abortförespråkarna inom Planned Parenthood i USA. Ännu ett exempel på att de mörkaste krafterna målmedvetet siktar in sig på och ockuperar viktiga organisationer för att därifrån diktera villkoren för det globala samhället. Därmed undermineras det demokratiska systemet och ersätts av en global teknokrati bestående av totalitära maktaktörer finansierade och styrda av det allt starkare globala kapitalet. Inte minst för den enorma läkemedelsindustrin öppnar en utvidgad abortindustri nya stora möjligheter.

USA:s president Joe Biden lovade i presidentvalskampanjen att verka för abort utan några som helst restriktioner. Nu har han, som på beställning, fått ett effektivt redskap att bekämpa de stater som, utifrån sin praktiska erfarenhet, försöker begränsa sin abortverksamhet. Det är här den första striden kommer att stå och WHO:s nya riktlinjer kan bli det vapen som leder till att helt fri aborträtt skrivs in i USA:s konstitution.

Mörka krafter ockuperar viktiga organisationer för att därifrån diktera villkoren för det globala samhället.

Kairo sörjer de döda i kyrkbranden

Egypten. Minst 41 människor omkom och många skadades i en brand i en koptisk kyrka i Egyptens huvudstad... måndag 15/8 14:32

Förvirrande när kristna ledare kallar muslimer ”trossyskon”

Ledare I ett pluralistiskt samhälle med en mångfald av religioner och livsåskådningar sida vid sida blir... lördag 13/8 00:00

Vårt aktiva ja och nej är avgörande nycklar i Guds rike

Ledare ”Ert ord ska vara ’ja’ eller ’nej’. Allt därutöver kommer från den onde” (Matt 5:37). Jesu ord är... fredag 12/8 00:00

”Tack vare er har jag lärt känna Jesus”

Inför söndag När jag skriver detta är det mitt i semestern. Flera veckor av att få koppla av, uppleva saker,... torsdag 11/8 00:30

Saklig ideologisk debatt behövs inför valet

Ledare I dag är det exakt en månad kvar till valet. De gångna fyra årens rikspolitik har främst känts som... torsdag 11/8 00:20

Allt fler vårdas för covid på sjukhusen

Pandemin. Spridningen av covid-19 fortsätter öka och allt fler smittade patienter vårdas på sjukhusen. Det... söndag 14/8 08:00

KD vill att polisen dna-testar vid utlänningskontroller

Politik. KD vill återuppliva Reva-projektet med skärpta inre utlänningskontroller, säger partiledaren Ebba... lördag 13/8 17:00

Den 9 Av – en positiv ballast

Israelkrönika Nu på lördag kväll inleder judarna den årliga markeringen av datumet den 9 Av (Tisha b’Av) – sorgen...
Följ Världen idag i sociala medier