Målet med förmaningen är kärlek ur ett rent hjärta, ett gott samvete och en uppriktig tro.
Första Timoteusbrevet 1:5

Världen idag

Foto: Istock

Visa på en kristen helhetssyn för utsatta

Ledare · Publicerad 00:01, 4 apr 2016

Bibeln genomsyras av en etik där engagemanget för de människor som är allra mest utsatta är högsta prioritet. I Gamla testamentet påpekas ständigt både i Moseböckerna och i profeternas texter att Gud särskilt värnar om föräldralösa barn, änkor och flyktingar, den tanken finns även i Nya testamentet. Barnen har en särskild plats i Guds hjärta, och Guds engagemang är stort för de barn som flyr från krig och fattigdom. 5 Mos. 10:17–19 säger:”Ty Herren, er Gud, är gudarnas Gud och herrarnas Herre, den Gud som är stor och väldig och inger fruktan, som inte är partisk och inte tar mutor. Han skaffar den faderlöse och änkan rätt, han älskar främlingen och ger honom mat och kläder. Också ni skall älska främlingen för att ni har själva varit främlingar i Egyptens land.”

Att visa barmhärtighet och engagemang för de mest utsatta människorna präglar en kristen livsstil. Att ge utan beräkning att få tillbaka. Det är kristet liv i praktiken. Det uttrycks i dag hos de tusentals kristna och församlingar runt hela Sverige som engagerar sig i utsatta flyktingars situation.

Änkor, faderlösa och främlingar, det vill säga invandrare och flyktingar, var de mest utsatta kategorierna av människor på Bibelns tid. Gud brydde sig om dem och därför ville han att Guds folk särskilt skulle bry sig om dessa. Vi är kallade till att visa empati och barmhärtighet.

I västvärlden i dag är det en annan grupp barn som hamnat i ett utsatt läge, det är de ofödda barnen. De uppmärksammades inte i de bibliska texterna direkt, därför att det inte var någon stor fråga på Bibelns tid. Men Bibelns texter är helt solklara i att lyfta fram de ofödda barnens människovärde och som unikt skapade av Gud. De ofödda barnen i dag sorteras i två kategorier, önskade och oönskade. Är man oönskad hamnat man i den moderna västerländska sjukvårdens riskavfall.

Att stötta mammor i utsatta situationer är en viktig kristen kärleksgärning. Men det handlar också om att utmana män att ta ansvar för sin sexualitet och sitt föräldraskap. Hur många kvinnor vill göra abort med en stödjande man vid sina sida? Kampen för de ofödda barnens rätt liv till måste gå hand i hand med kampen för en kristen syn på familj och äktenskap.

Kristna högern brukar ofta beskrivas som kristna som engagerar sig för de ofödda barnen. Kristna vänstern brukar ofta beskrivas som kristna som engagerar sig för flyktingar.

Den uppdelningen i kristen höger och vänster är helt godtycklig och stämmer inte med Bibelns budskap och etik.

Jag tycker att det är viktigt att visa på en kristen helhetssyn i dessa frågor. För min personliga del uttrycks det i att jag i dagarna kommer ut med en bok om kristet engagemang för flyktingar, samtidigt som jag har ett engagemang som ordförande för Ja till livet.

Den materialistiska och ofta ateistiska västvärlden visar ofta en nonchalans mot utsatta människor. Europas cynism i dag mot flyende människor som möts med taggtråd och beväpnade poliser är ett paradexempel på denna likgiltighet inför människors lidande. Men sjukhusens rondskålar som fylls av de ofödda barnens utsläckta liv, är exakt samma form av cynism och likgiltighet inför människovärdet.

Den materialistiska och ofta ateistiska västvärlden visar ofta en nonchalans mot utsatta människor.

Journalister från Israel vittnar om hat under fotbolls-VM

Qatar. Israeliska journalister på plats i Qatar för fotbolls-VM vittnar om trakasserier från både... onsdag 7/12 13:00