Vår själ väntar på Herren, han är vår hjälp och vår sköld. I honom gläder sig vårt hjärta, vi förtröstar på hans heliga namn.
Psaltaren 33:20-21

Världen idag

Teologi betyder ”läran om Gud”, en lära som är möjlig enbart om Gud har uppenbarat sig objektivt i historien, i Kristus och i Skriften. Så ger den också tolkningsramar åt, och föregår, den individuella upplevelsen, menar ledarskribenten. Foto: Lightstock

Varför driver Sveriges kristna råd splittrande teologi?

Ledare · Publicerad 00:10, 7 jun 2023

Teologi, vad är det? Kristendomskritiker svarar cyniskt: Teologi är som att befinna sig i ett mörkt rum för att leta efter en svart katt som inte är där och ropa: ”Jag fann den!” Med andra ord: ett helt meningslöst projekt.

På hemsidan för Sveriges kristna råd (SKR) finns en artikel med rubriken ”Vad är teologi?” och den ger ett annat svar:

”Det finns många sätt att definiera teologi och vad som är teologins uppgift. Det ligger nära till hands att med många befrielseteologer säga att teologi är ’ett sätt att tala om Gud’. Med en sådan utgångspunkt går det inte att tala om en universell teologi, som är en gång för alltid formulerad /.../ Tvärtemot vad som vanligen sägs om teologi så startar en sådan [befrielseteologisk] syn på teologin och teologins uppgift inte från dogmer och kyrkans lära utan i den egna troserfarenheten.”

Här sägs teologins utgångspunkt vara den subjektiva upplevelsen, ”den egna troserfarenheten”. På det sättet ges teologin en utgångspunkt som inte bara är mörkret i det tomma rummet.

Samtidigt väcker det frågor:

• Varför utgår SKR från befrielseteologin? Denna marxistiskt inspirerade rörelse, med rötter i Latinamerika och Afrika under 1960- och 1970-talet, är inget som förenar kyrkorna i Sverige. Tvärtom har ju marxismen visat sig vara en förödande ideologi som många kristna tar avstånd ifrån.

• Varför avvisa ”dogmer och kyrkans lära” som utgångspunkt för teologin? Varför avvisa en ”universell teologi”? SKR:s egna stadgar inleds med orden: ”Sveriges kristna råd (SKR) är en gemenskap av kristna kyrkor och samfund i Sverige som med Bibeln som grund utifrån olika traditioner bekänner den treenige Guden, Fadern, Sonen och den heliga Anden” (§1).

Det är ju universell teologi med utgångspunkt i dogmer och läror.

SKR är en mötesplats för kyrkorna i Sverige. Samtidigt står kyrkorna långt ifrån varandra i centrala frågor. Det begränsar kraftigt vad som kan ske utifrån SKR som plattform. Därför behövs det också andra plattformar för kyrkor och samfund med gemensamt grundperspektiv.

Men i de frågor där SKR uttalar sig bör man göra det på ett sätt som alla medlemskyrkorna kan instämma i och inte driva splittrande teologiska säruppfattningar, som befrielseteologi.

Teologi betyder bokstavligt ”läran om Gud”. En sådan lära är möjlig enbart om Gud har uppenbarat sig. Inte bara i den individuella troserfarenheten, utan också objektivt i historien, i Kristus och i Skriften. Detta så att det finns något som föregår den individuella upplevelsen och ger tolkningsramar åt den.

Här sägs teologins utgångspunkt vara den subjektiva upplevelsen, ”den egna troserfarenheten”.

Styrräntan höjs på nytt – så mycket dyrare blir ditt bolån

Ekonomi. Torsdagens nya räntehöjning gräver ännu djupare hål i hushållens plånböcker. Ökade bolånekostnader... fredag 22/9 22:00

Många bär ansvar för Sveriges resa från Bullerby till barnsoldater

Ledare Våld, sprängningar, skjutningar och regelrätta avrättningar fortsätter att plåga Sverige. Det... fredag 22/9 00:10

Kristersson: Vi är mitt i extrem våldsvåg

Kriminaliteten. Flera utomstående tros ha blivit offer när två personer sköts ihjäl på en pub i Sandviken. – Det är... fredag 22/9 18:17

Viktigt att hedra pionjärerna när frikyrkligheten firar 175 år

Ledare I dag firar Sveriges frikyrklighet 175 år. Åtminstone om man betraktar dopen vid Vallersvik som... torsdag 21/9 00:40