Herrenavskyr falsk våg, full vikt behagar honom. När högfärd kommer följer förakt, men vishet finns hos de ödmjuka.
Ordspråksboken 11:1–2

Världen idag

De som dödas i skjutningar må ibland själva ha begått samma brott, men inför himlens Gud är utgjutet blod alltid en tragedi. Och än mer berörs hans hjärta när oskyldiga människor kommer i vägen för skottsalvorna, skriver Jonas Adolfsson. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

Vad ser Gud när han blickar ut över Sverige?

Ledare · Publicerad 00:10, 8 sep 2021

När hörde vi senast den frågan dryftas i medier, i riksdagens kammare eller på någon annan samhällsarena? Och hur ofta reflekterar du och jag över detta? Men frågan måste kunna ställas. Den Gud som har varit central genom vårt lands historia, och som enligt Bibeln skapat hela kosmos – hur uppfattar han det som pågår i dagens Sverige?  

Sannolikt ser han åtskilliga exempel på genuin godhet, människor som ömmar för nära, kära och andra medmänniskor. Han ser osjälviska insatser och uttryck för äkta solidaritet och många som gör sitt bästa för att vara hyggliga medborgare.

Men bilden av Sverige 2021 innehåller också helt andra nyanser.

Likheterna är slående med det scenario som målas upp i bibelboken Hosea 4:1–3:  ”Man svär och ljuger, mördar och stjäl och begår äktenskapsbrott. Man far våldsamt fram, och blodsdåd följer på blodsdåd.”

Händelsen skildrar Israel på 700-talet f Kr men liknar, ärligt talat, Sverige 2021.

När Gud blickar ut över Sverige ser han skjutningar och sprängningar mest varje dag, och därtill andra våldsbrott, liksom våldtäkter i sådan mängd att de knappt längre nämns i media. 

De som dödas i skjutningar må ibland själva ha begått samma brott, men inför himlens Gud är utgjutet blod alltid en tragedi. Och än mer berörs hans hjärta när oskyldiga människor kommer i vägen för skottsalvorna. Oskyldigt blod har en särställning som skyddsobjekt i Bibeln. Något som även för tanken till de 35 000 barn som det här året dör genom abort i vårt land.

När Gud blickar ut över Sverige ser han äktenskapsbrott. Han ser dem och han lider med alla som kämpar i relationer, inte minst med barnen som så ofta kommer i kläm.

Gud ser också störtfloden av förförelse och förvirring, inte minst på sexualområdet, som våra barn tvingas hantera i mötet med exempelvis nätpornografi. Och än värre: också i det offentliga samhället, i skola och media, utsätts unga för en vilseledande påverkan som får dem att tvivla på vilka de är, vilket kön de tillhör.

Den enorma frustration och indignation som många föräldrar upplever inför utvecklingen har sin motsvarighet i Guds stora fadershjärta. Han ryter när de minsta förförs och utnyttjas.

När Gud blickar ut över Sverige ser han också oärlighet och stölder, astronomiska belopp som går upp i rök genom snatterier, nätbedrägerier, skattefiffel och bidragsfusk.

Allt detta sker i landet där man medvetet, i decennier, försökt frigöra sig från förfädernas urgamla kristna tro. Tillbedjan av levande Gud har bytts ut mot österländsk andlighet och ”tillbedjan” av materiella ting och det egna jaget.

Att projekt ”Avskaffa Gud” fått sociala och ekonomiska konsekvenser för landet Sverige är helt uppenbart. Därtill kommer andliga konsekvenser för det land som medvetet lämnat Guds ordningar och som nonchalerar det som är heligt. Profeten Hosea slår fast detta i vers 4: ”Därför sörjer landet”, säger han, och beskriver hur till och med själva naturen kommer i olag i det land som – genom uppror mot Skaparen – ställer sig utanför hans beskydd.

Fortsättningen av Hosea 4 svider för oss som kallar oss kristna. Ett särskilt ansvar för landets vägval och välfärd läggs nämligen på gudsfolket i landet. Våra förböner, vårt sätt att leva och vårt sätt att vara en profetisk lykta för landets makthavare har avgörande betydelse. 

När Gud blickar ut över Sverige ser han ett land som inte håller måttet. Så är det. Men som kristna tror vi oss känna till det som är lösningen för vårt land, ytterst sett. Nämligen det budskap som predikats i Sveriges kyrkor i nästan tusen år, budskapet om Jesus Kristus, Guds egen kärleksgåva till varje människa.

När man tar emot honom sker verklig, inre, förändring. Omvändelse. Resultatet kommer att synas i allt från brottsstatistik till relationsproblem.

Så sträck på dig, du Kristi kyrka, och fortsätt ge dessa goda nyheter till ett Sverige som längtar efter lösningen. Du har den!

Allt detta sker i landet där man medvetet, i decennier, försökt frigöra sig från förfädernas urgamla kristna tro.

S-förbund i Instagram-inlägg: ”Förbjud koranbränningar!”

Politik. Det socialdemokratiska sidoförbundet Tro och Solidaritet uppmanar till förbud mot koranbränningar.... fredag 31/3 15:00

Hbtq-frågan kommer att splittra många frikyrkor

Ledare Det råder religionsfrihet i Sverige. Det gäller även enskilda pastorers syn på hur Skriftens texter... fredag 31/3 00:10

Hockeyn borde ta lärdom av fotbollen

Nyhetskommentar Hällevik, ett gammalt fiskeläge som förvandlats till badort, är en tätort på Listerlandet i... fredag 31/3 00:00