Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila.
Matteus 11:28

Världen idag

Det är Gud som har skapat världen och han har gett människan ansvaret för att förvalta jorden. Det innefattar också en ansvarsfull användning av energiresurser, skriver Stefan Swärd. Foto: Eric Gay/AP/TT

Vad är en kristen syn på energipolitiken?

Ledare · Publicerad 00:00, 7 nov 2020

En av de frågor som varit heta i det amerikanska presidentvalet, men som är lika aktuell här hemma, är den om energi- och klimatpolitiken. Och man kan fråga sig: finns det någon kristen hållning i dessa frågor?

Vi är totalt beroende av energiförsörjningen. Utan el skulle våra liv kollapsa inom ett dygn och vi skulle inte kunna förflytta oss någonstans utan energi. Ska vi bry oss om hur elen produceras?

Som kristna bör vi se på dessa frågor ur ett skapelseperspektiv. Det är Gud som har skapat världen och han har gett människan ansvaret för att förvalta jorden. Det innefattar också en ansvarsfull användning av energiresurser. Det är skillnad på förnybar energi och energikällor som bygger på användning av ändliga resurser.

Kol och olja är ändliga resurser; man kan gräva ur tillgångarna ur marken men en dag finns det inget mer. Vattenkraft är en förnybar energi; vattnet fortsätter ständigt att rinna, det upphör inte utan bidrar ständigt till att producera ny el. Samma sak med solenergin och vindkraften; det är solen och vinden som är grunden för energiproduktionen.

Alla energislag påverkar miljön. Det är naivt att tro att det finns energilösningar som inte har miljöeffekter. Även solenergi, vindkraft och elbilar kräver användning av sällsynta metaller, där brytningen har miljöeffekter. Kol och olja har dock stora effekter på utsläppen till luft.

Det är därför Kina är så aktiva i klimatpolitiken – där kan man med blotta ögat se utsläppens effekter i Kinas storstäder. Kina har nu blivit världsledande både när det gäller solenergi och vindkraft. Man är också långt framme när det gäller elfordon. Det är angeläget att västvärlden kan följa med i denna utveckling och inte bli ifrånsprungna av kineserna.

Sverige har sedan många år valt att satsa på kärnkraft och vattenkraft som våra viktigaste energikällor och som grund i vår elproduktion. Både kärnkraft och vattenkraft är mycket bra ur klimatsynpunkt; de bidrar inte till utsläpp av växthusgaser. Däremot har både kärnkraft och vattenkraft andra miljöeffekter som man inte kan blunda för.

Kärnkraften kräver att miljöfarligt avfall förvaras i många hundra år. Vattenkraften påverkar naturskyddet och biologiska mångfalden i vattendragen och älvarna. Efter alliansregeringens energiöverenskommelse 2008 är det tillåtet att bygga ny kärnkraft i Sverige, men det är inget företag som har visat intresse för detta. Det beror på att nya kärnkraftverk är väldigt dyra att bygga.

Att bygga ny vindkraft är betydligt billigare och kräver inte så långsiktiga investeringar. Det är därför energibolagen i dag satsar på att bygga ny vindkraft.

Energianvändning i alla former innebär en användning av planetens knappa resurser. Som kristna ska vi värna om förvaltarskapet, om en god förvaltning av planetens resurser. Vi har slösat mycket med energianvändningen i hela världen. Olja och kol har varit billigt och lättillgängligt.

Det viktigaste är energieffektivisering, att minska energianvändningen. Det är den mest billiga och miljövänliga lösningen som finns. En elbil är till exempel mycket mer energieffektiv än en bil som körs på bensin eller diesel. Det är uppenbart för alla att vi kommer att få mycket mer miljövänliga städer om vi går över till elbilar. Det finns också hållbara biodrivmedel som är alternativ för befintliga förbränningsmotorer.

Energifrågorna är viktiga för oss kristna. Vi måste inse hur energiberoende vi är, och vi måste använda energitillgångarna på ett sätt som är ansvarsfullt gentemot skaparen.

Det är naivt att tro att det finns energilösningar som inte har miljöeffekter.

Sex tänkvärda citat

Jag gillar att samla och skriva ner minnesvärda citat och tankar som någon predikat eller sagt. Jag... onsdag 31/5 00:00

När den egentlige angriparen går fri

Israelkrönika Så hände det igen. En stor sak, men det är rätt säkert att få skandinaver eller européer har hört... onsdag 31/5 00:00