Herre, upp i himlen räcker din nåd, din trofasthet ända till skyarna.
Psaltaren 36:6

Världen idag

En orsak till att SD har högre opinionssiffror än M är att SD i många väljares ögon just nu ses som bästa parti i frågor om brott och straff, menar ledarskribenten. Foto: Henrik Montgomery/TT

Utan moral från barnsben kan brottsspiral inte brytas

Ledare · Publicerad 00:10, 31 aug 2022

Den våldsbrottslighet som sorgligt nog präglar vår tids Sverige har blivit en central valfråga. En viktig orsak till att Sverigedemokraterna just nu har högre opinionssiffror än Moderaterna är att SD i väljarnas ögon har gått om M som bästa parti just i frågor om brott och straff.

Inget parti bör hävda att brottsligheten löses med enkla beslut. Flera felaktiga vägval har lett Sverige till där vi är i dag, och det krävs lång tid och tuffa beslut för att vända skutan. Många partier blundar dock för den åtgärd som tycks allra viktigast. 

I svensk debatt har skiljelinjen traditionellt gått mellan vänstersidans förslag på fler offentliga åtgärder, ofta av typen fler fritidsgårdar, medan högersidan har krävt hårdare straff. Vänsterns åtgärder kan ha viss betydelse på sikt, medan högerns framför allt skickar signalen hur allvarligt samhället ser på brott.

Det finns dock en avgörande faktor som ändå drunknar i den politiska debatten, nämligen moralen. Ledaren för forskningsprojektet MINDS i Malmö förklarar att det allra mest avgörande för vilka ungdomar som blir kriminella är ”hur man ser på regler”. Om en ung person ser det som okej att bryta mot regler och umgås med andra med samma inställning, ”då har vi ett stort problem”.

Vissa tyckte att Alf Svensson var mossig när han talade om pol-etik. Men om moralsynen nu är så avgörande för brottsligheten i ett land, borde då inte alla partier – framför allt Kristdemokraterna – betona den faktorn allra mest? Men tyvärr har 2000-talets Sverige fallit ner i normkritikens träsk, där det är viktigare att riva ner normer än att bygga dem.

De socialistiska och liberala partierna vaggar fram och åter mellan förslag om förebyggande och kontrollerande åtgärder gentemot miljöer som redan skapat en värderingskultur som föraktar lag och rätt. Därför vore det en vinst för hela samhället om de mer konservativa partierna vågade lägga större vikt vid att en sund moral behöver byggas in i den unga generationen, ända från barnsben.

I ett samhällsbygge som grundas på en god etik är familjen och skolan de viktigaste arenorna för att fostra Sveriges unga till ansvarstagande medborgare. Det är väl känt att fungerande familjer med närvarande mammor och pappor starkt begränsar risken för att unga ska blir kriminella.

De kristna skolorna och andra friskolor såsom Engelska skolan tillhör dem som arbetar mest med att skapa goda regler; ändå är det just dessa skolor som regeringen motarbetar hårdast. Den som sår normlöshet i skolan kommer snart att få skörda laglöshet på gator och torg.

Sverige behöver en skolpolitik och en rättspolitik som sätter moralen i centrum.

Det är väl känt att fungerande familjer med närvarande mammor och pappor starkt begränsar risken för att unga ska bli kriminella.

Misstänkt båt var i Sverige före Nord Stream-sabotaget

Nord Stream. Den tyska segelbåten Andromeda misstänks ha använts vid sprängningarna av gasledningarna Nord... onsdag 27/9 19:00

När ska polletten trilla ner hos våra teologer och pastorer?

Ledare Tidskriften The Spectator, en brittisk veckotidning med fokus på politik, publicerade förra veckan... onsdag 27/9 00:10

Trefaldighetskyrkan i Arvika utsatt för skadegörelse

Arvika. Trefaldighetskyrkan i Arvika har utsatts för omfattande skadegörelse. Kyrkan är därmed för... onsdag 27/9 16:00

Deltagare brast ut i lovsång när konferens bombhotades

USA. Ett bombhot tvingade en kristen konferens i USA att avbrytas. Deltagarna evakuerades till ett... onsdag 27/9 13:00

Yom Kippur – en medicin mot offermentalitet

Israelkrönika I går (måndag) inföll Yom Kippur i Israel. Under dagen befann jag mig i Tiberias tillsammans med en... onsdag 27/9 00:00