Vem har jag i himlen utom dig? Och har jag dig, söker jag inget på jorden.
Psaltaren 73:25

Världen idag

Media och opinionsbildare i Sverige har målmedvetet kränkt och förtalat landets viktigaste bas, familjen, skriver ledarskribenten och framhåller att detta ligger oss i fatet när totalförsvaret nu ska återställas. Foto: Pixabay

Totalförsvaret har skadats av attacken på familjerna

Ledare · Publicerad 00:10, 4 mar 2022

Sverige ska, efter hot om militär vedergällning från ett grannland, stärka sitt sorgligt nedmonterade totalförsvarar, enligt besked från statsminister Magdalena Andersson. Det första steget i ett stärkt totalförsvar måste vara att reparera den samhällsgrund som består av mänsklig gemenskap och mänskligt ansvar. Denna grund har under lång tid varit utsatt för attack, inte från omvärlden utan från landets ledande politiska och kulturella elit.

Attackerna på familjen som samhällsgrund har varit intensiva under sextio-sjuttio år. Marken har beretts av media och opinionsbildare, som målmedvetet kränkt och förtalat landets viktigaste bas, familjen. Makthavande politiker har följt upp med lagstiftning och ekonomiska sanktioner för att försvaga äktenskap och familj och beröva individer och föräldrar ansvar och uppgifter. Resultatet har blivit lättstyrda medborgare men ett sårbart samhälle, med växande sociala och mänskliga problem.

En annan viktig grund för elitens attacker har varit allmän moral och rättskänsla, som systematiskt kränkts. Fokus har flyttats från medmänsklighet till själviskhet, från oegennyttigt till infantiliserad självutlevelse. Den gemensamma mänskliga värdegrund, rotad i den kristna etiken, som präglat vårt land och lett till välstånd och framsteg har hånats och slagits sönder.

Magdalena Anderssons regering har hittills profilerat sig som en nedrivare, inte som en uppbyggare. På kort tid har den lagt ett antal lagförslag för att öka könsförvirringen i landet, ett säkert sätt att destabilisera samhällsgrunden. Regeringen vill ge var och en rätt att välja kön, med all den olust och osäkerhet som det kommer att medföra, den vill underlätta för medicinska ingrepp i könsorganen och den vill uppmuntra barn från tolv års ålder att genom hormonbehandling förstöra sin könsidentitet.

I sista stund har Socialstyrelsen vaknat till och insett att den faktiskt har ett ansvar för att inte ett antal barn ska drabbas av irreparabla och livslånga skador. Genom sina nya rekommendationer, att hormonbehandling inte ska ges till barn under arton år, går den emot regeringens förslag som nu lagrådsprövas.

Ett annat basområde där nedmontering pågått under lång tid är skolan. I en riksdagsdebatt nyligen konstaterade alla partier att otryggheten i skolan är oacceptabel. Regeringen har nu svarat med ett antal förslag som ytterligare stärker greppet över skolan, till exempel att bussning av barn från hemmiljön ska kunna införas, samt med att angripa de skolor som uppskattas av barn och föräldrar, genom att de lyckats upprätthålla ordning och god arbetsmiljö i skolan.

Dags för uppbyggnad, inte fortsatt nedrivning. Börja med att skrota destruktiva förslag.

Resultatet har blivit lättstyrda medborgare men ett sårbart samhälle, med växande sociala och mänskliga problem.

Pressade abortliberaler framför radikala förslag

Abort I USA riktas nu skarp kritik mot president Joe Biden sedan Vita Huset, enligt kritiker, uppmuntrat... onsdag 18/5 15:00

Nässprej mot PTSD utvecklas i Israel

PTSD. Ett nytt medicinskt nässprej för behandling av posttraumatisk stress har framtagits av israeliska... onsdag 18/5 12:00

Natobeslut kan få oväntad effekt på riksdagsvalet

Ledare Medborgarna har fått en lektion i hur den politiska makten fungerar i Sverige. Efter en sluten... onsdag 18/5 00:10

Terrorister dödade journalisten

Israelkrönika Något som alla insatta och sanningssökande personer borde kunna enas om är att den... onsdag 18/5 00:10

Krav på abort för ukrainska kvinnor – väcker motstånd

Abort. Ukrainska kvinnors tillgång till abort har seglat upp som en prioriterad fråga för flera... onsdag 18/5 07:00

Nyhems förkunnare bör stå för bibeltrohet

Ledare Samtal är bättre än stängda dörrar. Att lyssna med respekt på motståndarens argument är viktigt.... onsdag 18/5 00:00

Senaste nytt

    Reaktionerna på Paludan illustrerar värderingsglapp

    Nyhetskommentar När jag satt på en parkbänk i Stadsparken i Borås ett par timmar innan Rasmus Paludan skulle dyka...
    Följ Världen idag i sociala medier