Herrenavskyr falsk våg, full vikt behagar honom. När högfärd kommer följer förakt, men vishet finns hos de ödmjuka.
Ordspråksboken 11:1–2

Världen idag

Media och opinionsbildare i Sverige har målmedvetet kränkt och förtalat landets viktigaste bas, familjen, skriver ledarskribenten och framhåller att detta ligger oss i fatet när totalförsvaret nu ska återställas. Foto: Pixabay

Totalförsvaret har skadats av attacken på familjerna

Ledare · Publicerad 00:10, 4 mar 2022

Sverige ska, efter hot om militär vedergällning från ett grannland, stärka sitt sorgligt nedmonterade totalförsvarar, enligt besked från statsminister Magdalena Andersson. Det första steget i ett stärkt totalförsvar måste vara att reparera den samhällsgrund som består av mänsklig gemenskap och mänskligt ansvar. Denna grund har under lång tid varit utsatt för attack, inte från omvärlden utan från landets ledande politiska och kulturella elit.

Attackerna på familjen som samhällsgrund har varit intensiva under sextio-sjuttio år. Marken har beretts av media och opinionsbildare, som målmedvetet kränkt och förtalat landets viktigaste bas, familjen. Makthavande politiker har följt upp med lagstiftning och ekonomiska sanktioner för att försvaga äktenskap och familj och beröva individer och föräldrar ansvar och uppgifter. Resultatet har blivit lättstyrda medborgare men ett sårbart samhälle, med växande sociala och mänskliga problem.

En annan viktig grund för elitens attacker har varit allmän moral och rättskänsla, som systematiskt kränkts. Fokus har flyttats från medmänsklighet till själviskhet, från oegennyttigt till infantiliserad självutlevelse. Den gemensamma mänskliga värdegrund, rotad i den kristna etiken, som präglat vårt land och lett till välstånd och framsteg har hånats och slagits sönder.

Magdalena Anderssons regering har hittills profilerat sig som en nedrivare, inte som en uppbyggare. På kort tid har den lagt ett antal lagförslag för att öka könsförvirringen i landet, ett säkert sätt att destabilisera samhällsgrunden. Regeringen vill ge var och en rätt att välja kön, med all den olust och osäkerhet som det kommer att medföra, den vill underlätta för medicinska ingrepp i könsorganen och den vill uppmuntra barn från tolv års ålder att genom hormonbehandling förstöra sin könsidentitet.

I sista stund har Socialstyrelsen vaknat till och insett att den faktiskt har ett ansvar för att inte ett antal barn ska drabbas av irreparabla och livslånga skador. Genom sina nya rekommendationer, att hormonbehandling inte ska ges till barn under arton år, går den emot regeringens förslag som nu lagrådsprövas.

Ett annat basområde där nedmontering pågått under lång tid är skolan. I en riksdagsdebatt nyligen konstaterade alla partier att otryggheten i skolan är oacceptabel. Regeringen har nu svarat med ett antal förslag som ytterligare stärker greppet över skolan, till exempel att bussning av barn från hemmiljön ska kunna införas, samt med att angripa de skolor som uppskattas av barn och föräldrar, genom att de lyckats upprätthålla ordning och god arbetsmiljö i skolan.

Dags för uppbyggnad, inte fortsatt nedrivning. Börja med att skrota destruktiva förslag.

Resultatet har blivit lättstyrda medborgare men ett sårbart samhälle, med växande sociala och mänskliga problem.

Hbtq-frågan kommer att splittra många frikyrkor

Ledare Det råder religionsfrihet i Sverige. Det gäller även enskilda pastorers syn på hur Skriftens texter... fredag 31/3 00:10

Känd ateist ville inte svara på frågor om islamism

Storbritannien. När den kände ateisten Richard Dawkins i en intervju får frågor om islamism blir han plötsligt... fredag 31/3 07:00

Hockeyn borde ta lärdom av fotbollen

Nyhetskommentar Hällevik, ett gammalt fiskeläge som förvandlats till badort, är en tätort på Listerlandet i... fredag 31/3 00:00