Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Johannesevangeliet 13:34

Världen idag

Trots världens fokus det senaste halvseklet på att undvika krig och främja demokrati och välfärd har vi inte kunnat springa ifrån de spänningar som byggs upp mellan människor, också i de på pappret mest fulländade systemen, skriver Carin Stenström. Foto: Julio Cortez/AP/TT

Sönderfall i samhällen ger oss viktig lärdom

Ledare · Publicerad 00:00, 14 jan 2021

Historien visar att det inte går att gardera sig, att bygga murar mot faror eller säkerhetsnät mot otrygghet. Bibeln berättar om Herodes gossemord i Betlehem för att undgå profetians ord om en kung som fötts. Den antika myten om Oidipus berättar hur han, trots dubbla säkerhetsåtgärder, dödade sin far och äktade sin mor.

Under 75 år, det som kallats efterkrigstiden, har världen fokuserat på att undvika krig, undvika spänningar mellan folk och länder, och främja demokrati, välfärd och framåtskridande. Så säkra har vi varit på att detta mål skulle uppnås och ligga fast att många talat om ”historiens slut”, det tillstånd när det bästa styrelseskicket har uppnåtts.

Men i dessa dagar befinner sig världen i ett tillstånd av växande osäkerhet, på en rad områden. I stället för ”historiens slut” kan vi tala om ”historiens återkomst”. Vi har, trots stora insatser, inte kunnat springa ifrån de farsoter som plågat och decimerat mänskligheten under årtusenden.

Vi har inte heller kunnat springa ifrån de spänningar som byggs upp mellan människor, också i de på pappret mest fulländade systemen. Vi har inte med mänsklighet, välfärd och trygghet kunnat bygga bort hat och förföljelse, maktambitioner och hänsynslöshet.

När fundament brister och bärande bjälkar störtar samman kommer frågan: lever vi i en efterkrigstid – eller i en förkrigstid? Befinner vi oss i ett skeende som kan bli omstörtande, våldsamt och oförutsägbart också i länder som betraktats som stabila? Det land som kallats världens främsta demokrati ser i dag ut att befinna sig i djupt sönderfall.

”Historiens slut”, det demokratiska och mänskliga samhället, har visat sig bräckligt. Makt missbrukas också i det upplysta samhället. När de politiska partierna förlorar sin folkliga, ideella förankring kan de lätt tas över och manipuleras. Skyddsnäten för demokratin försvagas och centrala demokratiska principer åsidosätts, med ökad instabilitet som följd. Mödosamt uppbyggda strukturer och allianser bryter samman.

Det har genom historien funnits ett samband mellan naturkatastrofer, pandemier och politisk orolighet. Det kan finnas också i dag. Organisationen Open Doors genomgång av förföljelsen av kristna, som Världen idag uppmärksammade i gårdagens tidning, visar att situationen för kristna minoriteter förvärrats under pandemin.

Naturkatastrofer, torka, regn, svåra bränder liksom extrem kyla och värme har inte sällan varit orsak till social oro och folkförflyttningar. Vi ser extrema väderförhållanden i världen också i dag.

Det finns ytterligare ett påtagligt samband: politisk oro och moraliskt förfall. De senaste femtio–sextio åren har sett en moralisk upplösning av stor omfattning. Familjens degradering, ett tygellöst leverne, på både det sexuella och andra områden, och nedtoningen av ett personligt ansvar för sig själv och andra har lett till mänskliga skador, vilsenhet och en social instabilitet som kan få samhällen att vackla.

De successivt uppbyggda välfärdssystemen har gjort oss trygga – men också sårbara. Livet levs utan större oro för morgondagen, utan beredskap för det oväntade.

Vad händer om det ekonomiska systemet överbelastas? Vad innebär det till exempel för hundratals miljoner äldre i västvärlden, vars pensioner är beroende av börsernas utveckling? Vad innebär det för försörjning av mat, värme, livets nödtorft? Är de sociala nätverken så starka att de kan klara påfrestningarna av en ekonomisk tillbakagång?

Så länge det finns mänskligt liv kommer historiska kriser att upprepas och kräva åtgärder och ansvarstagande utöver det vanliga. Det gäller också i vår tid – av samhället, kyrkor, samfund och individer.

Vi har, trots stora insatser, inte kunnat springa ifrån de farsoter som plågat och decimerat mänskligheten under årtusenden.

Tvåfrontskrig krävs för att stå emot dödshjälpsvågen

Ledare På europeisk nivå faller nu skymningen när det gäller frågan om eutanasi. Hitintills är det fyra... onsdag 14/4 00:10

Har du någon som ber för dig?

Vardagskrönika Min morfar flyttade till himlen när jag var elva år. De sista åren var han svag av sin sjukdom och... onsdag 14/4 00:10

Ett osannolikt men avslöjande samtal med en jordansk chaufför

Israelkommentar Att verkligheten och rapporterna från Israel sällan stämmer är vi här i Israel vana vid, men ibland...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier