Jesus sade än en gång till dem: ”Frid vare med er! Som Fadern har sänt mig sänder jag er.”
Johannesevangeliet 20:21

Världen idag

Artiklar om: historiens slut

Sönderfall i samhällen ger oss viktig lärdom

Historien visar att det inte går att gardera sig, att bygga murar mot faror eller säkerhetsnät mot... torsdag 14/1 00:00
E-tidning
Senaste magasinen
Följ Världen idag i sociala medier