Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.
Hebreerbrevet 10:36

Världen idag

Många som har fastnat i tyngre narkotika har haft cannabis som inkörsport – ett sluttande plan mot personlig tragedi och för tidig död, påpekar ledarskribenten. Foto: Unsplash

Snedtänkt drogförslag från KD:s Sara Skyttedal

Ledare · Publicerad 00:10, 15 dec 2022

KD:s Europaparlamentariker Sara Skyttedal har gjort ett uppmärksammat utspel om att hon ändrat uppfattning i narkotikafrågor och nu förespråkar en legalisering av cannabis. Det är ett dåligt förslag och en dålig politisk strategi – av flera skäl.

I sin tidigare roll som KDU-ordförande var Skyttedal känd som en frispråkig aktör med den gå-genom-rutan-förmåga som ofta önskas av politiker. Hon drev på processen då partiet klev av december­överenskommelsen, och hon korkade upp champagneflaskan på KD:s riksting.

Den handlingen hade ett signalvärde, inte bara vad gällde partirelationer. Det sade också något om hennes syn på alkohol och droger.

Sara Skyttedal må vara en skicklig kommunikatör, och hon må tillhöra katolska kyrkan. Men det är inte liktydigt med att man alltid leds av en kristen värdegrund i politiken. Skyttedals profilering i narkotikafrågan signalerar en radikal liberalism, snarare än kristdemokrati, och det är trist – både för det egna partiet och för hela det politiska samtalet.

En väl övervägd restriktiv hållning är den bästa vägen för samhället – allra mest för de människor som redan fastnat i drogerna, eller som riskerar att förstöra sitt liv genom missbruk.

Det är för övrigt just så vardagligt som LVM – Lagen om vård av missbrukare – formulerar kravet för tvångsvård. Alltför många människor har passerat genom kommunernas socialkontor och olika behandlingshem, för vissa på väg till drogfrihet, för andra tyvärr på väg till personlig undergång. För många av dessa började livet spåra ur just med cannabis.

Det är uppenbart för alla att ett förbud mot droger inte medför att sådana aldrig kommer att användas. Men det skickar en viktig tabustämpel, ett moraliskt ställningstagande från statsmakten, som kan hjälpa unga människor att avstå från cannabis och andra droger som riskerar att förstöra ett liv som kunnat bli så mycket mer.

Internationellt har många storstäder, inte minst i drogliberala delstater i USA, på senare år också sett en ökad social utslagning och drogmissbruk på gatorna. Många har fastnat i tyngre narkotika, men det är otvetydigt att cannabis ofta är inkörsporten till ett sluttande plan mot personlig tragedi och för tidig död. 

Det vore makabert om ett parti som KD, med sin grund i en kristen människosyn och moral, skulle gå i bräschen för en liberal syn på droger. Partiet skulle göra väl i att slå igen dörren för Sara Skyttedals förslag, och i stället välja en långsiktigt hållbar narkotikapolitik som kan hjälpa dem som fastnat att bli fria, och hjälpa andra att aldrig behöva trilla dit. 

För ett parti som KD, med sin grund i en kristen människosyn och moral, vore det makabert om just detta parti skulle gå i bräschen för en liberal syn på droger.

Har S nog med idékraft för en förnyad samhällsanalys?

Ledare Ett land behöver inte bara en bra regering, det behöver också en bra opposition. Av flera skäl.... torsdag 30/3 00:10

Piensohos bibelstudier väcker sorg hos medlemmar i Filadelfia

Stockholm. Bibelstudierna ”Brännande frågor”, där Niklas Piensoho ifrågasatt den klassiska kristna synen på... torsdag 30/3 10:12

Av honom, genom honom och till honom är allting

Inför söndag Många av oss har fått frågan: ”Om Jesus hade kommit i dag, utifrån hur allt är i dag, skulle han... torsdag 30/3 00:00