Men var nu starka och låt inte modet falla, för ert arbete ska få sin lön.
2 Krönikeboken 15:7

Världen idag

Den amerikanske evangelisten Billy Graham var ett exempel på ett fantastiskt redskap för Gud, menar Stefan Swärd. Här predikar Graham för 43 000 personer på Korakuen Stadium i Tokyo, Japan, i oktober 1980. Foto: AP/TT

Skapa utrymme för evangelisttjänsten

Ledare · Publicerad 00:00, 29 apr 2019

Att predika evangeliet är kyrkans viktigaste uppdrag. Varje kyrka i varje samfund har nog någon form av ambition på det området, även om man lägger lite olika innebörd i vad predikandet av evangeliet innebär i praktiken.

Det räcker inte med att vi kristna är allmänt snälla, gör goda gärningar och försöker hjälpa dem som har det svårt. Det är viktigt, men det kan inte ersätta förkunnelsen av evangeliet. Tron kommer av predikan, och människor måste få höra budskapet om Jesus för att komma till tro.

Detta avgörande uppdrag har dock en tendens att bli försummat. Så mycket annat pockar på uppmärksamheten för både lokala församlingar och samfund. En stor utmaning är känslan av en bristande förmåga att nå ut med evangeliet till omgivningen och ett allmänt ointresse hos människor vi vill nå.

En annan förlamande faktor är teologisk relativisering. Om man inte ser det som avgörande för evigheten att människor blir frälsta, då är det ju inte så viktigt. Otro och förlamande ljumhet kan drabba församlingar när det gäller evangelisation; ibland beror det på en känsla av misslyckande, ibland beror det på teologisk relativisering. Man tror inte att det är nödvändigt att folk blir kristna, utan var och en blir salig på sin tro; vad man tror är inte så viktigt.

Evangelisation handlar om andlig strid. Det är en kamp mellan Gud och djävulen, mörkret och ljuset, sanningen och lögnen, det eviga livet och den eviga döden. Om man är övertygad om att Jesus är mänsklighetens frälsare så finns det inte några gråzoner. Att tro att Jesus är vägen, sanningen och livet är svart eller vitt. Människor måste få höra evangeliet för att räddas.

En av de fem tjänstegåvorna som Bibeln talar om är evangelisten. Vi lever i en tid när evangelisttjänsten behöver förlösas och erkännas och få sitt rätta utrymme i kristenheten. Evangelister kan förändra inriktningen för en hel nation.

Jag tänker särskilt på när Billy Graham började med sina kampanjer på 1940-talet. Graham och hans team hade nya tankar på hur man skulle bedriva evangelisation. Visionen var att organisera kristna i en hel stad i stora massmöten, där man använde all tänkbar modern teknik för att bjuda in till mötena.

Det blev ett fantastiskt redskap att föra miljoner amerikaner till tro på Kristus under ett antal årtionden. Det är få personer som påverkat moderna USA så mycket som evangelisten Billy Graham. Han hade en unik förmåga att samla stora skaror av människor och predika evangeliet för dem så att de kom till tro på Jesus.

Det är underbart att se att evangelisttjänsten börjar träda fram på ett nytt sätt i vårt land. Att vi får fram pastorer som har en unik evangelistisk tjänst är ett avgörande bidrag till Kristi kropp, Andreas Nielsen och Hillsong är ett bra exempel på detta.

Det nya team som bildats på initiativ av Sebastian Stakset, som tillsammans med Carl-Gustaf Severin och Hans Weichbrodt ska driva evangelisationskampanjer på olika platser i Sverige, är ett annat exempel på ett nytt och fräscht uttryck för evangelisttjänsten. Ett tält som rymmer 4 000 personer har köpts in och ska nu resas på plats efter plats, för att förkunna evangeliet om Jesus.

Den lågmälda försiktighet som drabbat vissa delar av kristenheten behöver brytas. Paulus sade att han inte blygdes för evangeliet. Det ska inte vi heller göra. Alla människor i Sverige behöver höra det levande budskapet om Jesus.

Paulus sade att han inte blygdes för evangeliet. Det ska inte vi heller göra. Alla människor i Sverige behöver höra det levande budskapet om Jesus.

Fokus på klimat och corona väntas under Bidens styre

USA. Det så kallade murbygget mot Mexiko stoppas. USA återinträder i såväl Parisavtalet som... torsdag 21/1 08:00

Låt inte USA-politik söndra Andens enhet

Ledare Den senaste tidens händelser i USA har skapat nya konfliktlinjer inom kristenheten. Även här i... torsdag 21/1 00:00

Expansionen av ditt hjärta och glädjen i din själ går tillbaka till vad du ser.

Ledarkrönika Jag har en gps i bilen, en sådan där som är integrerad i instrumentbrädan. Många av mina bilfärder... torsdag 21/1 00:00