När min kropp och mitt hjärta ger upp, är Gud mitt hjärtas klippa och min lott för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Olika kyrkor har olika beslutande processer. Sekulariseringen skapar risker oavsett styrelseform. Foto: Pixabay

Sekulariseringen en utmaning för kyrkor

Ledare · Publicerad 00:00, 16 jul 2019

Kristus är församlingens huvud och herde. Församlingen är därför inte en demokrati utan en teokrati. Guds vilja och Guds ord är kristna gemenskapens ledning och rättesnöre. Frågan är hur man fastställer och beslutar om vad som är Guds vilja. Med frikyrkans och baptismens genombrott i mitten av 1800-talet kom ett nytt synsätt att slå igenom i svensk kristenhet. Beslutande församlingsmöten blev det nya inslaget. Det fanns en teologiskt genomtänkt grund för omställningen. Med baptismen betonades det allmänna prästadömet, vi är ett Guds folk där alla är präster och delar varandras liv i församlingsgemenskapen. Det var en reaktion mot den toppstyrda, biskops- och kyrkoherdestyrda Svenska kyrkan.

Demokratin föddes i den svenska frikyrkoväckelsen, och ett antal årtionden senare slog det igenom även i politiken. Pingströrelsen fortsatte den baptistiska traditionen med beslutande församlingsmöten.

I dag är bilden minst sagt spretig när det gäller kristna församlingens beslutsfattande. De traditionella frikyrkorna och frikyrkosamfunden arbetar utifrån strikta demokratiska modeller, och då passar det bra att organisera församlingar och samfund som ideella föreningar. Svenska kyrkan har en demokratisk modell som dock delvis är politiskt styrd genom att de politiska partierna fortfarande har ett avgörande inflytande.

De historiska kyrkorna är oftast biskopsstyrda, och i Katolska kyrkan är det biskopen i Rom, påven, som är högste beslutsfattare över hela kyrkan. Nya moderna pingst- och megakyrkor har ofta något som liknar biskopsstyrning med en rörelseledare eller megakyrkoledare som högste beslutsfattare och uttolkare av vad som är Guds vilja. Kyrkohistoria och tradition har format beslutsmodellerna. Det beror också på att det i Bibeln inte finns exakt definierade strukturer och beslutspraxis för församlingen.

Den demokratiska traditionella frikyrkan bör dock tänka över sina beslutsformer. Församlingsdemokratin växte fram utifrån en övertygelse om att vi är ett Guds folk, bröder och systrar, lemmar i en och samma kropp. Kristus är ledaren, och Guds ord är rättesnöret. Röstandet i församlingsmötet utgick ifrån att man hörde Guds röst och levde i Guds ord. Sekularisering av frikyrkan där delar av de röstberättigade kan sakna bibelkunskaper, och medvetenhet av att styras av den Helige Ande – ett sådant demokratiskt röstande kan leda samfund och församlingar i fel riktning.

Den biskopsstyrda kyrkan har samma utmaning, om den beslutande ledaren och ledarskapet hamnar på villospår är man illa ute, vilket kyrkohistorien och även moderna erfarenheter ger många exempel på.

Oavsett hur besluten fattas i en församling är utmaningen att ständigt söka Guds vilja och pröva i Guds ord vad som är sant och rätt. Demokrati garanterar inte sanning, det är främst en form för beslutsfattande. Demokrati är inte obibliskt, i Apostlagärningarna nämns om hur församlingen deltog i beslutsfattandet som innebar att gemensamt söka Andens ledning. Demokrati innebär också ansvarsutkrävande gentemot ett ledarskap, att det inte missköter sig och går fel.

Församlingar behöver ett tydligt ledarskap. Bibeln talar om de fem olika tjänstegåvorna som både kan korrigera och komplettera varandra. One-man-show är aldrig en biblisk modell. Paulus grundade församlingar på löpande band men han hade ingen enväldig kontroll över dem.

Hur vi än organiserar oss kan vi aldrig komma förbi att församlingen med alla sina vanliga medlemmar, är ett Guds folk, och behöver vara delaktiga i besluten. I praktiken är det alltid församlingsmedlemmarna som ska genomföra besluten, och då går det inte att ha herdar som springer långt före hjorden. Herden behöver tvärtom vinnlägga sig om att ha sitt ledningsteam, och helst hela församlingen, med sig i alla viktiga beslut.

Oavsett hur besluten fattas i en församling är utmaningen att ständigt söka Guds vilja och pröva i Guds ord vad som är sant och rätt.

Motsatte sig dotterns könsbyte – förlorade vårdnaden

Könsdysfori. Ett finskt föräldrapar förlorade vårdnaden om sin minderåriga dotter då de inte ville att hon skulle påbörja hormonbehandling för att ”byta kön”. Det... torsdag 12/12 06:00

Mässan gav alternativ Israelbild: ”Så mycket bättre”

Arbetsliv Israel. När företagarmässan Arise Summit hölls för andra gången var det med över sexhundra deltagare från drygt fyrtio länder. – Många från alla jordens hörn... onsdag 11/12 16:59

Solen gick ner för sista gången

Vardag I går, tisdag, gick solen upp över Kiruna för sista gången. I år. Nu råder polarnatt fram tills efter nyår. onsdag 11/12 11:00

Modevärlden satsar på svensk ull

Vardag Varje år slängs eller bränns majoriteten av svensk ull, men det är på väg att förändras. Nyligen togs ett avgörande steg när flera modeföretag... tisdag 10/12 11:00
Senaste nytt
Mest lästa just nu

Företagande kan vara ett sätt att manifestera Guds rike.

Arbetslivskrönika Samhället har förändrats enormt de sista tvåhundra åren. Det gör att kyrkans roll i samhället också måste förändras. Evangeliets budskap är...

Var fotbollshuligan – förvandlades av Jesus

Församlingsliv Torbjörn Lindkvist arbetar som trygghetsvärd på en skola i Tynnered, förorten där han själv växte upp och påbörjade ett liv med droger. Efter femton...