Men en sak får ni inte glömma, mina älskade: för Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag.
2 Petrusbrevet 3:8

Världen idag

På rekordtid har forskarvärlden – genom ett unikt samarbete världen över – tagit fram flera fungerande vaccin mot covid-19. För en mänsklighet som annars är plågad av konflikter är detta ett ljus i mörkret, skriver Stefan Gustavsson. Foto: Johan Nilsson/TT

Sanning och kritiskt tänkande hör samman

Ledare · Publicerad 00:00, 8 dec 2020

Under månader framöver kommer frågor om vaccin stå i centrum för debatten: Vilka vaccin blir godkända? Hur effektiva är de? Vilka biverkningar finns? Hur kan vaccinering av befolkningen ske på mest effektiva sätt? Och när kan livet börja återgå till det normala?

I helgen uppmärksammade Sveriges Radio att församlingen Livets Ord i Uppsala ställt sina lokaler till förfogande för vaccinering av Uppsalas befolkning. Ett mycket fint initiativ, som förhoppningsvis leder fler församlingar att också erbjuda sin hjälp. Som land och folk befinner vi oss i en situation där alla goda krafter måste samverka för att få bukt med smittan.

Tyvärr är det inte bara smittan som sprids. Vi får också räkna med att konspirationsteorier om vaccin kommer att få spridning och skapa osäkerhet kring frågan om man ska låta sig vaccineras.

Konspirationsteorier är inget nytt, de har funnits i hundratals år. Men i vår globala värld, med sociala medier där vem som helst kan sprida vilka påståenden som helst, har konspirationsteorier fått ett mycket större genomslag än tidigare. Därför är det viktigt att tänka igenom ett förhållningssätt till sådana teorier.

Ordet konspiration kommer av latinets conspirare som betyder ”andas tillsammans”. Konspirationsteorier handlar om att det finns hemliga sammanslutningar, mäktiga eliter, som under ytan styr. Politiker, vetenskapsmän och journalister tänks utgöra delar av en stor mörkläggningsapparat som – medvetet eller omedvetet – döljer sanningen.

Tanken får näring från det faktum att människan är korrumperad och att det enkelt går att påvisa många enskilda fall av korruption och mörkläggning. Det gäller inom politik, vetenskap och företagande. Som det så kallade ”Dieselgate”, där Volkswagen och flera andra biltillverkare medvetet fuskade vad gällde farliga utsläpp.

Men utgör enskilda fall tecken på ett övergripande mönster? Visar ”Dieselgate” att all utsläppsmätning är manipulerad? Knappast.

En kristen hållning ska präglas av sanningssökande. Som Efesierbrevet 6 säger: ”spänn på er sanningen som bälte” (v 14; B2000). Vi ska omgärdas i våra liv av det som är sant.

Därmed måste man kritiskt pröva de påstående man möter – och inte bara vidarebefordra dem på Facebook eller Twitter. Det är intellektuellt ohederligt att förkasta en vedertagen uppfattning och i stället omfamna en ny teori om den nya teorin sammantaget har större svagheter än teorin man förkastar.

Sanning och kritiskt tänkande hör samman. Kritiskt tänkande betyder inte fritt fram för oreflekterad kritik eller godtyckligt avvisande av olika påstående. Nej, kritiskt tänkande betyder att pröva, att utvärdera. Det kan man bara göra genom att ställa alternativen mot varandra och jämföra deras sammanlagda tyngd.

När det gäller vaccin har vi en sällsynt framgångsrik historia att se tillbaka på. Det gäller alltifrån den engelske läkaren Edward Jenner, som 1796 ympade en pojke med kokoppor, vilket visade sig skydda mot smittkoppor, till det vaccin vi i dag väntar på mot covid-19. Miljontals människor har räddats till liv av vaccin mot polio, difteri, stelkramp, mässling, kikhosta och kolera.

Jag har svårt att föreställa mig en brantare uppförsbacke än den som vaccinkritiker försöker gå.

På rekordtid har forskarvärlden tagit fram flera fungerande vaccin mot covid-19. Det har skett genom ett unikt samarbete världen över, där politiker, vetenskapsmän och läkemedelsindustri har samarbetat på ett sätt som vi knappast sett tidigare.

För en mänsklighet som annars är plågad av konflikter är detta ett ljus i mörkret.

Det är intellektuellt ohederligt att förkasta en vedertagen uppfattning och i stället omfamna en ny teori om den nya teorin sammantaget har större svagheter än teorin man förkastar.

Demonstrationerna handlar om vad vi anser vara demokratiskt

Israelkommentar Folk demonstrerar på gatorna i hela Israel. Varje lördagskväll sedan över en månad är man ute på... torsdag 23/3 00:00