Men en sak får ni inte glömma, mina älskade: för Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag.
2 Petrusbrevet 3:8

Världen idag

Socialdemokraterna har nu tagit första steget i det krig mot friskolorna som man hoppas ska ge valseger i höstens val, skriver Carin Stenström. (Bild: Skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S) vid förra veckans pressträff om friskolor.) Foto: Lars Schröder/TT

Regeringen väljer att ta strid med föräldrarna

Ledare · Publicerad 00:10, 8 feb 2022

Det går att styra med förvirring och motsägelser.

Man kan, å ena sidan, tvinga föräldrar att acceptera en indoktrinering av små barn som de med all sannolikhet ogillar; man kan i läroplan eller på annat sätt bestämma att barn ska utsättas för systematisk osäkerhet och psykisk terror, som slår mot hela deras existens. Och man kan, å andra sidan, bestämma att de inte, ens i frivillig form, får utsättas för kulturföreteelser som ingått i barns uppfostran i hundratals år och av alla upplevts som goda och naturliga.

Man kan, å ena sidan, utsätta barn för försåtliga övergrepp genom att antyda att de inte har det biologiska kön de är födda med; man kan utsätta dem för påverkansexperiment som kan leda till ödesdigra konsekvenser för många. Och man kan, å andra sidan, förbjuda att de före en måltid deltar i en manifestation av tacksamhet för maten på bordet – det vill säga förbjuda en sedvänja som under sekler vidgat barns medvetande och öppnat dörren till inkludering och förståelse av andra människor, som hjälpt barn att förstå, dels att det finns de som inte har mat att äta, dels att man ska vara tacksam och dela med sig dem som är sämre lottade.

Detta är en talande bild av svensk politik. Att skapa motsägelser och förvirring tycks vara det nya normala i den politiska världen. När medborgarna känner att tillvaron inte längre styrs av förnuft och tankereda, utan av medvetna satsningar på att skapa oreda och instabilitet, då går det inte längre att utöva de medborgerliga rättigheterna och samtala med dem som fattar beslut.

Därmed ges medborgarna – i det här fallet föräldrarna – beskedet att de över huvud taget inte har något inflytande, att de är maktlösa.

Socialdemokraterna har nu tagit första steget i det krig mot friskolorna som man hoppas ska ge valseger i höstens val. Ett lagförslag förbereds som förbjuder kristna sedvänjor på kristna förskolor. I stället för att bejaka den mångfald som man eftersträvar i andra sammanhang ska friskolorna, och i första hand de så kallat religiösa (till övervägande del kristna) friskolorna, tvingas till underkastelse.

Vi tycks fullt ut vara på väg in i den framtidsvärld som många varnat för, där lögn och sanning, rätt och fel, inte längre kan hållas i sär. Krig är fred, frihet är slaveri, okunnighet är styrka.

Men det finns en risk i att leda sitt folk ut i detta träsk – man kan själv dras ner i träsket. Socialdemokraterna tycks i desperation vara beredda att ta det steget.

Att skapa motsägelser och förvirring tycks vara det nya normala i den politiska världen.

Demonstrationerna handlar om vad vi anser vara demokratiskt

Israelkommentar Folk demonstrerar på gatorna i hela Israel. Varje lördagskväll sedan över en månad är man ute på... torsdag 23/3 00:00