Ingen människa kan bestå genom ondska, men de rättfärdigas rot kan inte rubbas.
Ordspråksboken 12:3

Världen idag

Budskapet i offentligheten från Antjé Jackelén har varit en betoning av alla människors lika värde – en viktig del av kristen tro. Men ”människorna, alla och överallt” är också kallade ”att omvända sig” och tro på honom som Gud har låtit ”uppstå från de döda”, skriver ledaren. Foto: Pontus Lundahl/TT

Omvändelse bör vara viktigt för ny ärkebiskop

Ledare · Publicerad 00:10, 26 okt 2022

På söndag får Svenska kyrkan en ny ärkebiskop. Efter åtta år lägger Antje Jackelén ner staven och efterträds av biskop Martin Modéus från Linköping. Ett reportage i SvD påminner om en fråga Antjé Jackelén fick när hon valdes som ärkebiskop 2013: ”Ger Jesus en sannare bild av Gud än Muhammed?” Och svaret löd:

”Det är en märklig fråga. Man kan inte reducera hela religionsteologin till en ja- och nej-fråga. Men en bild som jag använder mig av ibland är den av ett förälskat par. Om du är förälskad och säger om din man att han är vackrast och bäst i hela världen, är det ingen som tolkar det som att du tycker att alla andra män är fula och dåliga. Som kristna kan vi därför uttrycka vår kärlek till Jesus Kristus helt och fullt.”

Jämförelsen mellan Jesus-tro och förälskelse är, å ena sidan, naturlig. Evangeliet säger oss att vi är älskade och den kärleken har väckt vårt gensvar. Men å andra sidan är det inte ett meningsfullt svar på frågan om det är Jesus eller Muhammed som visar oss Gud.

En förälskelse går över och efterhand upptäcker man att föremålet för känslorna är en människa med svagheter, svårigheter och synd – precis som man själv. Om relationen överlever bryts den ändå senare genom döden. Då kan man träffa en ny kärlek och upptäcker kanske då att den personen är bättre och väcker än starkare känslor.

Här faller jämförelsen med förälskelse samman. Enligt kristen tro är Jesus inte en bland många som kan väcka beundran och utvärderas utifrån en glidande skala av bättre eller sämre.

Nya testamentet hävdar att Jesus, ur vilken synvinkel du än betraktar honom, är unik och ojämförbar. Han är den ende som kommer från Fadern, den ende som känner Fadern och därför den ende som kan göra honom känd. Med Jesu egna ord: ”Ingen känner Sonen, utom Fadern, och ingen känner Fadern, utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för.” Matt 11:27

Det finns många frågor som bör besvaras med mer än ett Ja eller ett Nej. Men frågan huruvida Jesus ger en sannare bild av Gud än vad Muhammed gör tillhör inte den kategorin. Jesus är uppstånden, upphöjd över alla och vi bekänner honom som Herre.

Budskapet i offentligheten från Antjé Jackelén har varit en betoning av alla människors lika värde – en viktig del av kristen tro. Men ”människorna, alla och överallt” är också kallade ”att omvända sig” och tro på honom som Gud har låtit ”uppstå från de döda”, för att citera Paulus i Aten. Att låta också den rösten höras tydligt i det offentliga samtalet är ett viktigt uppdrag för en ny ärkebiskop.

Enligt kristen tro är Jesus inte en bland många som kan väcka beundran och utvärderas utifrån en glidande skala av bättre eller sämre.

Evangeliets erbjudande är en ny identitet i Kristus

Ledare I centrum av det kristna evangeliet står något som förr brukade beskrivas som det ”saliga bytet”:... onsdag 22/3 00:10

Upprop för samvetsfrihet – vill inte ange papperslösa

Samvetsfrihet. Tunga fackförbund, vänsterpolitiker och debattörer driver just nu en kampanj för att lärare, läkare... onsdag 22/3 07:00

Fler förhandlingar förlänger konflikten

Israelkrönika Mönstret känns välbekant: Precis före den muslimska fastemånaden ramadan organiseras ett regionalt... onsdag 22/3 00:00