Ty det är bättre att lida för goda gärningar, om det skulle vara Guds vilja, än att lida för onda gärningar.
1 Petrusbrevet 3:17

Världen idag

Risken är inte enbart att oförnuft och ren dårskap – som horoskop och tarotkort – vinner insteg i människors liv – det handlar ännu mer om de större farorna med det ockulta, manar ledarskribenten. Foto: Pixabay

Ökat ockult intresse bedrar och förslavar svensken

Ledare · Publicerad 00:30, 11 maj 2023

SOM-institutet vid Göteborgs universitet publicerade i fredags en ny undersökning om tron på det paranormala i Sverige. Undersökningen ställde sex frågor.

Går det att:
– förutspå framtiden genom tarotkort, runor eller liknande hjälpmedel.
– samtala med döda personer.
– förutspå en persons framtid genom att tolka stjärnors rörelser (exempelvis horoskop).
– minnas vad som hänt i tidigare liv.
– överföra energier från sina händer för att bota sjukdomar.
– uppfatta saker genom ett sjätte sinne som de andra sinnena inte kan.

En majoritet svarade nej. Samtidigt svarade 40 procent att det finns personer som åtminstone har en av de nämnda förmågorna. I dag tror 21 procent att det finns personer som kan samtala med döda, och 20 procent tror att det finns personer som kan minnas vad som hänt i tidigare liv.

Tron på det paranormala är större bland yngre personer, födda 1996 eller senare, än bland äldre, och den är avsett mycket större bland kvinnor än bland män.

Undersökningsresultatet är inte förvånande. Vi är en kultur som, efter uppbrottet från kristen tro, är kluven och präglad av två motsatta perspektiv. Å ena sidan dominerar fortfarande det sekulära – det moderna – perspektivet som avvisar Gud och det övernaturliga och reducerar tillvaron till det som är åtkomligt genom våra sinnen. Å andra sidan har vi sedan flera decennier tillbaka ett postmodernt perspektiv som lägger betoningen på den personliga och subjektiva erfarenheten, frikopplat från sanning och förnuft.

Ur ett kristet perspektiv kommer sprickorna i den sekulära världsbilden inte som en överraskning. Vi är omgivna av en verklighet fylld av ”signaler av transcendens”, för att citera sociologen Peter Berger. Det finns fönster mot en annan verklighet och ljuset därifrån är i längden svårt att ignorera.

Därför kommer tro på det övernaturliga och religion som fenomen aldrig att försvinna.

Men utan uppenbarelsen från Gud kommer människan att avkoda signalerna på ett felaktigt sätt och bygga upp falska föreställningar. Här är risken inte enbart att oförnuft och ren dårskap – som horoskop och tarotkort – vinner insteg i människors liv. Det handlar ännu mer om de större farorna med det ockulta. Ordet ockult har med det fördolda att göra och handlar om att söka kontakt med andliga krafter bortom det synliga. Men alla sådana krafter är inte av godo; det finns makter som bedrar och förslavar.

Här, som i andra frågor, måste vi som Guds folk bygga på det som Gud uppenbarat i sitt Ord. Där finns tolkningsnyckeln till signalerna av transcendens.

I dag tror 21 procent att det finns personer som kan samtala med döda, och 20 procent tror att det finns personer som kan minnas vad som hänt i tidigare liv.

Texas stoppar skolböcker med sexuellt innehåll

USA. Böcker med ”sexuellt explicit” material ska förbjudas från skolbibliotek i Texas, enligt en ny lag... tisdag 30/5 11:00

Den gamla pingsteelden faller än

Bönekrönika ”Guds rike består inte i ord utan i kraft” (1 Kor 4:20). Vid en städning i hemmet härom dagen kom... tisdag 30/5 00:00