Saliga är de som vandrar i fullkomlighet, som lever efter Herrens undervisning.
Psaltaren 119:1

Världen idag

Elisabeth Thand Ringqvist, framstår som klar favorit när Centerpartiets valberedning under måndagen presenterade sina tre kandidater. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Ny C-ledare ett vägval

Ledare · Publicerad 00:00, 8 nov 2022

Elisabeth Thand Ringqvist, 50, framstår som klar favorit när Centerpartiets valberedning under måndagen presenterade sina tre kandidater i en intern turné till att bli ny partiledare när Annie Lööf efter nästan tolv år avgår den 2 februari.

Inget tyder på att Thand Ringqvist, tidigare VD i Företagarna och nyvald riksdagsledamot, har en annan politisk linje än Lööf. Symptomatiskt var att hon använde just Lööfs formulering om C som ”ett grönt liberalt borgerligt parti”, dock utan att göra tillägget att detta sedan 2014 inneburit att Centern aktivt medverkat till att socialdemokrater blivit statsministrar.

Här ligger såväl Thand Ringqvists styrka som svaghet. Styrkan i att stå för kontinuitet genom att fortsätta med den inslagna politiska positioneringen, men lika mycket svagheten i att Centern därmed inte drar några lärdomar av att vara den stora förloraren i höstens riksdagsval, förstärkt av verkliga väljarras i många landsbygdskommuner.

Ifall nyvalde gruppledaren i riksdagen Daniel Bäckström, 47, med rötter i bonderörelsen, tidigare kommunalråd i Säffle och ordförande i riksdagens kristna grupp, väljer en nygammal, borgerlig väg är hans chanser inte utsiktslösa.

Sanningen om universums orsak och moralens källa finns i Bibeln

Ledare Vad är sanning? Finns det en objektiv sanning, eller är sanningen flytande och temporär? Eftersom... lördag 26/11 00:10