Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar.
Hebreerbrevet 10:24

Världen idag

Berättelsen om hur Daniel räddades från lejonen betraktas av vissa som en folksaga, men för den bibeltroende är detta inte märkligt. Att Gud griper in och räddar sina tjänare är ett vittnesbörd om att han finns och att han håller vad han lovat, skriver Stefan Swärd. Foto: Pixabay

Likt Daniel bör vi vägra kompromissa

Ledare · Publicerad 00:00, 21 sep 2019

En högintressant och högaktuell bok i Bibeln är Daniel. Profeten Daniel var verksam under perioden 605–539 f Kr. Han är ett stort föredöme för oss kristna som lever i dag.

Daniel fördes tvångsmässigt som ung bort från sitt hemland, Israel, och sin stad Jerusalem. Stormakten Babylon och dess härskare Nebukadnessar angrep Israel och Jerusalem, och en stor del av befolkningen fördes bort i fångenskap till Babel.

En av dem var Daniel, som hörde till en liten grupp judiska män som handplockades för att bli statstjänstemän i Babel. De utbildades i Babyloniens tänkande, språk, litteratur, seder och religion. Nebukadnessars ambition var att göra judarna till babylonier; de skulle assimileras. Judarna var ett förtryckt minoritetsfolk i Babel.

Daniel var fullständigt trogen Israels Gud trots de tuffa omständigheterna. Hans hjärta var i Jerusalem, inte i Babel. Trots detta skötte han sitt arbete som statstjänsteman på ett utmärkt sätt och blev befordrad. Bland annat hade han direktkontakt med Nebukadnessar och blev befordrad till högsta ledningsnivå.

Daniel vägrade att kompromissa, även i detaljer. Hans lojalitet var till Israels Gud och Guds ord. Han hamnade i livsfara på grund av sin kompromisslöshet, men Herren var med honom i de svåra situationer när hans liv var i fara, bland annat när han blev kastad i en lejongrop. Herren hjälpte honom ur denna livsfara.

Daniels förböner och trohet medförde att situationen förändrades och Babylons despotiska regim blev besegrad av Medien-Persien under Kores ledning. Kores öppnade upp möjligheten för judarna att återvända till Israel och till Jerusalem.

I Sverige lever vi kristna också som en utsatt minoritet. Ett ateistiskt-nihilistiskt och delvis antikristligt system styr över landet, och det oavsett hur den exakta regerings­konstellationen ser ut. Precis som i Babel kräver systemet åtlydnad och underkastelse.

Diskussionen om Lugnetkyrkan i Falun är ett paradexempel på detta. ”Underkasta er, annars bestraffas ni” – det är budskapet i ett koncentrat. Vi kristna accepteras om vi underkastar oss och accepterar samhällets normer på alla plan.

Daniel vägrade den typen av kompromisser, även när det handlade om detaljer, som kostinnehållet. När det gällde att böja knä för den väldiga konungsstatyn vägrade han att böja sig. Han brydde sig inte om bestraffningen. Gud hjälpte honom igenom.

Daniels bok lyfter också fram betydelsen av bibeltron. Boken innehåller profetiska förutsägelser om vad som inträffade flera hundra år efter Daniels livstid.

Räknar man inte med Bibeln som en uppenbarelse från Gud, då är detta omöjligt. Berättelserna om männen som räddas i den brinnande ugnen och Daniel som räddades från lejonen betraktas mer som folksagor än som historiska berättelser. Men för den bibeltroende är detta inte märkligt. Att Gud griper in och räddar sina tjänare är ett vittnesbörd om att han finns och att han håller vad han lovat.

Diskussionen visar att vi inte kan läsa Bibeln med modernitetens och upplysningstänkandet som glasögon. Vi tror på en Gud som talar och som griper in i mänsklighetens historia – inte en frånvarande Gud som sover.

Daniels drömmar och profetiska uppenbarelser visar på stormakternas karaktär och deras opposition mot Guds rike. Det är världens ande som står i opposition mot Guds rike. Daniels huvudbudskap är att Gud har kontrollen, oavsett vilka som är politiska ledare. Och till slut ska Guds rike segra och vara det enda rike som består i evighet.

I Sverige lever vi kristna också som en utsatt minoritet. [...] Vi kristna accepteras om vi underkastar oss och accepterar samhällets normer på alla plan.

Vi behöver inte springa tills vi spyr.

Ungkrönika Ungkrönika. Jag har ofta svårt att göra saker till hundra procent. När jag spelade innebandy aktivt hade jag en... lördag 4/7 00:00

Nytt franskt styre ska presenteras på onsdag

Frankrikes regering avgår, meddelar det franska presidentämbetet i ett uttalande. Ersättare till... fredag 3/7 18:00

Kan vi synda utan att förlora frälsningen?

Mot väggen Kan en pånyttfödd kristen synda utan att förlora frälsningen? /Linda