Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp.
Efesierbrevet 6:11

Världen idag

Allt fler politiska partier inser att rösterna från landsbygd och små tätorter i glesbygd kan komma att avgöra höstens riksdagsval, skriver Carin Stenström. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Landsbygden kan avgöra höstens riksdagsval

Ledare · Publicerad 00:10, 21 jan 2022

Landsbygdsbefolkning må vara liten – men dess betydelse är stor. Nu inser partierna att rösterna från landsbygd och små tätorter i glesbygd kan avgöra valet. Färre röster på Centern i traditionella lantbruksbygder försvagar partiets ställning som stödparti till Socialdemokraterna.

Och väljarflykten från det socialdemokratiska partiet i de traditionellt starka Norrlandslänen, som blev synlig i förra valet, kan hota partiets regeringsmakt.

Det är ingen tillfällighet att Ebba Busch häromdagen höll möte utanför Ica i lilla östgötska Östra Husby. Här har kristdemokraterna tidigare tagit många röster från Centern. Det är inte heller en tillfällighet att tidigare gruppledaren Mattias Karlsson nu utsetts till landsbygdspolitisk talesman för Sverigedemokraterna, med ambitionen att ge sig ut i landet.

Det ligger onekligen en ironi i att en landsbygd, som under decennier föraktats och försvagats av den centrala politiska eliten, nu verkar bli ett viktigt slagfält för striden om den politiska makten.

Vilka partier antar utmaningen? Centern, som tidigare dominerat landsbygden, har orienterat om sig i jakten på de stora väljarskarorna i storstäderna. Även Miljöpartiet, som borde stå landsbygden när, har blivit ett tydligt storstadsparti. Båda partiernas trovärdighet på landsbygden har försvagats.

Socialdemokraterna kommer att satsa på att återta det förlorade stödet på bruksorterna, men även där har trovärdigheten gått förlorad.

En växande politisk betydelse är dock en liten tröst för den landsbygdsbefolkning som nu kämpar med stora svårigheter för att överleva. En kostnadschock för energi och drivmedel drabbar svenskt jordbruk – och därmed hela landet – hårt. Boende på landsbygden som inte har tillgång till kollektivtrafik får svårt att klara sig, samhälls- och tjänsteservice försvinner, samhällen förtvinar.

För lantbrukets del är situationen allvarlig, Ytterligare höjningar av drivmedelspriser innebär också höjda kostnader för konstgödning. Varningen i onsdagens tidning från såväl Lantbrukarnas riksförbund som Kristna bönder om att vi i vår kan få se stora osådda arealer i de bästa lantbruksbygderna, måste tas på allvar.

Trots höga spannmålspriser på världsmarknaden, som indikerar att tillgången inte är stor, blir kalkylerna negativa på grund av det höga svenska kostnadsläget.

Det är alltså viktigt att snabba åtgärder sätts in för att återge svensk landsbygd och svenska landsbygdsnäringar framtidsresurser och framtidstro. Höstens val kommer att visa om regeringen inser allvaret.

Det ligger onekligen en ironi i att en landsbygd, som under decennier föraktats och försvagats av den centrala politiska eliten, nu verkar bli ett viktigt slagfält för striden om den politiska makten.

Fem råd till oss som inte är ”superevangelister”

Predikningar i katedralen. I dag inleds den långa raden av trefaldighetssöndagar – de landar först några veckor före första... lördag 3/6 00:00

Etablissemanget är inte tillfreds förrän kyrkan sjunger med

Ledare I en kommersialiserad och mediedriven tid råder förenklingar och polarisering. Högt röstläge,... lördag 3/6 00:10

Därför bör vi fira Sveriges 500 år som nationalstat

Ledare Den 6 juni väntar en stor minnesdag för konungariket Sverige. Det är dock slående hur svagt... fredag 2/6 00:10