Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar.
Hebreerbrevet 10:24

Världen idag

Självklart behöver smittan hejdas och de ekonomiska hjulen behöver börja snurra igen. Men vår bön kan knappast nöja sig med en återgång till det sekulärt normala, skriver Stefan Gustavsson. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Krisen blottlägger vår mänskliga bräcklighet

Ledare · Publicerad 00:00, 21 mar 2020

Krisen som går över världen ser ut att bli djupare och vara längre än de flesta föreställt sig. Nu handlar det inte om dagar och veckor, nu talas det om månader och smittvågor som återkommer. Världen stänger ner, människorna stängs in och dödstalen stiger.

För oss i den sekulariserade västvärlden innebär det att många av våra självklarheter utmanas. Krisen är inte bara en medicinsk och också en dramatisk ekonomisk kris; den blir allt mer en existentiell kris. När civilisationens rastlösa jagande oväntat byts mot karantän och isolering bryter många undanträngda frågor fram.

Krisen blottlägger vår utsatthet och grundläggande bräcklighet som människor.

Europa och Sverige har under lång tid varit som en mussla som slutit sig för Gud. Under ett hårt och till synes ogenomträngligt skal har människor gömt sig för Gud, för att på egen hand skapa sitt liv. Våra ledord har varit individualism, autonomi – det vill säga oberoende – och sekulär humanism: människan som alltings mått.

Gud och evigheten har vi gett på båten. Det är jaget och nuet som gäller.

Och det går att ignorera frågan om Gud så länge man är ung, frisk, rik och vacker. Problemet är att ingen människa på sikt fortsätter att vara det. Krisen vi just nu genomgår väcker de stora frågorna om livet och Gud. Lämnade åt oss själva står vi, för att använda ord från Jesu tal om den sista tiden, ”rådlösa vid havets och vågornas dån” (Luk 21:25).

Runt omkring oss ser vi hur illusionerna om livet punkteras för människor.

Under tidigare väckelsetider i vårt lands historia har man talat om ”besökelsetider”. När väckelsen drog fram vaknade städer, byar och hela bygder upp från andlig likgiltighet. Man såg plötsligt sin egen livssituation i ett nytt ljus, verkligheten trängde sig på, och Gud blev ofrånkomlig. Man upplevde att Gud besökte människor för att kalla dem till sig.

Som kristna är det flera saker vi behöver göra i den här situationen. Det gäller att göra allt vi kan för att förhindra smittspridning och skydda varandra från att bli sjuka. Det gäller lika självklart att ställa upp för varandra och hjälpa till utifrån de många nya behov som gradvis uppstår.

Och vi ska be att detta onda i förlängningen ska kunna leda till något gott – till en andlig öppenhet, ett andligt uppvaknande, en ny besökelsetid från Herren.

I media diskuterar man människors oro och vilka strategier det finns för att lindra den. Fokus ligger på frågan hur vi ska ta oss igenom krisen så att livet kan återgå till det normala, till hur det var tidigare. Men vår bön bör handla om en mer djupgående lösning på krisen.

Självklart behöver smittan hejdas och de ekonomiska hjulen behöver börja snurra igen. Men vår bön kan knappast nöja sig med en återgång till det sekulärt normala.

Förr sade man att ”Nöd stavas ofta med å”. I nöden kan människan komma till besinning och inse sitt behov av Skaparen och då få uppleva den gudomliga nåden: att Gud besöker oss och gör oss till sina. Vårt lilla och svaga liv länkas plötsligt samman med en mycket större verklighet och ett mycket väldigare perspektiv än jaget och nuet.

Detta handlar inte om andlig självhjälpsteknik eller om strategier för att må bättre eller om riter som hjälper oss genom trånga och svåra passager i livet, som en coronakris. Nej, det handlar om en Gud som finns på riktigt och som kallar oss till sig.

Låt oss uthålligt be, inte bara att krisen ska lösas, utan också att Europa och Sverige som den tillslutna musslan ska bräckas upp och människor få besök av Gud.

I nöden kan människan komma till besinning och inse sitt behov av Skaparen och då få uppleva den gudomliga nåden: att Gud besöker oss och gör oss till sina.

En öppen debatt kritiskt för vår framtid

Ledare I veckan publicerades ett uppmärksammat öppet brev i tidningen Harper Magazine. Brevet är... lördag 11/7 00:00

Vill se svensk protest mot moskébeslutet för Hagia Sofia: ”Skymf”

Turkiet. Hagia Sofia ska bli moské, det meddelar Turkiets president Recep Tayyip Erdogan. Den välkända... fredag 10/7 21:38

Att vara sänd är att inte underskatta rollen som ”god granne”.

Inför söndag Mark 3:7–19 Just den här söndagen, den 12 juli, avslutar vi Hönökonferensen med en... fredag 10/7 12:00

Svag svenska kan ha påverkat covidvård

Äldrevård. Bristande språkkunskaper hos personal i äldreomsorgen kan ha bidragit till problem under... fredag 10/7 20:48

Kan en kristen bära vapen?

Mot väggen Kan en kristen med gott samvete bära vapen i egenskap av polis eller militär och när så behövs även...

Hans Sundberg – min bakgrund

John Wimber och Vineyard i Sverige (del 2/10). På Fjellstedtska skolan blev Hans andedöpt och började lära känna Andens liv. Han låter vuxendöpa...