Herren har blivit min borg, min Gud är min tillflykts klippa.
Psaltaren 94:22

Världen idag

Kampen för den kristna rösten

Ledare · Publicerad 00:00, 23 nov 2011

Såväl Bibeln som kyrkohistorien vittnar om att den kristna rösten inte alltid har varit uppskattad i sin tid. Tvärtom har den nästan alltid varit motarbetad och ifrågasatt. Många har fått föra en intensiv kamp – ofta med livet som insats – för att föra fram den. Ett kristet perspektiv på saker och ting har ofta varit kontroversiellt. Han som presenterade sig själv som "rösten som ropar i öknen" – Johannes döparen – fick plikta med sitt liv när han var för tydlig med makteliten. Så har det ofta varit.

Hur ser kampen för den kristna rösten ut i vår tid? Förs det en verklig kamp? Det gör det absolut. I vår tid stenas inte profeterna, men det finns definitivt stenar av annat slag som används. För att tysta, förlöjliga och marginalisera.

Den kristna rösten är utmanad på en rad områden, men låt mig särskilt nämna två.

Den första utmaningen gäller liberaliseringen av budskapet. En röst förutsätter ett budskap. Johannes döparen såg inte sig själv som budskapet, utan han var bara rösten som skulle förmedla budskapet. Budskapet var en annan person – Jesus. Johannes menade att det var helt rätt att han själv blev mindre och att Jesus blev större. Han pekade på Jesus, inte på sig själv. Vi står inför samma utmaning. Är det vi själva som ska bli stora, eller är det Jesus? I dag märker vi att budskapet urvattnas, evangeliet ersätts av allmänt tyckande och liberaliseringen inom kyrkan tilltar. Den största faran för kristenheten är inte samhällets sekularisering, utan vår egen anpassning. I vår jakt på att finnas med i de fina sammanhangen och att själva bli stora, tummar vi lätt på det budskap som skulle bli stort. Den kristna rösten måste alltid vara aningen provokativ, utmanande och "mot strömmen". Annars riskerar vi att missa vår kallelse.

Den andra utmaningen gäller kristenhetens marginalisering. Den kristna rösten är till för alla människor. Först och främst för kristenheten, men också för vårt samhälle. För makthavare, media och den vanlige svensken. Det finns en risk att vi drar oss undan "världen" för att enbart ägna oss åt interna angelägenheter. Ibland gör vi det för att trycket utifrån blir för stort. Annars gör vi det av bekvämlighet. Vi låter därmed tron vara en privatsak, i stället för en missions­befallning. Men det hjälper inte hur tydligt vårt budskap är om vi inte når människor med det. Vi behöver närma oss människor. I detta är media ett fantastiskt redskap. Det är vår tids torg, där den kristna rösten – kristen tro och kristna värderingar – kan nå ut till alla sorters människor.

Världen idag är en kristen mediaröst. Vi har antagit utmaningen att vara en tydlig, saklig och varm röst i vår tid. En röst – som likt Johannes döparen – bereder väg för Herren och pekar på Jesus. Vi gör det genom nyhetsbevakning, genom tydlig opinionsbildning, genom kristen folkbildning och genom att förmedla vittnesbörd om vad Gud gör.

I dagarna har ett brev gått ut till er läsare med en förfrågan om ekonomiskt stöd för vårt uppdrag. Vi är övertygade om att rösten Världen idag är viktig. Inte för att vi är speciella, men för att vi har ett budskap som är angeläget. Det ekonomiska läget är kritiskt. Ekonomin är en del av kampen för den kristna röstens överlevnad. Vi skulle behöva 2,5 miljoner kronor. Vi tror att 5 000 personer kan ge minst 500 kronor var. Vissa klarar mer. För oss tillsammans är det möjligt. Vi tänker fortsätta ropa så länge rösten bär och än har den inte tystnat. Kanske kan du också hjälpa oss med en gåva? Det vore välgörande medicin för en ansträngd hals.

Lukas Berggren
ledarsidan@varldenidag.se


Dags för årets Allhelgonakonferens i Sankta Clara kyrka

Stockholm. Magnus Persson, Annahita Parsan och Bryan Stevenson finns bland talarna under Allhelgonakonferensen... fredag 30/10 12:16