Jag vill prisa Guds namn med sång och upphöja honom med tacksägelse.
Psaltaren 69:31

Världen idag

Det krävs krafttag om skolan ska bli den trygga studiemiljö som den är ämnad att vara. Foto: Berit Roald/NTB scanpix/TT

Hemmen ska uppfostra – skolan fostra

Ledare · Publicerad 00:00, 18 aug 2021

Bristen på trygghet och studiero gör att många svenska elever med vånda nalkas denna veckas skolstart runt om i landets grundskolor och gymnasier. Till detta ska läggas att en nyligen publicerad undersökning av Bris (Barnens rätt i samhället) pekar på att runt var tionde elev upplever sig mobbad, med andra ord trakasserad och utstött. 

Få sociala frågor är så akuta att sätta fokus på och uthålliga krafttag kring som just att skolan kan erbjuda den trygga studiemiljö som den är ämnad att vara, en plats där våra barn och ungdomar kan förkovra sig och utvecklas. Liksom få de rätta medmänskliga värderingarna i.

Men då måste också skolan bejaka vårt lands kristna värdegrund. 

Alltför länge har främst vänsterinriktade partier och skolpolitiker tonat ner allvaret kring den hårda tonen och uppenbara oordningen i alltför många skolor. Slappheten i att inte ge lärare och rektorer de nödvändiga befogenheterna är uppenbar, likaså oförmågan hos skolledare och politiker att skapa en nödvändig skolanda och sammanhållning. 

Till detta kommer föräldrarnas helt avgörande roll. Hemmen ska uppfostra – och skolan fostra. 

Jesus kallar alla lärjungar att förneka sig själva

Gästledare Lagom till Pingst FFS rådslag i maj 2023 utkom forskningsrapporten ”Pingströrelsens ecklesiologi i... fredag 9/6 00:10