Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.
Hebreerbrevet 10:36

Världen idag

Människan mår inte bra i moderna kontorslandskap, menar Per Ewert, som välkomnar en utveckling där fler får möjlighet att jobba hemifrån och gå ner i arbetstid. Foto: Lise Åserud/NTB scanpix/TT

Har corona blivit första steget till ett mänskligare arbetsliv?

Ledare · Publicerad 00:10, 19 aug 2021

Så är tiden kommen när Sverige öppnar igen efter semestrarna. Detta år blir uppstarten extra speciell; en stor del av befolkningen är nu vaccinerad, och de flesta skolor, universitet och arbetsplatser planerar att öppna nästan som vanligt. Men bara nästan.

Under corona har arbetslivet förändrats, för många kanske permanent. Det är i huvudsak något bra.

Kontorsanställda har det senaste seklet haft en ganska likartad arbetssituation. Pendlingstiden till jobbet är ofta lång, därefter stämplar man in, jobbar åtta timmar på sitt tjänsterum med några pauser för fika och småprat med sina kolleger, därefter stämplar man ut, hinner kanske med några ärenden på hemvägen innan man kommer hem och hinner träffa familjen en liten stund innan det är dags att ladda alarmet till nästa morgon, då samma procedur upprepas.

Flera yrken har knappast förändrats alls under corona, men många tjänstemän har vant sig vid Zoom och andra nätbaserade verktyg, och både tid, pengar och miljön har sparats när möten har kunnat hållas hem­ifrån. Och trots att hem och familj varit tänkbara störningsmoment har dessa anställda ändå i genomsnitt jobbat längre tid per dag än före corona.

I pandemins inledning förlorade många jobbet, men undersökningar visar att två tredjedelar av dessa allvarligt funderar på att byta yrke. En kris måste inte sluta i katastrof, utan kan bli ett viktigt tillfälle att ta nya steg i livet.

Människan trivs inte riktigt väl i moderna kontorslandskap. Det moderna yrkeslivet har bestulit människan på mycket av det hon egentligen finner viktigast. En av de största förändringarna under 2020 var att många kvinnor drastiskt minskade sin arbetstid. När arbetsmarknaden sedan förbättrades var det många som ändå inte gick tillbaka till samma situation. De hade funnit andra värden i livet, exempelvis att vara nära sin familj.

Arbetslinjen ska följas, förkunnas det ofta från fack och politik. Alla ska jobba heltid, ty jobbet är det bästa ting som sökas kan all världen kring. Men tänk om vi egentligen mår bättre om män och kvinnor får större möjligheter att disponera sin arbetstid så att veckoschemat passar bättre för hela livet?

Vi behöver både flexibilitet och social gemenskap. Idealet för många tycks ligga någonstans runt tre dagar på jobbet och två dagar i hemmet. Kanske har pandemin öppnat möjligheten till ett mer balanserat arbetsliv som är långsiktigt gynnsamt för både kvinnor och män och deras barn.

Ett flexiblare yrkesliv även efter corona skulle kunna ge positiva konsekvenser för hela samhället.

Fotnot: En god sammanfattning samt länkar med ytterligare läsning i ämnet finner du här.

Estonia-filmare får skärpt straff

Brott. Två män i ett filmteam som skickade ner en dykrobot till Estonias vrak får skärpta straff av... onsdag 29/3 21:00

Har S nog med idékraft för en förnyad samhällsanalys?

Ledare Ett land behöver inte bara en bra regering, det behöver också en bra opposition. Av flera skäl.... torsdag 30/3 00:10

Nya uppgifter kring Nord Stream-sabotagen

Danmark. Danska, svenska och ryska fartyg befann sig i området där gasledningarna i Östersjön några dagar... onsdag 29/3 15:00

Av honom, genom honom och till honom är allting

Inför söndag Många av oss har fått frågan: ”Om Jesus hade kommit i dag, utifrån hur allt är i dag, skulle han... torsdag 30/3 00:00