Herren har blivit min borg, min Gud är min tillflykts klippa.
Psaltaren 94:22

Världen idag

Gud talar till oss – men lyssnar vi?

Ledare · Publicerad 00:00, 21 okt 2011

Att predikanter, teologer och många andra funderar över vad som verkligen behövs för att nå svensken i dag med evangeliet, är uppenbart. Mycket möda går åt att fundera och att analysera vad som kan göras, både åt många svenskars ointresse för andliga frågor, åt minskade kyrkobesök och åt en del kristnas relativa andliga ljumhet.
Predikanter försöker hålla modet uppe på de kristna. En del talar på ett pragmatiskt sätt om att det händer mycket och att man visst inte skall vara negativ utan se på det som faktiskt sker. Visst, det ligger en del i detta; det händer saker, men ändå?
Handen på hjärtat, vi lever i en något omtumlande andlig verklighet där många famlar och är desorienterade. En del försöker reda ut det hela med att hitta nya evangelisationsmetoder att nå ut. Det är bra! Andra menar att det är själva språkbruket som måste ändras om utomstående skall attraheras. Det ligger något i detta. Andra åter sätter sitt hopp till olika evenemang, oftast med musik i centrum. Andra finns som resignerar och satsar på mat, heminredning och hobbies för egen del. Man drar ner ambitionerna och inrättar sig i ett Svenssonliv som inte överhuvudtaget avviker från omgivningens. Samtidigt finns där en gnagande känsla av att något är fel. Omgivningens likgiltighet och kyla sveper in som ett moln av tungsinne. Man känner uppgivenhet angående att tron på Jesus inte sprids, trots alla olika försök och initiativ.

Ropet efter kravlöshet och rätten till följsamhet gentemot den sekulära tidsandan verkar istället öka, i en tid då kristna som aldrig rakt ut skulle förneka Guds existens, ändå ofta lever som praktiska ateister, det vill säga som om Gud inte grep in i vardagslivet. Han ger viss inre tröst men inget mer, verkar vissa mena.
Så var går då vägen? Om man hamnar i en återvändsgränd, får man vända tillbaka. Så har det alltid varit. Om man inte längre hör Gud tala, får man gå tillbaka till där man hörde honom sist. Många värjer sig idag emot att Gud skulle tala klart, otvetydigt och på ett objektivt sätt. Ändå gör han faktiskt det. Han har alltid talat, men vi vill inte alltid höra. Andra vill inte att han skall utmana deras privatliv. Ändå gör han det. Han har en standard högt över våra unkna motiv och dunkla begär. Samtidigt har han radikal barmhärtighet; Gå, och synda inte mer!
Bara när det kristna livet är en djupt personlig kärlekshistoria mellan mig och Jesus kan livet med Gud klarna och bli min djupaste verklighet. Det börjar där, men stannar inte där. Vi lever inte enbart i en privatreligion. Vi har sammanfogats med en kropp som är större än oss själva. Där ligger styrkan. Att vi är kyrka! Att fullheten av Kristus finns i hans Kropp och att vi kan få denna nåd förmedlad till oss på ett aktivt och verkligt sätt idag. Att Kristi kropp bevarar, kommunicerar och förmedlar Andens liv till alla människor i alla tider, på alla platser, på ett evigt, objektivt, verkligt och mångfaldigt sätt.

Vi behöver med andra ord se och tillgodogöra oss att Uppenbarelsen, det helgade livet, Andens kraft och kärleken till människan inte är något godtyckligt. Den är inte något påhittat, något vi hanterar eller relativiserar som vi vill. Istället är den fast, objektiv, verklig och följer de andliga lagar Gud har instiftat och uppenbarat. Kristi kropp har form, substans, innehåll och liv som getts av Gud och som vi inte kan förändra eller manipulera efter eget godtycke.
Börjar vi här, bevarar vi det Gud gett, oavsett vad en skeptisk omgivning tycker, kommer verklig frihet, glädje och styrka till att nå ut, som aldrig förr.
Låt oss våga bli radikala i att bevara och beskydda, använda och förmedla det Gud gett oss. Men då måste vi först själva på allvar ha upptäckt vad detta djupast är. Det är bara det vi verkligen har, som vi kan ge.

Ulf Ekman
ledarsidan@varldenidag.se

Dags för årets Allhelgonakonferens i Sankta Clara kyrka

Stockholm. Magnus Persson, Annahita Parsan och Bryan Stevenson finns bland talarna under Allhelgonakonferensen... fredag 30/10 12:16