Ingen människa kan bestå genom ondska, men de rättfärdigas rot kan inte rubbas.
Ordspråksboken 12:3

Världen idag

Gud har fortfarande en viktig plan för Israel

Ledare · Publicerad 00:00, 5 nov 2019

För cirka 4 000 år sedan bodde Abraham i ett landområde som motsvarar norra Irak i dag. Gud kallade honom att dra ut från sitt hemland, och flytta till ett land som Gud skulle visa honom. Det visade sig att det var Kanaans land, motsvarande nuvarande Israel.

Gud sade att han skulle ge landet åt Abrahams efterkommande. Han skulle också göra dem till ett stort folk. ”I dig ska alla jordens släkten bli välsignade”, sade Herren till Abraham.

Det var en mäktig profetisk upplevelse och framtidsförutsägelse som Abraham fick uppleva. I skrivande stund har jag just lämnat skyskraporna i Tel Aviv bakom mig och sitter och tittar ut över Gennesarets sjö.

Det är viktiga delar av det land som Gud lovade åt Abraham och hans arvingar. Israel och Mellanöstern är i dag – 4 000 år efter att Gud gav löftet till Abraham – avgörande centra både i världspolitiken och världsekonomin.

Inställningen till judarna och till det moderna Israel bland kristenheten har verkligen åkt berg- och dalbana under kyrkans tvåtusenåriga historia. Den kristna kyrkan har ofta i historien varit grunden för antisemitismen, hatet mot judarna.

Den lutherska reformationen på 1500-talet gjorde inte saken bättre. Luther hörde inte till judarnas största vänner, för att uttrycka sig milt. Judarna uppfattades som evangeliets och den kristna trons motståndare. Lutherska kyrkans inställning gav långsiktigt en grogrund för nazismen präglat av dess judehat.

Kyrkans inställning dominerades under många århundraden av den så kallade ersättningsteologin. Den kristna kyrkan hade tagit över judarnas plats i Guds frälsningsplan. Guds handlande i världen skulle i första hand ske genom den kristna församlingen, inte genom det judiska folket, och de senaste 80 åren har det även gällt staten Israel.

Bildandet av staten Israel 1948 var en viktig signal till den globala kristenheten. Inom svensk frikyrklighet var det en utbredd uppfattning att det fanns en Guds hand med i detta. Det fanns en dimension av uppfyllelse av de gamla profetiska texterna, att Gud skulle återsamla sitt folk i det land som en gång utlovades till Abraham. Det judiska folket kastades ut ur landet stegvis århundrandet efter Jesus. Ett återvändande drygt 1 800 år senare var ett mirakel av unika mått.

Efter 1968 och den vänstervåg som även påverkade kristenheten har den propalestinska rörelsen haft ett stort inflytande i svensk kristenhet. Perspektivet har då varit att palestinierna har varit de förtryckta, och Israel varit den förtryckande. Det har varit en vänsterpolitisk agenda som man från kyrkligt håll gett en teologisk inramning. Ekumeniskt arbete har ofta präglats av ett palestinskt perspektiv där Israel utmålats som boven i dramat.

En sak som dock alla kristna borde vara överens om är att kristendomen har judiska rötter. Gud blev människa, och som människa föddes han in i det judiska folket. Jesus är en son av kung David. Den bibel vi är övertygad om är Guds ord och tilltal till oss har formats i en judisk miljö och Guds redskap för att skriva ned bibeltexterna har varit judiska författare. Den första kristna församlingen började formas vid Gennesarets stränder. Genombrottet och födelsen för den första kristna församlingen var Jerusalem. Guds plan var att låta judarna ta emot världens frälsare och vara födelseplats för den första kristna församlingen.

Och det innebär inte historiens slut för judarna och Jerusalem. Denne Jesus har lovat att komma tillbaka, och då ska han återvända till Jerusalem och Oljeberget.

Detta är den första delen av två ledare på samma tema. Nästa del kommer den 9 november.

En sak som dock alla kristna borde vara överens om är att kristendomen har judiska rötter. Gud blev människa, och som människa föddes han in i det judiska folket.

Evangeliets erbjudande är en ny identitet i Kristus

Ledare I centrum av det kristna evangeliet står något som förr brukade beskrivas som det ”saliga bytet”:... onsdag 22/3 00:10

Upprop för samvetsfrihet – vill inte ange papperslösa

Samvetsfrihet. Tunga fackförbund, vänsterpolitiker och debattörer driver just nu en kampanj för att lärare, läkare... onsdag 22/3 07:00

Fler förhandlingar förlänger konflikten

Israelkrönika Mönstret känns välbekant: Precis före den muslimska fastemånaden ramadan organiseras ett regionalt... onsdag 22/3 00:00