Den rättfärdige gläder sig i Herren och flyr till honom, och alla som har ärliga hjärtan skattar sig lyckliga. 
Psaltaren 64:11

Världen idag

Efter decennier av kamp måste den nya lagen i Texas betraktas som pro-life-rörelsens största framgång, skriver Stefan Gustavsson. Foto: J Scott Applewhite/AP/TT

Framgång för livet när Texas begränsar aborträtt

Ledare · Publicerad 00:10, 22 sep 2021

Från den 1 september gäller en ny abortlag i delstaten Texas. Lagen är mycket omdiskuterad, både i amerikansk och svensk press. Alla sidor i debatten inser dess stora betydelse, både på kort och på lång sikt, både för Texas och för andra delstater.

Konkret innebär lagen ett förbud mot alla aborter efter vecka 6, med endast ett undantag: när moderns liv är i fara. Förbudet utgår från att abort inte får ske efter den tidpunkt då hjärtljud från fostret kan registreras med hjälp av ultraljud.

Det finns skäl att diskutera den nya lagen ur flera olika perspektiv.

För alla som är prolife måste lagen ses som ett viktigt framsteg, som ett utökat skydd för den ofödda lilla människan. Kritik mot abort utgår ju från två grundläggande principer, nämligen frågan om det mänskliga livets startpunkt och frågan om det mänskliga livets värde. Biologiskt börjar människans liv vid befruktningen. Om människan då är en varelse med inneboende värdighet bör det mänskliga livet skyddas från dess början.

För den som tar biologin på allvar och som är övertygad anhängare av människovärdesprincipen är det svårt att komma till någon annan slutsats än en abortkritisk sådan. I det ljuset är den nya abortlagen i Texas en framgång.

Den lag som tidigare gällde i Texas liknande svensk lagstiftning och gav rätt till abort fram till vecka 20. Tiden för abort minskar nu radikalt. Eftersom de flesta kvinnor inte är medvetna om att de väntar barn redan under vecka 6 innebär lagen att mycket få aborter kommer att ske. Texas har därmed en lag som i praktiken närmar sig ett abortförbud.

Det bör noteras att varken den tidigare eller den nya abortlagen utgår från kvinnans rätt till sin kropp. I båda fallen är det i stället barnets rätt till sin kropp som reglerar abortlagen, men med den skillnaden att barnets rätt inträder vid olika tidpunkter.

Här finns det en ständig diskrepans, i både USA och Sverige, mellan den politiska retoriken och den juridiska sakfrågan. Ingen ifrågasätter kvinnans rätt till sin kropp och alla ger – vid någon tidpunkt – barnet rätt till sin kropp. Den verkliga skiljelinjen går vid vilken tidpunkt barnets rätt inträder. Är det vid livets början? Vid vecka 6? Vecka 18? Vecka 20? Eller efter några specialisters övervägande vid vecka 22?

Efter decennier av kamp måste den nya lagen i Texas betraktas som prolife-rörelsens största framgång. I flera andra delstater pågår nu också arbete för att introducera liknande lagstiftning. Det sker eftersom USA:s högsta domstol valt att inte ingripa mot lagen i Texas. Därmed ser prolife-rörelsen ut att ha hittat en möjlig väg att få ner de höga aborttalen. Det är mycket positivt.

Samtidigt finns det, också för den som stödjer ett förstärkt skydd för våra ofödda medmänniskor, problematiska aspekter i den nya lagen. Utformningen av lagen innebär att enskilda personer kan stämma den som hjälper till så att en abort efter vecka 6 utförs, och de kan få ekonomisk kompensation som belöning.

Målet för stämningen kan vara personalen vid abortkliniker såväl som taxiförare som transporterar kvinnan som vill göra abort. Det riskerar att urarta till ett destruktivt angiverisystem.

Ett annat problem gäller att allt fler frågor i USA flyttas över till den juridiska sfären. Viktiga frågor avgörs efter långa och komplicerade processer som drivs av juridiska experter. Så avlägsnas frågorna från den normala demokratiska debatten. Det blir jurister och domstolar som tar över.

Det är inte i alla sammanhang och för alla frågor en önskvärd utveckling.

Ingen ifrågasätter kvinnans rätt till sin kropp och alla ger – vid någon tidpunkt – barnet rätt till sin kropp. Den verkliga skiljelinjen går vid vilken tidpunkt barnets rätt inträder.

Tårarna rann när hon hörde Guds ord

Missionsglimten Jag talade nyligen med våra partner i ett land i Centralasien som använder sociala medier för att... lördag 23/10 00:00

Guds spår i skapelsen är starkare än sekularisering

Ledare Ordet sekularisering kommer av latinets sæcularis, från vilket vi har det svenska ordet sekel.... lördag 23/10 00:00

Första judiska bröllopet i Bahrain på över 50 år

Gulfstaterna. Det var en stor helg för den judiska minoriteten i kungariket Bahrain när de nyligen kunde fira... söndag 24/10 10:00

Cementa och LKAB visar behov av reformerad miljöbalk

Ledare Minns du valrörelsen 2006? Centerpartiet under Maud Olofsson gick till val på att i... fredag 22/10 00:10

Bråket EU–Polen belyser värdekonflikt

Ledare Spänningen mellan EU och Polen har under veckan ökat ytterligare en nivå. I förra veckan slog polsk... fredag 22/10 00:00
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier