Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.
Jeremia 10:6

Världen idag

Gilbert Baker designade 1978 regnbågsflaggan, den internationellt mest kända symbolen för gaykultur. Foto från Stockholm Pride-paraden 2003. Foto: Fredrik Persson / TT

För vem vajar flaggan?

Ledare · Publicerad 00:01, 16 maj 2016

Under Eurovisionveckan i Stockholm var det en viss flagga som återkom gång på gång. Märkligt nog var det ingen nationsflagga, utan en mångfärgad fana med ett starkt ideologiskt budskap. Flaggan sägs representera tolerans, men har i praktiken fått en närmast totalitär innebörd.

Lagom till Eurovision släppte Postnord också ett nytt frimärke. Det är ingen stor sak i normalfallet, men motivet väckte stor uppmärksamhet vid presentationen. Som första land i världen har Sverige lanserat Prideflaggan som frimärke.

Det intressanta med just det här motivet var att det kompletterades av en moralisk motivering. Postnord förklarade att ambitionen var att ”framhålla allas lika värde”. Det låter förstås sympatiskt, men när vi skrapar på ytan börjar frasen snart kännas ihålig.

Gilbert Baker, som 1978 skapade den första regnbågsflaggan, har i intervjuer berättat om bakgrunden, och han hävdar inte att människovärdet var något huvudbudskap. Avsikten var i stället att skapa en tydlig symbol för gayrörelsen. Målet var enligt Baker att förkunna ”att vi är ett folk – en stam om du så vill. Syftet med flaggor är att proklamera makt, så därför passar en flagga väldigt väl.”

Poängen med Pridefestivaler – flaggor och tåg – har aldrig varit att försvara människovärdet, utan att göra ett ideologiskt statement: ett förkastande av traditionell syn på sexualitet och familj och ett omfamnande av alternativ livsstil, framför allt på det sexuella området.

En orsak till att så många oreflekterat tar till ett uttryck som ”alla människors lika värde” är att man därigenom gör sig immun mot kritik. Ingen demokratiskt sinnad människa vill ju vara emot en så bärande princip i samhället. Idéer som framförs under den här banderollen kan därmed inte heller problematiseras utan att man riskerar att stämplas som fördomsfull. På så sätt har frasen i det offentliga samtalet reducerats till just en fras, ett plakat att hålla upp för att få en godkänt-stämpel av opinionsledare och media.

Bakom den regnbågsfärgade ytan verkar frasen i praktiken inte avse människovärdet, utan snarare ”alla livsstilars lika värde”. När det kommer till kritan finns det dock ingen tänkande människa som håller alla upptänkliga livsstilar och handlingar som moraliskt likvärdiga. Det är orätt att blanda samman en diskussion om sexualetiska principer med den stora och viktiga frågan om allas lika värde.

Den egentliga innebörden i allt detta tal om lika värde avgörs dessutom av vilken grundläggande världsbild man följer. Om människan enbart är resultatet av slump och naturligt urval äger människan inget objektivt värde alls. ”Alla människors lika värde” blir här i princip lika med noll. En darwinistisk värld erbjuder knappast heller något som kan kallas för likvärdighet. Evolutionens spel drivs utifrån kampen för överlevnad, där alla rensas ut utom de som är bäst på att överleva och fortplanta sig.

Om människan däremot är skapad till Guds avbild med ett specifikt syfte, då äger varje människa en mycket hög värdighet. Det är endast i en biblisk världsbild som orden ”alla människors lika värde” har någon reell substans.

Därför, nästa gång du postar ett brev – kom ihåg att frimärket på kuvertet skickar med ett budskap som är tydligare än du kanske tror.

Poängen med Pridefestivaler – flaggor och tåg – har aldrig varit att försvara människovärdet, utan att göra ett ideologiskt statement: ett förkastande av traditionell syn på sexualitet och familj och ett omfamnande av alternativ livsstil, framför allt på det sexuella området.

Olof Edsinger i DN: Låt inte 15-åringar byta kön

Könsdysfori. Regeringen måste dra tillbaka det lagförslag som skulle göra det möjligt för 15-åringar att göra ett kirurgiskt könsbyte utan föräldrarnas...

Asia Bibi är kvar i sitt gömställe

Pakistan. Det är fortfarande oklart när Asia Bibi, den kristna kvinna som den 30 oktober frikändes från en dödsdom för hädelse, ska kunna lämna sitt gömställe...

Många spekulationer om Bibelns Antikrist

Ledare Ett politiskt system Bibeln talar om Antikrist, den store motståndaren till Kristus. Uppenbarelseboken ger antydningar om en världsstat som ska uppstå och som ska ledas...

Expert: Regeringsförslag kan leda till övergrepp på barn

Könsbyte. S/MP-regeringens förslag om att tillåta könsalternerande kirurgi på barn utan föräldrars medgivande har fått hård kritik. Förslaget sågas nu även av...