Låt Herren din Gud tala om för oss vilken väg vi ska gå och vad vi ska göra.
Jeremiah 42:3

Världen idag

Ryske presidenten Vladimir Putin är en av dem som falskeligen använts i en ”deep fake”-video. Foto: Wikipedia

Farligt när vi inte kan lita på våra sinnen

Ledare · Publicerad 00:00, 18 maj 2021

Den senaste tiden har vi på ledarsidan uppmärksammat flera uttryck för den transinspirerade genusideologin, som driver tanken på könet som något i grunden metafysiskt: frikopplat från kropp, biologi, kromosomer och hormonsammansättning.

Det har bland annat handlat om statliga myndigheter som avråder från hänvisningar till ”kvinnor” och ”män” och om lärare som uppmanas att tilltala sina elever med ”hen”.

Men trenden att förneka det som våra sinnen säger till oss är större än så. Hela vår kultur har under lång tid premierat yta före substans – det vi upplever/tänker/känner före vad som är med sanningen överensstämmande.

Även den tekniska utvecklingen har blivit en faktor i detta. I sociala medier brottas man exempelvis med frågan om så kallade ” deep fakes”, där manipulerade videofilmer utger sig för att skildra händelser och personer som inte har med filmen och dess budskap att göra.

Sammantaget bidrar detta till en sammansmältning av verklighet och fiktion. I längden är det förödande både för vår individuella trygghet och för vårt gemensamma samhällsbygge.

Dags att tänka till kring våra församlingsstrukturer

Ledare Debatten som pågår gällande kyrkans förhållningssätt till samkönade relationer rymmer många... fredag 27/1 00:10