Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också.
Matteus 6:33

Världen idag

Den nationella grundlagen trumfar EU-fördraget, hävdar Polens domstol. Foto: Czarek Sokolowski/AP/TT

EU:s överstatlighet utmanas av Polen

Ledare · Publicerad 00:00, 16 okt 2021

EU-domstolens fördragsfästa juridiska överhöghet utmanas när den polska författningsdomstolen i ett utslag nyligen slagit fast att delar av lagstiftningen inom Europeiska unionen inte är förenlig med Polens egen grundlag. Det är alltså den polska författningen som äger företräde, inte EU-domstolens tolkningar. 

Europeiska unionen kan, menar den polska domstolen, inte fatta vilka beslut som helst gentemot en enskild medlemsstat utan att den nationella grundlagen och suveräniteten urholkas. Unionen måste begränsa sig till sin beslutsmässiga och juridiska kompetens.

I praktiken ifrågasätter Polens författningsdomstol hela den rättsordning som gäller inom EU-systemet, med EU-domstolen i Luxemburg som högsta uttolkare vid tvister mellan unionen och enskilda medlemsländer.

Länge har dock enskilda länder, och EU-kritiska krafter, ifrågasatt unionsdomstolens opartiskhet. Som själv en del av EU-systemet, kan lätt dess utslag uppfattas ha ett partsintresse av utvidgad EU-jurisdiktion och unionsmakt.

Polska författningsdomstolen sänder verkliga chockvågor över EU-systemet.
 

Jordskred och våldsvåg kan väcka Sverige till bön

Ledare När Sveriges kristna i söndags bad och fastade skedde det mot fonden av lördagens stora katastrof i... torsdag 28/9 00:10

Akta dig för andlig skräpmat

Ledarkrönika Både samhället och kristenheten är splittrade. Auktoriteter undergrävs, inflationen drabbar vanliga... torsdag 28/9 00:00