Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner, om ni gör vad jag befaller er.
Johannesevangeliet 15:13–14

Världen idag

Den nationella grundlagen trumfar EU-fördraget, hävdar Polens domstol. Foto: Czarek Sokolowski/AP/TT

EU:s överstatlighet utmanas av Polen

Ledare · Publicerad 00:00, 16 okt 2021

EU-domstolens fördragsfästa juridiska överhöghet utmanas när den polska författningsdomstolen i ett utslag nyligen slagit fast att delar av lagstiftningen inom Europeiska unionen inte är förenlig med Polens egen grundlag. Det är alltså den polska författningen som äger företräde, inte EU-domstolens tolkningar. 

Europeiska unionen kan, menar den polska domstolen, inte fatta vilka beslut som helst gentemot en enskild medlemsstat utan att den nationella grundlagen och suveräniteten urholkas. Unionen måste begränsa sig till sin beslutsmässiga och juridiska kompetens.

I praktiken ifrågasätter Polens författningsdomstol hela den rättsordning som gäller inom EU-systemet, med EU-domstolen i Luxemburg som högsta uttolkare vid tvister mellan unionen och enskilda medlemsländer.

Länge har dock enskilda länder, och EU-kritiska krafter, ifrågasatt unionsdomstolens opartiskhet. Som själv en del av EU-systemet, kan lätt dess utslag uppfattas ha ett partsintresse av utvidgad EU-jurisdiktion och unionsmakt.

Polska författningsdomstolen sänder verkliga chockvågor över EU-systemet.
 

En nystart för Sverige – eller en smart uppstart på valrörelsen?

Ledare Så fick Sverige en ny regering och det politiska kaoset är för tillfället avvärjt. En... torsdag 2/12 00:10

Folkmord i Xinjiang bäddar för hård dom

Ledare Att Kinas president, Xi Jinping, nu formellt kan knytas till interneringslägren för uigurer kom... torsdag 2/12 00:10

Varje cell kommer att fortsätta hävda att vi är antingen man eller kvinna.

Ledarkrönika Man kan säga mycket om den nyliga debattartikeln i Expressen där företrädare för Liberala... torsdag 2/12 00:09

Gud är inte längre bort än att han sträcker ut sin hand till dig när du ropar.

Inför söndag Den här söndagen har kyrkoårstemat ”Guds rike är nära”. Tänker vi i tid, eller rum? Tänk, vad det... torsdag 2/12 00:00

Levande ljus är inte den största brandrisken

Säkerhet. Advent är här, en hektisk tid för brandkår och räddningstjänst. Men tvärtemot vad många tror är det... torsdag 2/12 05:00

Finns lösningen på dagens politiska kaos på Sinai berg?

Israelkommentar Dagens samhällskris och ökade polarisering har gett det mosaiska förbundet på berget Sinai ny...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier