Ni otrogna, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud.
Jakobsbrevet 4:4

Världen idag

Filmen belyser bland annat den sunda kopplingen mellan karismatiska gestalter och erfarna ledare som klokt kan sätta rätta gränser när fokus tenderar skifta från Gud och uppdrag till människor, påpekar ledarskribenten. (Bilden: Jonathan Roumie, i rollen som Lonnie Frisbee, och Kelsey Grammer, i rollen som pastorn Chuck Smith.) Foto: Dan Anderson/Lionsgate

Detta kan vi lära oss utifrån filmen Jesus revolution

Ledare · Publicerad 00:10, 20 sep 2023

Filmen Jesus revolution har tagit de svenska biosalongerna med storm, och rusat in på första plats på biotoppen. Berättelsen om Jesusrörelsen har flera viktiga lärdomar att ge till både kyrkan och det övriga samhället.

• Publiken uppskattar filmer med kristet budskap. Svenska biokedjor har oftast avstått från att visa filmer med ett kristet budskap, även när dessa haft kommersiell framgång i andra länder. Denna tvekan kan dels bero på att de anar att sådana filmer inte kan locka svenska tittare. Men lika mycket kan det handla om en sekulärt sinnad bioindustris osäkerhet inför hur man ska marknadsföra filmer som förmedlar en annan världsbild.

Där har biobranschen anledning att tänka om i ljuset av framgångarna för Jesus Revolution. 

• När ett tillfälle uppstår – grip det! Det gäller de initiativrika distributörerna på Barfota Productions, som vågade skaffa rättigheterna och erbjuda filmen till svenska biografer. Men det gäller också pastor Chuck Smith i filmen. När han öppnade sin kyrka för den gryende Jesusrörelsen öppnade han samtidigt dörren för en större väckelse.

När en möjlighet uppstår krävs det att någon har modet att ta den. För om ingen vågar ta initiativet händer aldrig någonting alls. 

• Var öppen för förnyelse med Jesus och Bibeln i centrum. Vissa har kritiserat Jesusrörelsen för att den var känslobaserad. Men filmen visar också hur denna rörelse hade både Jesus och Bibeln i centrum.

Sådana rörelser kommer att ta sig olika uttryck i olika tider, men så länge dessa två punkter står i fokus bör kristenheten vara öppen för dessa olika uttryck, och inte i osäker tvekan kväva förnyelsen.

• En hållbar väckelse kräver ett moget ledarskap. Väckelseskeenden har förmågan att locka till sig extroverta personligheter, vars gåvor kan kanalisera ett skeende och engagera nya människor. Men karismatiska ledare kan också ha brister i sin karaktär.

Därför behövs ledare som visar samma klokskap och styrka som när pastor Smith i filmen sätter rätt gränser när karismatiska gestalter hellre sätter ljuset på sig själv än på Gud och uppdraget. 

• Morgondagens väckelse kommer inte att likna gårdagens. En film som Jesus revolution blir lätt en nostalgitripp om gångna tider. Men precis som Jesusrörelsen var olik tidigare väckelser kommer även morgondagens väckelser att ta nya vägar.

Känslan från filmen får inte stanna vid nostalgi, utan bör väcka en iver att möta just vår tids frågor och utmaningar med samma budskap som har varit centrum i alla tiders kristna förnyelser.

• Unga människor längtar efter en tro som utmanar sin samtid. Scenerna från 60-talets flowerpower-samlingar är fascinerande lika vår tids budskap om att friheten ligger i att kasta av sig alla gamla normer. Predikanten Lonnie Frisbees ord i filmen fångar både dåtid och nutid: ”En massa ungdomar söker efter rätt saker, men de söker på helt fel ställe.”

Antingen anpassar kyrkan sig till tidsandan och erbjuder samma budskap som världen, och blir därmed irrelevanta och går mot långsam undergång. Eller så kan hon se att det också finns en äkta dimension i ungdomars sökande efter kärlek, glädje och gemenskap, men som sker i miljöer som aldrig kan mätta deras behov.

Kyrkans framgång ligger i att våga peka på en alternativ världsbild – en som bejakar människans längtan men förklarar att hon aldrig kan frälsa sig själv, utan vågar säga som Petrus gör i sitt brev: ”Ni var som vilsna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare” (1 Pet 2:25).

Om kyrkan uthålligt håller fast vid det budskapet, då kan också 2000-talet få se en verklig förvandling av individer och samhälle. En Jesusrevolution.

Känslan från filmen får inte stanna vid nostalgi, utan bör väcka en iver att möta just vår tids frågor och utmaningar med samma budskap som har varit centrum i alla tiders kristna förnyelse.

LRF: Minska vildsvinsstammen med 90 procent

Djur. Minska vildsvinsstammen med 270 000 djur till 30 000. Det begär Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och... torsdag 28/9 22:00

USA behöver lyfta sig inför nytt presidentval

Ledare Så hänger då det offentliga USA återigen halvvägs ut över stupkanten efter politisk osämja. Och med... fredag 29/9 00:10

Skyttedals drogutspel blev hennes fall

Ledare Många höjer förstås på ögonbrynen över att en europaparlamentariker som Sara Skyttedal (KD) väljer... fredag 29/9 00:00