Ingen människa kan bestå genom ondska, men de rättfärdigas rot kan inte rubbas.
Ordspråksboken 12:3

Världen idag

De nya villolärorna sätter den svenska kristenheten på prov

Ledare · Publicerad 00:10, 8 dec 2022

Nya villoläror utmanar just nu svensk kristenhet och ställer helt nya krav på andlig urskiljning och fasthet. De nya lärorna framförs av människor med plattform både i och utanför kyrkan och uppdraget är tydligt: den kristna kyrkan ska rätta in sig i de politiskt korrekta leden. Inte minst i hbtq-frågan.

Det som sker rimmar väl med Bibelns beskrivning av den sista tiden. Ett stort avfall ska ske (2 Tess 2:3) och falska profeter träda fram och bedra många. Man ska överge den sunda läran (2 Tim 4:3–4) och en ny, falsk, version av kyrka ska ta form. 

Vår tids falska profeter kommer att vara listiga ”för att om möjligt bedra även de utvalda” (Matt 24:24). Till skillnad från klassisk liberalteologi, där man medvetet väljer bort delar av Bibeln och hävdar att dessa är irrelevanta för vår tid, så har vår tids falska profeter högre anspråk. De hävdar att de tror på hela Skriften men att kyrkan i alla tider har tolkat den fel.

På så vis kommer de att bära ”fromheten som en mask” (2 Tim 3:5; B2000). I själva verket förvrider de bibelordet och tömmer det på innehåll genom hisnande omtolkningar av Guds eviga sanning. 

Den nya falska kristendomen tar sikte på de väckelsekristna. För att lyckas i sitt uppsåt ger den sken av bibeltro och andefylld kristendom. Den kommer att ha de yttre tecknen på levande kristen tro – som lyfta händer, lovsång och öppenhet för helande och nådegåvor – men samtidigt kommer man att vara extremt liberal, anpassad till världens ande och värderingar.

Detta kommer inte att duga den dag då vi alla ska stå inför Guds tron. Då duger bara den rättfärdighet som vi har mottagit av nåd och som vi i lydnad har valt att överlåta våra liv till. Den nåden ”fostrar oss att säga nej till ogudaktighet” (Titus 2:12). Den nya falska kristendomen gör tvärtom: den utnyttjar nåden till att försvara och legitimera synd (Jud 1:4). 

Jesus förutsäger denna den sista tidens falska kyrka i Matteusevangeliet 7. Och han gör det strax efter att han lyft fram Guds lag, hans budord, och förstärkt dess giltighet. Jesus naglar den nya falska kyrkan med orden: ”Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa” (v 23; SFB98).

Utan Guds nåd och hans makt att bevara oss från fall står vi alla hjälplösa. Men denna nådens källa stänger vi effektivt när vi låter villfarelsens krafter ta över. 

Som kristenhet i Sverige 2022 har vi därför ett enda val: att avslöja och avvisa dessa krafter! 

Här finns inget utrymme för kompromiss. De enda justeringar vi kan tillåta oss är att bli ännu mer uppfyllda av Jesu kärlek till människor och till hans heliga ord.

Samtidigt behöver vi vara barmhärtiga mot de personer som på olika sätt blir redskap för förförelsen. Ofta finns det en orsak, en personlig erfarenhet eller nära relation, som får någon att ta steg bort från en sund tro. 

Barmhärtighet gentemot individer men kompromisslöshet rörande sanningen – det är den väg som Guds församling behöver gå i den tid som nu kommer.

När vi tar ställning för Guds heliga ord kommer det att vara värt det. Gud har planer för Sverige och han behöver en församling som är helgad åt honom, som kan bära fram ett sant evangelium, i Ande och kraft, i denna sista tid.

Den nya falska kristendomen tar sikte på de väckelsekristna.

Fackupprop för samvetsfrihet – vill inte ange papperslösa

Samvetsfrihet. Tunga fackförbund, vänsterpolitiker och debattörer driver just nu en kampanj för att lärare, läkare... onsdag 22/3 07:00

Evangeliets utmanande erbjudande är en ny identitet i Kristus

Ledare I centrum av det kristna evangeliet står något som förr brukade beskrivas som det ”saliga bytet”:... onsdag 22/3 00:10

Fler förhandlingar förlänger konflikten

Israelkrönika Mönstret känns välbekant: Precis före den muslimska fastemånaden ramadan organiseras ett regionalt... onsdag 22/3 00:00