Den rättfärdiges frukt är ett livets träd, den som vinner själar är vis.
Ordspråksboken 11:30

Världen idag

Centerns vänstersväng – varför, och vad väntar nu?

Ledare · Publicerad 00:10, 1 jun 2021

Centern har de senaste fyra åren starkt bytt framtoning – från ett marknadsorienterat Alliansparti har de flyttat sig allt längre vänsterut. I helgen höll partiet förtroenderåd, och deras vägval blev ännu tydligare.

Om vi räknar bort de vanliga politiska slagorden var det en fras som stack ut i den målbild partiet nu antagit fram till 2030: Partiet vill vara en ”Motor för en större liberal sfär”. Det är utifrån den målbilden vi bäst förstår Centerns nya vänstersväng, vilken grafiskt illustreras i SOM-institutets undersökning (se bild).

I slutet av Reinfeldts regering stod Centerns sympatisörer ungefär lika långt till höger som KD:s, därefter har de gradvis flyttat sig allt längre vänsterut. Det är en utveckling som kanske överraskar vissa, men som samtidigt är en logisk följd av en allt radikalare liberalism.

Partiet har dock en svår utmaning i att motivera sin syn på relationer. Centern har det senaste året kantats av ett flertal allvarliga sexualrelaterade händelser och åtföljande avhopp.

Anklagelser ska inte riktas mot fler än dem som dömts för brott, men en bakomliggande fråga kvarstår om varför såpass många som dömts för sexuella övergrepp sökt sig just till Centern? Varför blev det just Centerns ungdomsförbund som i förra veckan öppet krävde legalisering av prostitution? Vad i partiets vägval är det som tycks dra till sig personer med samhällets allra mest avvikande inställning till relationer?  

En viktig delförklaring ligger i det idéprogram som Lööf/Federleyfalangen försökte driva igenom 2013. Nu tvingades dessa visserligen backa från de allra mest långtgående förslagen om månggifte, slopad skolplikt och andra radikalindividualistiska idéer. Men vägen var ändå utstakad i riktning mot en ny sorts liberalism, bort från Maud Olofsson, bort från Torbjörn Fälldin.

Denna nya väg skulle med tiden hitta sina likasinnade inom Miljöpartiet, Vänstern och även Socialdemokraterna.

Helgens samling kan därför vara den definitiva skilsmässan från den borgerliga Allians som bildades när Centern var ett annat parti än i dag. När partiet nu uttalat vill bli liberalismens huvudmotor behöver de tidigare allianskollegerna försöka övertyga väljarna om att de kan sammanfoga en mer traditionell liberalism med kristdemokrati och konservatism som hållbar grund för framtidens samhälle.

Femton månader återstår för att visa om ett radikaliserat Centerparti kan behålla det höga opinionsstöd som partiet fortfarande åtnjuter, eller om partierna på högersidan kan vinna väljarnas förtroende.

Stoppa alla svenska skattepengar som göder det palestinska hatet

Gästledare Itamar Marcus, grundaren av organisationen Palestinian Media Watch, som granskar det som sägs i... tisdag 21/3 00:10

Ta emot Guds vapenrustning

Bönekrönika Gud är alltid och alltigenom god. Djävulen är alltid och alltigenom ond. Jesus kom för att vi... tisdag 21/3 00:00