Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag.
Efesierbrevet 4:30

Världen idag

Med tisdagens besök i Storbritannien försöker Magdalena Andersson att hitta militärt stöd som ett alternativ till Nato-medlemskap. Foto: Pixabay

Blir britter militärt stöd?

Ledare · Publicerad 00:00, 17 mar 2022

Putins Ryssland anser sig ha rätt att förbjuda Sverige från att ansluta sig till den västliga militäralliansen Nordatlantpakten (Nato). Statsminister Magdalena Andersson replikerar resolut med att det bestämmer Sverige själva.

Samtidigt beskriver hon att en svensk Nato-anslutning skulle verka ”destabiliserande”, vilket kan uppfattas som att hon i praktiken går den ryska uppfattningen till mötes.  

Anderssons möte med Boris Johnson på tisdagen är ett försök att säkra upp stöd från ett militärt starkt Storbritannien i händelse av rysk attack mot Sverige. Exakt vilket stöd ett Sverige utan formellt Nato-medlemskap kan vänta sig är dock oklart.

Oklart är också huruvida EU:s solidaritetsklausul, vilken Magdalena Andersson hoppats på, kan innebära militärt stöd från unionens övriga medlemsländer i en krigssituation.

Återstår då frågan huruvida en svensk Nato-anslutning ytterligare ökar risken för att det ryska invasionskriget mot Ukraina framöver skulle kunna utvidgas till att angripa även svenskt territorium.

Räkna med att frågan om fortsatt alliansfrihet eller Nato-anslutning blir en nyckelfråga i den svenska valrörelsen.

Oroande att extrema läror sprids vid teologiska utbildningar

Ledare Utbildning av nästa generations präster, pastorer och ledare har stor betydelse för den kristna... lördag 25/3 00:00

Bred kritik vittnar om surrogatmödraskapets orimlighet

Ledare När vänsterfeminister och konservativa kristna är överens i en fråga kan man ana att den har en... fredag 24/3 00:10