Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.
Jeremia 10:6

Världen idag

Ett föredöme i moral och integritet, en kompromisslös evangelist som också välsignade andra kristna. Så beskriver Stefan Swärd världsevangelisten Billy Graham och ifrågasätter samtidigt den bleka kritik som riktats mot Graham. Foto: Nell Redmond

Blek kritik mot Graham

Ledare · Publicerad 00:00, 5 mar 2018

Billy Graham har flyttat hem till Herren och i fredags begravdes han. Det finns mycket att lyfta fram som lärorikt och föredömligt i det arv som han har lämnat efter sig. Grahams förmåga att samla människor för gudstjänst, väcka intresse hos dem som inte var kristna, och predika för dem så att de tog ställning för Jesus var helt unik.

Graham hade också den unika förmågan att samla en kristen bredd. I regel var alltid en majoritet av alla olika kyrkor med när han hade en kampanj i en stad. Hans initiativ bakom Lausannedeklarationen och Lausannerörelsen var ett försök att samla en bred kristen rörelse kring den gemensamma nämnaren i evangeliet.

Billy Graham var strikt bibeltroende och han sviktade inte på något sätt i sina övertygelser om grundläggande kristna läror. Exempel på detta var övertygelsen om äktenskapet mellan man och kvinna och sexualitetens plats i äktenskapet, en traditionell syn på försoningsläran och varför Jesus dog på korset, tron på att det finns eviga straff, Bibelns inspiration och auktoritet samt tron på Bibelns historiska giltighet, som till exempel historiciteten hos Adam och Eva. Billy Graham kunde hålla fast vid sin bibeltro och grundläggande teologiska övertygelser, men ända vara bred, generös och samarbeta med alla kategorier av kristna.

Det starkaste vittnesbördet från Billy Graham var hans moral och integritet. Trots alla skandaler som drabbat olika ministries de senaste 30 åren, lyckades Graham bevara en moralisk integritet i sitt eget liv och i sin organisation. En hemlighet till detta var Grahams ödmjukhet och vilja att be om förlåtelse offentligt om det fanns felaktigheter eller tveksamheter i någon handling eller i något uttalande.

I början av sin predikantbana slog Billy Graham fast, tillsammans med sitt då lilla medarbetarteam, vissa moraliska principer som de skulle följa. Man fastställde något som kallades förModesto Manifesto, kärnvärderingar för ett kristet ministry. En värdering var ärlighet. Man skulle aldrig kompromissa med sanningen. Inte ägna sig åt överdrifter för att blåsa upp siffror kring mötesdeltagare eller omvändelser.

En annan grundvärdering handlade om den ekonomiska hanteringen. De skulle alltid öppet redovisa intäkter och utgifter, och externa granskare skulle alltid ha insyn i ekonomin. Sexuell renhet var en tredje grundvärdering. En medarbetare i Grahams team fick aldrig vara ensam med någon av motsatt kön, och man skulle alltid tillåta insyn i sitt liv på det området. Att värna äktenskapen hade högsta prioritet. En fjärde grundvärdering handlade om ödmjukhet inför kristenheten. Man fick aldrig tala illa om andra kristna predikanter och ministries om man var med i Billy Grahams team.

Billy Graham har alltid varit kontroversiell. Inför hans kampanjer i Sverige på sjuttiotalet var det ett bombardemang av kritik från teologiskt liberalt håll och kristen vänster. Att tidigare rektorn för Örebro missionsskola på Dagens debattsida (27/2) går ut i en nedgörande kritik av Billy Graham känns närmast som en blek kopia av 70-talets debatt.

Pekka Mellergård anklagar på helt lösa grunder Graham för att bland annat ha bidragit till att förlänga Vietnamkriget och miljoner människors död. Graham anklagas dessutom för Trumps byggande av en mur mot Mexiko.

Billy Graham är, genom Lausannedeklarationen, en ideologisk fader för både Evangeliska Frikyrkan, Örebro missionsskola och tidningen Dagen. Mot bakgrund av detta, men också att Billy Graham har åstadkommit så mycket för evangeliets spridande och att han levde med en hög moralisk integritet, känns inspelet minst sagt märkligt.

Billy Graham var strikt bibeltroende och han sviktade inte på något sätt i sina övertygelser om grundläggande kristna läror.

Svenska kyrkan försvarar ny tolkning

Bibeltext. Berättelsen om David och Jonatan kan ha handlat om en parrelation. Det hävdar Cristina Grenholm, kyrkosekreterare vid kyrkokansliet och samordnare av...

Hur kan vi se på när antisemitismen tilltar?

Ledare Judar i Europa Hela 90 procent av judarna i Europa anser att antisemitismen har tilltagit de senaste fem åren. De alarmerande siffrorna presenteras i en ny studie...