Herren har sin glädje i dem som vördar honom, som hoppas på hans nåd.
Psaltaren 147:11

Världen idag

Det är inte upplevelsen av könsdysfori det finns anledning att ifrågasätta, utan tolkningen av det personen upplever – och vad som är den bästa hjälpen vidare, betonar ledarskribenten. Foto: Pixabay

Att förneka kön är en intellektuell motsägelse

Ledare · Publicerad 00:10, 17 nov 2021

Regeringen föreslår att den som fyllt 12 år efter ansökan ska få ändra juridiskt kön, det vill säga det kön som framgår av folkbokföringen. Är den sökande under 18 år ska ansökan göras av barnets vårdnadshavare. Motiveringen bakom förslaget är tanken på individens självbestämmande. ”Sverige ska bli ett land där alla människor kan vara den de är”, enligt Märta Stenevi, jämställdhetsminister och språkrör för Miljöpartiet.

Förslaget är problematiskt. Den som är 12 år är fortfarande ett barn med begränsade perspektiv på sig själv och världen runt omkring och med en lång sträcka av mognad och insikter framför sig. Självklart låter vi därför barn – oavsett hur viktigt vi tycker det är med självbestämmande – vänta med beslut och möjligheter på många områden.

Du måste vara 18 år för att få rösta och för att få gifta dig, 20 år för att få handla på Systembolaget, 21 år för att få köra lastbil och 24 år för att få köra buss. Du får inte ha sex med någon under 15 år, du får inte driva företag förrän du är 16 år och du måste vänta tills du är 18 år för att söka licens för vapen och ammunition.

Bakgrunden är bland annat att det är först vid 25 års ålder som hjärnan är helt färdigutvecklad, något som biluthyrningsfirmorna länge känt till. Det är ju inte en tillfällighet att det kostar mer för unga förare att hyra bil. Viktiga beslut som har konsekvenser för både individen och omgivningen måste vänta tills vi uppnått en högre ålder med ett större mått av förståelse av verkligheten.

Stora frågor som könsidentitet bör därför inte heller avgöras utifrån barns självbestämmande, inte heller om det kommer tillsammans med vårdnadshavares medgivande.

Kombinationen i Sverige av en stark individualism med en långt driven relativism öppnar dörrarna mot förvirring och kaos, där den enskildes upplevelse i nuet ges tolkningsföreträde oberoende av andra faktorer – som biologi.

Under det senaste decenniet har det skett en explosionsartad utveckling av unga människor som menar sig vara födda i fel kropp och därför vill byta kön. Efterhand har det visat sig att en ansenlig andel av dessa samtidigt befinner sig inom autismspektrat eller har annan neuropsykiatrisk problematik. Att i en sådan situation enbart betona individens självbestämmande och självupplevelse är riskfyllt; i längden är det inte ett uttryck för omsorg om individen.

Inget av detta innebär ett förnekande av det lidande en ung människa kan befinna sig. Det är inte upplevelsen av könsdysfori det finns anledning att ifrågasätta, utan tolkningen av det personen upplever – och vad som är den bästa hjälpen vidare.

Den kristna synen på människan är en helhetssyn som tar på allvar både kropp och själ, både den yttre och den inre människan. När sekulariseringen gradvis bröt fram skedde det ofta utifrån argument som handlade om att ta den fysiska och biologiska verkligheten på större allvar och glömma talet om människans själ.

I dag står vi ironiskt nog i en situation där vår kultur omväxlande säger att allt som finns är biologi och kropp – för att sedan helt godtyckligt i andra situationer ignorera den biologiska verkligheten och låta individens subjektiva upplevelse få okontrollerat företräde.

Märta Stenevis motivering till att låta människor först från 12 års ålder ”vara den de är” bygger ju å ena sidan på att vi har en biologisk identitet (ålder) som vi måste ta på allvar, samtidigt som vi är fria att förneka att vi har en biologisk identitet (kön). Det hänger inte ihop; det är en intellektuell återvändsgränd.

Det är inte upplevelsen av könsdysfori det finns anledning att ifrågasätta, utan tolkningen av det personen upplever

Grönt ljus för att ge vaccin till mindre barn

Covid-19. EU:s läkemedelsmyndighet EMA gör som väntat tummen upp för vaccin mot covid-19 för barn i åldrarna... söndag 28/11 05:00

Stigmatisering av Polen drivs av ideologiska särintressen

Ledare EU-kommissionen fortsätter att rasa mot medlemslandet Polen som anses bryta mot grundläggande... lördag 27/11 00:10

Första Advent en kontrast till politiskt kaos

Ledare Veckan mellan Domsöndagen och Första Advent, alltså vid skiftet från ett gammalt kyrkoår till ett... lördag 27/11 00:00

Tomas Sjödins författarskap prisas igen

Kultur. Författaren och pastorn Tomas Sjödin har tilldelats året Birger Norman-pris.   Priset vill... lördag 27/11 18:00

Mission på sociala medier i en onådd folkgrupp

Missionsglimten Det plingar till i min telefon. Ett meddelande kommer in på en säker chatt-app från en medarbetare... lördag 27/11 00:00

Hela havet stormar i riksdagen efter den historiska onsdagen

Ledare Hela havet stormar. Så beskrev Sveriges radios Tomas Ramberg situationen efter att MP deklarerat... fredag 26/11 00:10

Oklart vem som bär skulden för regeringskollapsen

Hade Magdalena Andersson (S) kännedom om att Miljöpartiet kunde lämna regeringen om... lördag 27/11 14:00

Därför terrorstämplade Israel sex så kallade ”humanitära” organisationer

Israelkommentar I oktober terrorstämplade Israel sex humanitära icke-statliga organisationer, så kallade NGO:s....
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier