Nej, liksom han som har kallat er är helig ska också ni vara heliga i allt ni gör. Det står ju skrivet: Ni ska vara heliga, för jag är helig.
1 Petrusbrevet 1:15-16

Världen idag

I tider av andliga väckelser brukar förkunnelsen om Jesu andra tillkommelse ropas ut från talarstolarna, och frälsningens dag är alltid nu – inte i morgon, skriver Sven Almkvist. Foto: Magdalena Pienkos/Lightstock

Återupptäck Bibelns profetiska texter om den yttersta tiden

Ledare · Publicerad 00:10, 16 sep 2023

Om värdet av en lära ska bedömas efter hur ofta den förekommer i Nya testamentet är eskatologi – läran om de yttersta tingen – ett av kyrkans viktigaste budskap. Endast ämnet frälsning och försoning är större och mer omfattande.

Återspeglas då denna bibliska ämnesviktning av motsvarande frekvens i kyrkornas talarstolar och teologiska utbildningar? Knappast. Eskatologi är det försummade ämnet, ja, till och med det föraktade ämnet i många sammanhang.

Och ändå. Jesus är Nya testamentets största eskatolog och han undervisar i kapitel efter kapitel om de tecken som ska föregå hans andra ankomst. Paulus i sin tur omnämner jämförelsevis dopet 13 gånger, nattvarden endast två gånger men hela 50 gånger Jesu andra tillkommelse.

Säger inte det oss någonting? Varför talar vi så lite om det Jesus och hans apostlar talar så mycket om? Är inte det i sig ett tecken på att vi lever i en tid av andligt avfall? Ibland försvaras denna tystnad med att vi inte ska spekulera om tider och stunder och att det är andlig eskapism att drömma om det himmelska.

Men sanningen är precis det omvända. Det är de som har sin blick riktad mot det himmelska med evigheten som mål som i praktiken är villiga att offra mest här på jorden. Och det helgade livet är en konsekvens av tron på att Jesus kan komma tillbaka i dag. Kommer han först ”i morgon” kan vi fortsätta sova en liten stund till.

I tider av andliga väckelser brukar förkunnelsen om Jesu andra tillkommelse ropas ut från talarstolarna, och frälsningens dag är alltid nu, inte i morgon. Faktum är att många av de mest älskade psalmerna och sångerna handlar just om det himmelska hoppet.

Kyrkan måste vakna! Vi lever i en mycket sen tid. Kyrkans förkunnelse ska väcka, inte söva. Må det bli ett slut på all talarstolstid som upptas av introverta filosofiska utläggningar, lifecoach-peptalk eller halvreligiösa politiska anföranden. Predika Ordet! Utlägg de bibliska texterna, inte partiprogram eller egna visioner och drömmar.

Det är dags för Sveriges avkristnade befolkning att få höra sanningen om att Jesus ska komma tillbaka. För en dag är han åter här. Varje medborgare har rätt att få veta detta, och den präst eller pastor som undanhåller denna stora och viktiga sanning gör tjänstefel.

Vad står skrivet? Vad säger Bibeln? Vad säger kyrkans fäder?

”Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himlens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre […] sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda” (Apostoliska trosbekännelsen, cirka 200 e Kr; min kursiv).

Alla evangeliska kyrkor, historiska som yngre, bekänner sig till dessa ord om Kristi ”igenkommande till att döma levande och döda”. Om detta vill många höra mer. Kyrkorna kommer fyllas igen med nyfikna sökare när de profetiska texterna börjar utläggas och Ordet får stå i centrum.

Bibeln är en profetisk bok som förutsäger, med delvis häpnadsväckande exakthet, den tid som ska föregå Jesu andra tillkommelse. Och tidstecknen hopar sig mitt framför våra ögon.

Jesus själv talar sammanfattningsvis om tre stora tecken som var för sig är mycket att säga om:

• Israel – Bibeln talar om förbundsfolket Israel som vinstocken och olivträdet vars välsignelser även vi goyim (hedningar) får del av med andligt liv. Men bilden av fikonträdet är unikt för Israel. När det knoppas, vilket skedde 1948 vid nationens återfödelse och 1967 när hedningarnas tid var över i Jerusalem, närmar sig återkomsten med hast.

• Kyrkan – nyckelorden här är avfall, förföljelse och väckelse.

• Globala skeenden – med naturkatastrofer, eskalerande konflikter och extrem omoral.

Tidstecknen är mycket tydliga: Snart kommer Jesus tillbaka!

Varför talar vi så lite om det Jesus och hans apostlar talar så mycket om?

Styrräntan höjs på nytt – så mycket dyrare blir ditt bolån

Ekonomi. Torsdagens nya räntehöjning gräver ännu djupare hål i hushållens plånböcker. Ökade bolånekostnader... fredag 22/9 22:00

Kristersson: Vi är mitt i extrem våldsvåg

Kriminaliteten. Flera utomstående tros ha blivit offer när två personer sköts ihjäl på en pub i Sandviken. – Det är... fredag 22/9 18:17

Många bär ansvar för Sveriges resa från Bullerby till barnsoldater

Ledare Våld, sprängningar, skjutningar och regelrätta avrättningar fortsätter att plåga Sverige. Det... fredag 22/9 00:10